Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Makapangyarihang Diyos ang Nag-iisang Totoong Diyos na Namumuno sa Lahat ng Bagay

buhay, Ebanghelyo, Jehova, Salita ng Diyos,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Makapangyarihang Diyos ang Nag-iisang Totoong Diyos na Namumuno sa Lahat ng Bagay

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Lahat ng bagay sa mundong ito ay mabilis na nagbabago kasabay ng mga iniisip ng Makapangyarihan sa lahat at habang Siya’y nakamasid. Biglang dumarating ang mga bagay na kailanma’y hindi pa naririnig ng sangkatauhan, samantalang hindi nila alam na ang mga bagay na matagal na nilang taglay ay unti-unting naglalaho. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Makapangyarihang Diyos ang Nag-iisang Totoong Diyos na Namumuno sa Lahat ng Bagay”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kapag ang Mga Dahong Nalalaglag ay Bumalik sa Mga Ugat nito Pagsisisihan Mo ang Lahat ng Kasamaang Iyong Nagawa

Panginoon, tinig, pag-asa, pag-ibig, tinig,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kapag ang Mga Dahong Nalalaglag ay Bumalik sa Mga Ugat nito Pagsisisihan Mo ang Lahat ng Kasamaang Iyong Nagawa

Kayong lahat ay personal na nakasaksi sa gawaing nagawa Ko sa kalagitnaan ninyo, kayo mismo ang nakarinig sa mga salitang Aking winika, at nalalaman ninyo ang Aking saloobin tungo sa inyo, kaya dapat ay nalalaman ninyo kung bakit Ko ginagawa ang gawaing ito sa inyo. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kapag ang Mga Dahong Nalalaglag ay Bumalik sa Mga Ugat nito Pagsisisihan Mo ang Lahat ng Kasamaang Iyong Nagawa”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Dapat Ninyong Maunawaan ang Gawain; Huwag Sumunod Nang Nalilito!

biyaya, buhay, Jesus, Biblia, relihiyon,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Dapat Ninyong Maunawaan ang Gawain; Huwag Sumunod Nang Nalilito!

Sa kasalukuyan maraming tao ang naniniwala sa isang paraang lito. Ang inyong pagiging mausisa ay napakatindi, ang inyong pagnanasa na habulin ang mga biyaya ay napakatindi, at ang inyong pagnanasa na habulin ang buhay ay napakakaunti. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Dapat Ninyong Maunawaan ang Gawain; Huwag Sumunod Nang Nalilito!”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Pagtalakay sa Buhay Iglesia at sa Totoong Buhay

buhay, totoong, Jesus, Iglesia, katotohanan,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Pagtalakay sa Buhay Iglesia at sa Totoong Buhay

Nadadama ng mga tao na nagagawa lamang nilang magbago sa loob ng kanilang buhay sa iglesia, at kung hindi sila nabubuhay sa loob ng iglesia, ang pagbabago ay hindi posible, na hindi nila magagawang matamo ang pagbabago sa kanilang totoong buhay. Makikilala ba ninyo kung ano ang usaping ito? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Pagtalakay sa Buhay Iglesia at sa Totoong Buhay”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Movie | “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Movie | “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan”

Mula nang maging makapangyarihan ang Chinese Communist Party, patuloy na nitong sinugpo at inusig ang Kristiyanismo at Katolisismo upang lubos na mapawi ang lahat ng paniniwala sa relihiyon at maitatag ang China bilang lugar ng ateismo. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Movie | “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Himno ng Salita ng Diyos | “Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga Bagay”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Himno ng Salita ng Diyos | “Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga Bagay”

Ang Himno ng Salita ng Diyos | “Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga Bagay”
I
Mula sa iyong pagsilang at pag-iyak sa mundong ito,
inumpisahan mo’ng gawin ang iyong tungkulin.
Sa plano’t ordinasyon ng Diyos, tungkulin ay tinanggap mo,
at ang paglalakbay mo sa buhay ay sinimulan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Himno ng Salita ng Diyos | “Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga Bagay””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V Ang Kabanalan ng Diyos (II) (Ikalawang Bahagi)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V Ang Kabanalan ng Diyos (II) (Ikalawang Bahagi)

Tinutukso ni Satanas ang Panginoong Jesus

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Hindi ninyo makikita ang Diyos na humahawak ng magkakaparehong pananaw sa mga bagay na mayroon ang tao, at higit pa rito, hindi ninyo Siya makikitang gumagamit ng mga pananaw ng tao, ng kanilang kaalaman, kanilang siyensiya, o kanilang pilosopiya o ang imahinasyon ng tao upang panghawakan ang mga bagay. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V Ang Kabanalan ng Diyos (II) (Ikalawang Bahagi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Praise Song | “Isang Puso-sa-Puso sa Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Praise Song | “Isang Puso-sa-Puso sa Diyos”

Tagalog Christian Praise Song | “Isang Puso-sa-Puso sa Diyos”
I
O Diyos! Napakarami sa puso ko ang nais kong sabihin sa ‘Yo.
Dati akong namuhay sa kasalanan,
hindi alam kung paano mamuhay nang makabuluhan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Praise Song | “Isang Puso-sa-Puso sa Diyos””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Upang Mapag-aralan ang Pagbabalik ng Panginoon Dapat Tayong Makinig sa Tinig ng Diyos

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Upang Mapag-aralan ang Pagbabalik ng Panginoon Dapat Tayong Makinig sa Tinig ng Diyos

Clip ng Pelikulang | Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono (3) | “Upang Mapag-aralan ang Pagbabalik ng Panginoon Dapat Tayong Makinig sa Tinig ng Diyos”

Nagkatotoo na ang halos lahat ng propesiyang binanggit sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Upang Mapag-aralan ang Pagbabalik ng Panginoon Dapat Tayong Makinig sa Tinig ng Diyos”