Tagalog Christian Music Video | “Diyos ang Naghahari sa Kaharian”

Diyos naghahari sa kaharian, Diyos naghahari sa sansinukob.

Siya ang Hari ng kaharian, Siya’ng Pinuno ng sansinukob.

I

Simula ngayon, Diyos titipunin

lahat ng mga ‘di napili.

Simula ngayon, Diyos sisimulan

ang gawain sa mga Gentil.

Simula ngayon, ihahayag Niya’ng

atas administratibo Niya

sa buong sansinukob, upang magawa Niya’ng

kasunod na hakbang nang matagumpay.

II

Simula ngayon, Diyos gagamitin pagkastigo

sa paglaganap ng gawain Niya sa Gentil.

Simula ngayon, gagamitin Niya’y pwersa,

pwersa laban sa lahat ng Gentil.

Simula ngayon, gagawin Niya ‘to habang

gumagawa sa mga napili.

‘Pag bayan Niya’y may kapangyarihan,

lahat sa mundo’y malulupig na,

Diyos magpapahinga at haharap sa nalupig.

Diyos naghahari sa kaharian, Diyos naghahari sa sansinukob.

Siya ang Hari ng kaharian, Siya’ng Pinuno ng sansinukob.

Diyos nagpapakita sa banal na kaharian

at nagtatago sa lupaing marumi.

Lahat ng nalupig at sumusunod sa Diyos

ay nakakakita sa mukha Niya.

Nakakakita sa sariling mata,

at tinig Niya rinig ng tainga nila.

Ito ang biyayang itinadhana Niya

sa mga isinilang sa mga huling araw.

Diyos naghahari sa kaharian, Diyos naghahari sa sansinukob.

Siya ang Hari ng kaharian, Siya’ng Pinuno ng sansinukob.

III

‘Pag binuksan Niya’ng balumbon, ‘yon ang araw

na lahat ng tao’y kakastiguhin.

‘Pag binuksan Niya’ng balumbon, tao sa buong mundo’y

sasailalim sa pagsubok Niya.

‘Pag binuksan Niya’ng balumbon, gawain Niya’y aabot sa rurok.

Lahat titira sa lupaing walang liwanag;

sa gitna ng banta ng kapaligiran nila,

lahat ng tao’y mabubuhay.

Diyos naghahari sa kaharian, Diyos naghahari sa sansinukob.

Siya ang Hari ng kaharian, Siya’ng Pinuno ng sansinukob.

Dahil araw Niya’y nalalapit, sa harap ng mata ng tao,

sino’ng ‘di nagiging takot?

At sino’ng ‘di nagiging masaya rito?

Sa wakas natapos na, maruming siyudad ng Babilonia.

Tao’y nakatagpo na ng bagong mundo.

Lahat pinanibago, ang langit at lupa.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Advertisement

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Paano Inililigtas ng Tagapagligtas ang Sangkatauhan sa Kanyang Pagparito?

Ano ang naiisip ninyo kapag iniisip ninyo ang Tagapagligtas? Napakaraming tao ang naghihintay na bumaba ang Tagapagligtas sa mga huling araw para iligtas ang sangkatauhan, at napakaraming propeta ang nagsabi na ang Tagapagligtas ay paparito sa mga huling araw. Sino ba talaga ang Tagapagligtas? Bagama’t may iba’t ibang interpretasyon at paniniwala tungkol sa Tagapagligtas sa iba’t ibang relihiyon at denominasyon, walang duda na mayroon lang iisang Tagapagligtas. Kung gayon, sino ang tunay na Tagapagligtas? Pagparito ng Tagapagligtas, paano Niya ililigtas ang sangkatauhan? Ang episode na ito ng Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya ay makakatulong sa inyo na tuklasin ang mga misteryong ito, at nagbibigay ng tunay na patotoo kung paano tayo maililigtas ng Tagapagligtas na ito.

Manood ng higit pa:

Tagalog Christian Testimony Video | “”Isang Napakasakit na Pagpili”

Tagalog Christian Testimony Video | “Isang Napakasakit na Pagpili”

Ang pangunahing tauhan ay may isang masayang pamilya—sila’y may kaya at may dalawang anak, isang ina at isang ama. Tapos noong Disyembre 2000, inaresto siya at pinahirapan ng Partido Komunista ng Tsina dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil nadamay sa pamamagitan ng mga patakaran ng Partido Komunista, ang kanyang asawa, na nagtatrabaho bilang isang punong kinatawan ng bayan sa gobyerno, ay nawalan ng pagkakataong tumaas ang ranggo kalaunan bilang resulta. Ginamit nito ang diborsyo bilang panakot para gipitin siyang isuko ang kanyang pananampalataya upang makakuha ng pagkakataong ma-promote, at ang kanyang anak ay nanakot na iiwan ang kanilang pamilya. Nahaharap sa pagpili sa pagitan ng kanyang pananampalataya at pamilya, siya’y nasadlak sa isang napakahirap na pagtatalo ng kalooban. Anong magiging desisyon niya sa huli? Panoorin ang “Isang Napakasakit na Pagpili” para inyong malaman.

Manood ng higit pa:

Tagalog Christian Testimony Video | “Hindi na Ako Takot sa Responsibilidad”

Nakikita Ko Na sa Wakas ang Katotohanan Tungkol sa Sarili Ko Tagalog Testimony Video

Tagalog Christian Music Video | “Kailangan ng Sangkatauhan ang Probisyon ng Buhay Mula sa Diyos”

I

Mundo ng tao’y madilim

kung walang Diyos sa puso niya;

walang pag-asa sa kanyang hungkag na buhay.

Nais panatilihin ang pagsulong ng tao,

ngunit kung Diyos ay wala, tao’y hungkag pa rin.

Walang maaaring maging buhay ng tao,

walang teorya, siyensiya,

kaalamang magpapakalma sa kanya.

Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Music Video | “Kailangan ng Sangkatauhan ang Probisyon ng Buhay Mula sa Diyos””

Christian Music Video | Dala ng mga Salita at Gawain ng Diyos sa Tao ay Pawang Buhay

Diyos kumakapit ‘di sa luma, ni tumatahak sa dating daan;

walang pagbabawal sa gawain at salita Niya.

Sa Diyos, lahat ay libre, malaya, walang paghihigpit.

At dala Niya sa tao’y kasarinlan at kalayaan.

Siya ang buhay na Diyos, totoong umiiral.

‘Di laruan, ‘di idolo, Siya ay iba dito.

Magpatuloy magbasa “Christian Music Video | Dala ng mga Salita at Gawain ng Diyos sa Tao ay Pawang Buhay”

Tagalog Testimony Video | “Ang Isang Pasanin ay Pagpapala ng Diyos”

Nahalal bilang isang pinuno ng simbahan ang bida, at dahil bata pa siya na may limitadong karanasan sa buhay, nag-alala siya na hindi niya kayang gawin ang papel na ito at sa gayon ay mamaliitin siya ng iba. Sa isang pagtitipon, ang kanyang pananaw tungkol sa isang isyu ay lumabas na mali pala, at ikinainis niya ito at pakiramdam niya na talagang may kakulangan siya kumpara sa ibang mga pinuno ng simbahan. Sa kanyang pagmumuni-muni sa sarili sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, napagtanto niya na ang dahilan kaya gusto niyang iwasan ang kanyang tungkulin ay natatakot siya na makikita ng iba ang kanyang kahinaan at mapapahiya siya. Nakita rin niya na labis niyang pinahahalagahan ang reputasyon at katayuan, na itinuturing niya ang mga ito na pinakaimportante sa lahat, na isang anticristong disposisyon. Samantala, naunawaan niya na ang tungkulin ng tao ay isang atas mula sa Diyos at isang nakataling obligasyon at dapat niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para tuparin ito. Nang itama niya ang kanyang pananaw at ginawa ang kanyang tungkulin nang may pasanin, natanggap niya ang kaliwanagan at patnubay ng Diyos. Tunay na naranasan niya na ang isang pasanin ay pagpapala ng Diyos.

Magrekomenda nang higit pa:

Bukod sa Biblia Nakagawa na ba ang Diyos ng mga Pagbigkas?

Tagalog Christian Testimony Video | “Ang Hiwaga ng Pagbabalik ng Panginoon”

Tagalog Christian Music Video | Ang Paghatol ang Pangunahing Paraan ng Diyos Upang Perpektuhin ang Tao

Pineperpekto ng Diyos ang tao
sa matuwid Niyang disposisyon!
Katuwira’t karingalan,
poot, sumpa, at paghatol,
mga ito’y pangunahin sa disposisyon Niya.
At nang may paghatol pineperpekto Niya ang tao.

May ilang ‘di makaintindi
at nagtatanong,
bakit ang Diyos ay kaya lang perpektuhin ang tao,
sa pamamagitan ng paghatol at sumpa?
Kung tao’y isinumpa ng Diyos,
hindi ba siya mamamatay?

Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Music Video | Ang Paghatol ang Pangunahing Paraan ng Diyos Upang Perpektuhin ang Tao”