Buhay na Inutang

Simula nang magkaroon ng kapangyarihan sa Mainland China noong 1949, hindi na tumigil ang Chinese Communist Party (CCP) sa pang-uusig sa relihiyosong pananampalataya. Galit na galit nitong pinag-aaresto at pinagpapatay ang mga Kristiyano, pinaalis at inabuso ang mga misyonerong nangangaral sa China, kinumpiska at sinunog ang napakaraming kopya ng Biblia, ikinandado at giniba ang mga gusali ng iglesia, at walang saysay na tinangkang wasakin ang lahat ng bahay-sambahan. Magpatuloy magbasa “Buhay na Inutang”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pagsugpo at Pagpapahirap ng Gobyerno ng Tsina sa mga Kristiyano: Ang Matibay na Ebidensya

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pagsugpo at Pagpapahirap ng Gobyerno ng Tsina sa mga Kristiyano: Ang Matibay na Ebidensya

Simula nang umupo sa kapangyarihan ang ateistang Partido Komunista ng Tsina, ipinagpatuloy nito ang matinding pagkalaban sa Diyos at ang pagiging kaaway Niya. Hindi lamang nila binansagan ang Kristiyanismo at Katolisismo bilang “mga kulto,” ngunit tinawag din nila ang Biblia bilang aklat ng kulto, hindi mabilang ang mga kinukuha at winawasak nilang kopya. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pagsugpo at Pagpapahirap ng Gobyerno ng Tsina sa mga Kristiyano: Ang Matibay na Ebidensya”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China (Trailer)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China (Trailer)

Ang dokumentaryong Mga Salaysay tungkol sa Pagpapahirap sa mga Relihiyon sa China ay nagsasalaysay lalo na ng mga tunay na kuwento ng dalawang Kristiyanong taga-mainland China na kapwa pinahirapan ng gobyernong CCP hanggang sa mamatay dahil sa kanilang pananampalataya. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China (Trailer)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Naiintindihan Mo Ba Talaga ang Katotohanan sa Likod ng Insidente sa Shandong Zhaoyuan?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Naiintindihan Mo Ba Talaga ang Katotohanan sa Likod ng Insidente sa Shandong Zhaoyuan?

Tagalog Christian Movie Clips | Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo | “Naiintindihan Mo Ba Talaga ang Katotohanan sa Likod ng Insidente sa Shandong Zhaoyuan?”

Alam ng maraming tao ang tungkol sa insidente ng Zhaoyuan sa Shandong ng gumulantang sa Tsina at sa buong mundo, at nagbunga ng maraming hinala tungkol sa insidente. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Naiintindihan Mo Ba Talaga ang Katotohanan sa Likod ng Insidente sa Shandong Zhaoyuan?”

Tagalog Christian Movie Extract 6 From “Ang Pag-Uusap”: Paano Hinaharap ng Isang Kristiyano ang Pag-akit sa Kanya ng CCP sa Relasyon Niya sa Pamilya

Tagalog Christian Movie Extract 6 From “Ang Pag-Uusap”: Paano Hinaharap ng Isang Kristiyano ang Pag-akit sa Kanya ng CCP sa Relasyon Niya sa Pamilya

Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap (6) Paano Tumutugon ang mga Kristiyano sa “Pain na Pamilya” ng CCP

Kapag hindi nagtagumpay ang CCP sa tangka nitong pilitin ang mga Kristiyano na talikuran ang Diyos sa pamamagitan ng malupit nilang pagpapahirap at pag-brainwash at pangungumbinsi, ginagamit nila ang mga miyembro ng pamilya bilang pain para subukan sila. Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie Extract 6 From “Ang Pag-Uusap”: Paano Hinaharap ng Isang Kristiyano ang Pag-akit sa Kanya ng CCP sa Relasyon Niya sa Pamilya”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pag-Uusap “Ang Magandang Sagot ng Isang Kristiyano sa mga Pagkaunawa ng Isang Three-Self Pastor”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pag-Uusap “Ang Magandang Sagot ng Isang Kristiyano sa mga Pagkaunawa ng Isang Three-Self Pastor”

Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap (5) “Ang Magandang Sagot ng Isang Kristiyano sa mga Pagkaunawa ng Isang Three-Self Pastor”

Inanyayahan ng CCP ang isang pastor ng Three-Self Church para subukang i-brainwash at kumbinsihin ang isang Kristiyano. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pag-Uusap “Ang Magandang Sagot ng Isang Kristiyano sa mga Pagkaunawa ng Isang Three-Self Pastor””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Hindi Kapani-paniwalang mga Sagot ng mga Kristiyano sa mga Sabi-sabi at Paninira ng CCP

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Hindi Kapani-paniwalang mga Sagot ng mga Kristiyano sa mga Sabi-sabi at Paninira ng CCP

Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap (3) “Ang Hindi Kapani-paniwalang mga Sagot ng mga Kristiyano sa mga Sabi-sabi at Paninira ng CCP”

Para malinlang ang mga Kristiyano na magtaksil sa Diyos at talikuran ang kanilang pananampalataya, hayagang nilapastangan ng CCP kapwa si Cristo ng mga huling araw at ang Panginoong Jesus, na sinasabing kapwa Sila karaniwang tao at hindi Diyos na nagkatawang-tao. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Hindi Kapani-paniwalang mga Sagot ng mga Kristiyano sa mga Sabi-sabi at Paninira ng CCP”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pag-Uusap (2) “Paano Gumaganti ang mga Kristiyano sa Ateistang Pagbe-brainwash ng CCP”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pag-Uusap (2) “Paano Gumaganti ang mga Kristiyano sa Ateistang Pagbe-brainwash ng CCP”

Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap (2) “Paano Gumaganti ang mga Kristiyano sa Ateistang Pagbe-brainwash ng CCP”

Para mapilit ang mga Kristiyano na talikuran ang Diyos at isuko ang kanilang pananampalataya, hindi lang sila inakit ng CCP ng kabantugan at katungkulan, kundi tinuruan pa sila ng ateismo, materyalismo, ebolusyonismo, at kaalaman sa siyensya. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pag-Uusap (2) “Paano Gumaganti ang mga Kristiyano sa Ateistang Pagbe-brainwash ng CCP””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip 5 – Bakit inimbento ng Partido Komunista ng Tsina ang Insidente nung 5/28 sa Zhaoyuan?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip 5 – Bakit inimbento ng Partido Komunista ng Tsina ang Insidente nung 5/28 sa Zhaoyuan?

   “Tamis sa Kahirapan” Clip 5 – Bakit inimbento ng Partido Komunista ng Tsina ang Insidente nung 5/28 sa Zhaoyuan?

  Pagkatapos ng pampublikong paglilitis sa Insidente ng Zhaoyuan sa Shandong, naintindihan na ng lahat ng mga naguguluhang tao na inimbento lang ang kasong ito ng Partido Komunista ng Tsina para ibunton ang sisi at masira ang reputasyon ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip 5 – Bakit inimbento ng Partido Komunista ng Tsina ang Insidente nung 5/28 sa Zhaoyuan?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit Hindi Pinahihintulutan ng CCP ang mga Kristiyano na Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit Hindi Pinahihintulutan ng CCP ang mga Kristiyano na Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay?

   “Tamis sa Kahirapan” Clip 3 – Bakit Hindi Pinahihintulutan ng CCP ang mga Kristiyano na Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay?

   Walang-awang inuusig at inaatake ng Partido Komunista ng Tsina ang pananampalataya ng relihiyon. Walang pakundangan nilang ikinukulong at pinahihirapan ang mga Krsitiyano. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit Hindi Pinahihintulutan ng CCP ang mga Kristiyano na Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay?”