Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sa Huli Sino Ba ang Sumisira sa mga Pamilya ng mga Kristiyano?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sa Huli Sino Ba ang Sumisira sa mga Pamilya ng mga Kristiyano?

Panimula
Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo | Sa Huli Sino Ba ang Sumisira sa mga Pamilya ng mga Kristiyano? (5/6) | Tagalog Christian Movie Clips

   Sinabi ng Panginoong Jesus, “Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal” (Mark16:15). Ayon sa mga kailangan ng Diyos, ipinalalaganap ng mga Kristiyano ang ebanghelyo at nagpapatotoo sa Diyos ng sa ganun ay maraming tao ang makatanggap ng pagliligtas Niya. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sa Huli Sino Ba ang Sumisira sa mga Pamilya ng mga Kristiyano?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paglalantad sa Kamalian ng Partido Komunista ng Tsina na Tumatawag Kay Cristo Bilang Karaniwang Tao

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paglalantad sa Kamalian ng Partido Komunista ng Tsina na Tumatawag Kay Cristo Bilang Karaniwang Tao

Panimula
Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo | Paglalantad sa Kamalian ng Partido Komunista ng Tsina na Tumatawag Kay Cristo Bilang Karaniwang Tao (4/6) | Tagalog Christian Movie Clips

   Sa Kapanahunan ng Biyaya, nagpakita ang Panginoong Jesus na nagkatawang-tao bilang karaniwan, at normal na tao sa panlabas, ngunit dinala Niya ang landas ng pagsisisi, “Magsisi: sapagkat malapit na ang kaharian ng langit,” at ginawa ang gawain ng pagtubos sa tao sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paglalantad sa Kamalian ng Partido Komunista ng Tsina na Tumatawag Kay Cristo Bilang Karaniwang Tao”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang Mabuting Relihiyon, at Ano ang Masamang Kulto?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang Mabuting Relihiyon, at Ano ang Masamang Kulto?

Panimula
Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo | Ano ang Mabuting Relihiyon, at Ano ang Masamang Kulto? (3/6) | Tagalog Christian Movie Clips

   Ang Partido Komunista ng Tsina ay Marxist-Leninist, isang ateistang partido pulitikal na kumokontra sa lahat ng teismo. Kinokondena ng Partido Komunista ng Tsina ang lahat ng grupo ng relihiyon bilang “masasamang kulto.” Ang pagwawangis bang ito ang katotohanan? Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang Mabuting Relihiyon, at Ano ang Masamang Kulto?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ginagamit ng CCP ang Agham para Itanggi ang Pamumuno ng Diyos: Ito Ba ay Biyaya o Sumpa?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ginagamit ng CCP ang Agham para Itanggi ang Pamumuno ng Diyos: Ito Ba ay Biyaya o Sumpa?

Panimula
Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo | Ginagamit ng CCP ang Agham para Itanggi ang Pamumuno ng Diyos: Ito Ba ay Biyaya o Sumpa? (2/6) | Tagalog Christian Movie Clips

   Sa paggamit ng mga argumentong gaya ng materyalismo at ng teorya ng ebolusyon, hindi nag-aksaya ng lakas ang Patido Komunista ng Tsina sa pagkontra sa pag-iral ng Diyos at sa pamumuno Niya. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ginagamit ng CCP ang Agham para Itanggi ang Pamumuno ng Diyos: Ito Ba ay Biyaya o Sumpa?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Kahangalan ng CCP na Kumakalaban sa Paniniwala sa Relihiyon Bilang Piyudal na Pamahiin

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Kahangalan ng CCP na Kumakalaban sa Paniniwala sa Relihiyon Bilang Piyudal na Pamahiin

   Tagalog Christian Movie Clips | Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo | “Ang Kahangalan ng CCP na Kumakalaban sa Paniniwala sa Relihiyon Bilang Piyudal na Pamahiin”

   Iniisip ng Partido Komunista ng Tsina na ang paniniwala sa relihiyon ay sumibol mula sa takot at pagsamba sa pwersa ng kababalaghan ng tao na napag-iwanan na ng kaalaman sa syensya, at sinasabi nilang isang pamahiin lamang ang relihiyon. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Kahangalan ng CCP na Kumakalaban sa Paniniwala sa Relihiyon Bilang Piyudal na Pamahiin”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Pasalaysay na Pagsasadula ng Isang Tunay na Kuwento ng Buhay: Ang Totoong Pagmamahal ng Diyos

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Pasalaysay na Pagsasadula ng Isang Tunay na Kuwento ng Buhay: Ang Totoong Pagmamahal ng Diyos

Panimula
   Isang Pasalaysay na Pagsasadula ng Isang Tunay na Kuwento ng Buhay: Ang Totoong Pagmamahal ng Diyos

   Upang makagawa ng sarili niyang sulok sa mundong ito, napilitan ang bida na sundin ang mga kalakaran ng mundong ito, abala at nagsisikap nang mabuti para sa katanyagan at katayuan. Napakahungkag at napakasakit ng kanyang buhay. Matapos niyang maniwala sa Makapangyarihang Diyos, natagpuan niya sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos ang kahulugan ng buhay ng tao at, puno ng kaligayahan, sinundan niya ang Diyos at tinupad ang kanyang mga tungkulin. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Pasalaysay na Pagsasadula ng Isang Tunay na Kuwento ng Buhay: Ang Totoong Pagmamahal ng Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pag-uusap – “Isang Maling Liko” (Tagalog Christian Video)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pag-uusap – “Isang Maling Liko” (Tagalog Christian Video)

Panimula
Pag-uusap – “Isang Maling Liko” (Tagalog Christian Video)

   Nang marinig ni Zhao Xun ang mga salitang binigkas ng nagbalik na Panginoon, nadama niyang ang mga salitang ito’y pawang katotohanan. Gayunman, natakot siya na napakaliit niya at hindi niya kayang makakilala, kaya gusto niyang hanapin ang kanyang pastor bilang tagapag-ingat ng pintuan. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pag-uusap – “Isang Maling Liko” (Tagalog Christian Video)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Ang Diwa ni Cristo ay ang Diyos” (Tagalog song)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Ang Diwa ni Cristo ay ang Diyos” (Tagalog song)

Panimula

Tagalog Christian Music Video | “Ang Diwa ni Cristo ay ang Diyos” (Tagalog song)

I

Diyos na nagkakatawang tao’y tinatawag na Cristo,

ang Cristong makapagbibigay ng katotohana’y Diyos.

Hindi kalabisang sabihin nang gayon.

Dahil angkin N’ya ang diwa ng Diyos.

Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Ang Diwa ni Cristo ay ang Diyos” (Tagalog song)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Crosstalk – “Ipinakita ng Malaking Pulang Dragon ang Pangit na Mukha Nito” (Tagalog Dubbed)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Crosstalk – “Ipinakita ng Malaking Pulang Dragon ang Pangit na Mukha Nito” (Tagalog Dubbed)

Panimula
Crosstalk – “Ipinakita ng Malaking Pulang Dragon ang Pangit na Mukha Nito” (Tagalog Dubbed)

   Pangunahing inihahayag ng kaswal na pag-uusap na ito na hindi lang gusto ng malaking pulang dragon na pagharian ang mga mamamayan ng Tsina, kundi meron din itong mapanlinlang na ambisyon na makipagkaisa sa Taiwan at pagharian ang buong Asya at maging ang Europa at Hilagang Amerika. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Crosstalk – “Ipinakita ng Malaking Pulang Dragon ang Pangit na Mukha Nito” (Tagalog Dubbed)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II” (Unang Bahagi)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II” (Unang Bahagi)

Panimula
Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II” (Unang Bahagi)

Ang mga salita ng Diyos sa video na ito ay mula sa librong “Pagpapatuloy ng Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao.” Ang nilalaman ng video na ito:

Walang Makapipigil sa Gawaing Pinagpapasiyahang Gawin ng Diyos