Bakit Pinipilit ng Chinese Communist Party ang mga Kristiyano na Sumapi sa Three-Self Church?

the-three-self-church

Hou Xiangke (Hepe ng Public Security Bureau): Han Lu, Dapat mong malaman na isang ateista ang Partido Komunista at nagsimula sa rebolusyon. Pinakasalungat ang Partido Komunista sa Diyos at sa salita ng Diyos. Ang katotohanang inyong tinatanggap at landas na inyong tinatahak ay pinakasusuklaman ng Partido Komunista. Kayo ay kapangitan at problema para sa Partido Komunista. Kaya, lubos kayong pipigilan, parurusahan at pagbabawalan ng Partido Komunista! Sa China, dapat ninyong sundin ang pamumuno ng Partido Komunista kung naniniwala kayo sa Diyos, tanggapin ang Nagkakaisang Prente ng Partido Komunista, sumali sa Iglesia ng Tatlong-Sarili, at tahakin ang landas ng pagmamahal sa bansa at relihiyon. Bukod dito, wala na kayong lalabasan. Naintindihan mo ba ang mga bagay na ito? Magpatuloy magbasa “Bakit Pinipilit ng Chinese Communist Party ang mga Kristiyano na Sumapi sa Three-Self Church?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Bakit Mabilis na Sumusulong ang Kidlat ng Silanganan nang may Di-mapigilang Pag-unlad?

Cristo, relihiyon, mga Kristiyano, katotohanan, Diyos,

Bakit Mabilis na Sumusulong ang Kidlat ng Silanganan nang may Di-mapigilang Pag-unlad?

Mahigit nang 20 taong ginagawa ni Cristo ng mga huling araw ang Kanyang gawain sa mainland China, gawaing lubusang nagpayanig sa iba’t ibang sekta ng relihiyon. Ang pinaka-nakapagtatakang tanong para sa komunidad ng mga relihiyon sa panahong ito ay: Karamihan sa mga pastor at elder sa komunidad ng mga relihiyon ay nagawa na ang lahat para hatulan at atakihin ang Kidlat ng Silanganan sa pamamagitan ng iba’t ibang paraan tulad ng pagkakalat ng tsismis at paninira sa Kidlat ng Silanganan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Bakit Mabilis na Sumusulong ang Kidlat ng Silanganan nang may Di-mapigilang Pag-unlad?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Pinagmumulan ng Kasaganaan ng Kidlat ng Silanganan

katotohanan, pag-ibig sa Diyos, Panginoon, Panginoong Jesus, Sino ang Diyos,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Pinagmumulan ng Kasaganaan ng Kidlat ng Silanganan

Sa bawat pagkakataon na mababanggit ang Kidlat ng Silanganan, maraming mga kapatid sa Panginoon ang nakadarama ng pagkalito: Bakit kaya habang ang relihiyosong komunidad sa kabuuan ay lalong nagiging mapanglaw at malala, habang ang bawat denominasyon ay lalo pang binabantayan at nagigingkonserbatibo sa pagkondena at pagtataboy sa Kidlat ng Silanganan, ang Kidlat ng Silanganan ay hindi lamang nagiging hindi mapanglaw at hindi umuunti, kundi dumadaluyong na tulad ng hindi mapigilang mga gumugulong na alon, na lumalaganap sa iba’t ibang panig ng mainland China? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Pinagmumulan ng Kasaganaan ng Kidlat ng Silanganan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ginaganap at Tinutupad ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang mga Propesiya sa Biblia

Kasulatan, Biblia, Jehova, Langit, patotoo,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ginaganap at Tinutupad ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang mga Propesiya sa Biblia

Ang pinakamaraming inihula sa loob ng Kasulatan ay ang gawain ng paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw. Binabanggit sa Kasulatan ang paglalapat ng paghatol ng Diyos sa may halos dalawang daang lugar; maaaring sabihin na hinulaan nilang lahat na isasakatuparan ng Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol at pagkastigo sa mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ginaganap at Tinutupad ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang mga Propesiya sa Biblia”