Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Sino Siya na Nagbalik” Clip 6 – Tanging ang Salita ng Diyos ang Makapagbibigay ng Buhay sa Tao

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Sino Siya na Nagbalik” Clip 6 – Tanging ang Salita ng Diyos ang Makapagbibigay ng Buhay sa Tao

   “Sino Siya na Nagbalik” Clip 6 – Tanging ang Salita ng Diyos ang Makapagbibigay ng Buhay sa Tao

   Maraming tao ang naniwala sa Diyos sa loob ng isang libong taon, ngunit napakakaunti ang nakaintindi kung ano ang katotohanan, at mas kaunti pa ang nakaintindi kung bakit nagagawa ng katotohanan na maging mga buhay natin, at kung ano eksakto ang maaaring resulta nito. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Sino Siya na Nagbalik” Clip 6 – Tanging ang Salita ng Diyos ang Makapagbibigay ng Buhay sa Tao”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip 5 – Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng mga Salita ng Diyos at mga Salita na Umaayon Sa Katotohanan

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip 5 – Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng mga Salita ng Diyos at mga Salita na Umaayon Sa Katotohanan

   “Sino Siya na Nagbalik” Clip 5 – Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng mga Salita ng Diyos at mga Salita na Umaayon Sa Katotohanan

   Alam mo ba ang pagkakaiba sa pagitan ng mga salita ng Diyos na katotohanan mismo, at ang mga salita ng mga espiritwal na tao na umaayon lamang sa katotohanan? Sisiyasatin ng maikling video na ito para sa iyo ang katanungang ito. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip 5 – Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng mga Salita ng Diyos at mga Salita na Umaayon Sa Katotohanan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Sino Siya na Nagbalik” Clip 4 – Tanging ang Diyos ang Makagagawa ng Paghatol

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Sino Siya na Nagbalik” Clip 4 – Tanging ang Diyos ang Makagagawa ng Paghatol

   Alam mo ba kung bakit personal na ginagawa ng Diyos ang Kanyang paghatol sa mga huling araw sa pamamagitan ng pagkakatawang-tao, sa halip na gumamit ng tao para gawin ito? Ipapakita sa iyo ng maikling video na ito ang tamang landas. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Sino Siya na Nagbalik” Clip 4 – Tanging ang Diyos ang Makagagawa ng Paghatol”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip 3 – Paano Malalaman ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Gawain ng Diyos at Gawain ng Tao

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip 3 – Paano Malalaman ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Gawain ng Diyos at Gawain ng Tao

“Sino Siya na Nagbalik” Clip 3 – Paano Malalaman ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Gawain ng Diyos at Gawain ng Tao

   Ang Diyos ay nagkatawang-tao bilang isang ordinaryong tao para gumawa at iligtas ang tao, ngunit dahil hindi natin kilala ang Diyos na nagkatawang-tao, madalas nating itinuturing ang gawain ng Diyos bilang gawain ng tao. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip 3 – Paano Malalaman ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Gawain ng Diyos at Gawain ng Tao”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Sino Siya na Nagbalik” – Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Sino Siya na Nagbalik” – Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2

   “Sino Siya na Nagbalik” – Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2

   Maraming tao na ang nagpapatotoo ngayon na nagbalik na ang Panginoong Jesus bilang ang Makapangyarihang Diyos at kasalukuyang ginagawa ang Kanyang paghatol simula sa pamilya ng Diyos. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Sino Siya na Nagbalik” – Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2″

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Sino Siya na Nagbalik” – Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 1

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Sino Siya na Nagbalik” – Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 1

    “Sino Siya na Nagbalik” Clip 1 – Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 1

   Narito tayo ngayon sa huling yugto ng mga huling araw at natupad na lahat ng hula hinggil sa pagbabalik ng Panginoon. Dahil sinasabi ng mga hula sa Biblia na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga huwad na Cristo, samakatuwid, maraming tao ang nagsara ng kanilang mga pinto at nagkulong. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Sino Siya na Nagbalik” – Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 1″

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Katotohanang Napapaloob sa Gawaing Panlulupig (3)

Ang Katotohanang Napapaloob sa Gawaing Panlulupig (3)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Katotohanang Napapaloob sa Gawaing Panlulupig (3)

   Ang resulta na makakamit sa gawaing panlulupig ay pangunahin upang ang laman ng tao ay huminto sa paghihimagsik, iyon ay, upang makamtan ng isip ng tao ang panibagong pagkaunawa sa Diyos, ang kanyang puso ay lubusang sumunod sa Diyos, at upang siya ay magpasiya na maging para sa Diyos. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Katotohanang Napapaloob sa Gawaing Panlulupig (3)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II Ang Matuwid na Disposisyon ng Diyos (Ikalawang Bahagi)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II Ang Matuwid na Disposisyon ng Diyos (Ikalawang Bahagi)

   Salita ng Buhay | “Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II Ang Matuwid na Disposisyon ng Diyos (Ikalawang Bahagi)”

   Ang mga salita ng Diyos sa video na ito ay mula sa librong “Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao” Ang nilalaman ng video na ito:

Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II Ang Matuwid na Disposisyon ng Diyos (Ikalawang Bahagi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tawag ng Diyos | Dramang Musikal “Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-9 Pagganap”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tawag ng Diyos | Dramang Musikal “Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-9 Pagganap”

Panimula
Tawag ng Diyos | Dramang Musikal “Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-9 Pagganap”

Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan

Ang tao’y naglakad kasama ang D’yos sa paglipas ng mga taon,

ngunit di alam ng tao na hawak ng Diyos ang tadhana ng lahat ng bagay. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tawag ng Diyos | Dramang Musikal “Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-9 Pagganap””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin”

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin
I
Ang Diyos ay praktikal sa puso ng mga tao,
kapag Siya’y nasa lupa.
Sa langit,
ang Diyos ang Tagapamahala ng lahat ng mga nilalang. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin””