Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Paniniwala sa Tsismis ay Pagkawala sa Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw

Ebanghelyo, relihiyon, katotohanan, Panginoong, Biblia,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Paniniwala sa Tsismis ay Pagkawala sa Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw

Tuwing may naririnig silang nagsasalita tungkol sa ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, maraming kapatid sa loob ng iglesia ang hindi nakakarinig at ayaw mangahas na tanggapin ang sinabi dahil nagulat sila sa kagila-gilalas na tsismis. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Paniniwala sa Tsismis ay Pagkawala sa Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos -Tagalog Christian Movie 2019 | “Isang Kaligayahang Pinakahihintay”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos -Tagalog Christian Movie 2019 | “Isang Kaligayahang Pinakahihintay”

Tagalog Christian Movie 2019 | “Isang Kaligayahang Pinakahihintay”

Para kumita nang sapat para mabuhay nang maayos, talagang nagpursigi si Ding Ruilin at ang kanyang asawa na makapagbukas at magpatakbo ng isang negosyo. Ngunit, dahil sa pananamantala at pang-aabuso ng gobyernong CCP, nanatili silang lubog sa utang, at wala silang nagawa kundi mangibang-bansa para magtrabaho. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos -Tagalog Christian Movie 2019 | “Isang Kaligayahang Pinakahihintay””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Trailer | “Isang Kaligayahang Pinakahihintay”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Trailer | “Isang Kaligayahang Pinakahihintay”

Tagalog Christian Movie Trailer | “Isang Kaligayahang Pinakahihintay”

Para kumita nang sapat para mabuhay nang maayos, talagang nagpursigi si Ding Ruilin at ang kanyang asawa na makapagbukas at magpatakbo ng isang negosyo. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Trailer | “Isang Kaligayahang Pinakahihintay””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | The Great Power of God

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | The Great Power of God

Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | The Great Power of God

Sa buong kalawakan ng sansinukob, lahat ng bagay sa kalawakan ay gumagalaw nang eksakto sa sarili nilang orbit. Sa ilalim ng kalangitan, mga bundok, mga ilog, at mga lawa, lahat ay may hangganan, at lahat ng nilalang ay nabubuhay at nagpaparami sa loob ng apat na panahon alinsunod sa mga batas ng buhay …. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | The Great Power of God”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Variety Show | “Ang Paglabas sa Biblia” (Crosstalk 2019)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Variety Show | “Ang Paglabas sa Biblia” (Crosstalk 2019)

Tagalog Christian Variety Show | “Ang Paglabas sa Biblia” (Crosstalk 2019)

Nagtatrabaho si Xiang Yang sa isang bahay-iglesia, at gaya ng maraming mga relihiyong mananampalataya, iniisip niyang ang mga salita at gawain ng Diyos ay nasa Biblia, na ang paniniwala sa Panginoon ay nangangahulugang paniniwala sa Biblia, na ang Biblia ang kumakatawan sa Panginoon, at kapag sumusunod siya sa Biblia, makakapasok siya sa kaharian ng langit at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Variety Show | “Ang Paglabas sa Biblia” (Crosstalk 2019)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (4)” (Sipi II)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (4)” (Sipi II)

Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (4)” (Sipi II)

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (4)” (Sipi II)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Song | “Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Song | “Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay”

Latest Tagalog Christian Song | “Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay”
I
Diyos Mismo’y nakaharap sa sansinukob,
sa Silangan Siya ay nagpakita na!
Sino’ng nangangahas di lumuhod at sambahin Siya?
Sino’ng nangangahas di Siya tawaging totoong Diyos? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Song | “Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI Ang Kabanalan ng Diyos (III) (Ikaapat na Bahagi)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI Ang Kabanalan ng Diyos (III) (Ikaapat na Bahagi)

Salita ng Buhay | “Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI Ang Kabanalan ng Diyos (III)” (Ikaapat na Bahagi)

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Sapagkat ang kakanyahan ng Diyos ay banal, nangangahulugan iyon na tangingsa pamamagitan ng Diyos ka makalalakad sa maliwanag, sa tamang daan patungo sa buhay; tanging sa pamamagitan ng Diyos mo malalaman ang kahulugan ng buhay, tanging sa pamamagitan ng Diyos mo maisasabuhay ang totoong buhay, matataglay ang katotohanan, malalaman ang katotohanan, at tanging sa pamamagitan ng Diyos mo makakamit ang buhay mula sa katotohanan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI Ang Kabanalan ng Diyos (III) (Ikaapat na Bahagi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Worship Song 2019 | “Ang Tinig ng Puso ng Isang Nilalang”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Worship Song 2019 | “Ang Tinig ng Puso ng Isang Nilalang”

Latest Tagalog Christian Worship Song 2019 | “Ang Tinig ng Puso ng Isang Nilalang”
I
Madalas ay gusto kong humiyaw,
nguni’t parang walang tamang lugar.
Gusto kong kumanta nang malakas,
nguni’t walang matagpuang himig. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Worship Song 2019 | “Ang Tinig ng Puso ng Isang Nilalang””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi III (Sipi 2)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi III (Sipi 2)

Album ng mga Sipi mula sa mga Salita ng Diyos | “Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi III” (Sipi 2)

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi III (Sipi 2)”