Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi X Ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay para sa lahat ng mga bagay (IV)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi X Ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay para sa lahat ng mga bagay (IV)

Panimula
Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi X Ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay para sa lahat ng mga bagay (IV) (Pagpapatuloy ng Unang Bahagi)

Ang mga salita ng Diyos sa video na ito ay mula sa librong “Pagpapatuloy ng Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao.” Ang nilalaman ng video na ito: Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi X Ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay para sa lahat ng mga bagay (IV)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagbabasa ng mga salita ng Diyos | “Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao” (Ikatlong Bahagi)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagbabasa ng mga salita ng Diyos | “Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao” (Ikatlong Bahagi)

Panimula
Pagbabasa ng mga salita ng Diyos | “Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao” (Ikatlong Bahagi)

   Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Sa bawa’t pagkakataon ng gawain ng Diyos ay naroon ang mga pangitain na kailangang malaman ng tao, mga pangitain na sinusundan ng mga angkop na kinakailangan ng Diyos sa tao. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagbabasa ng mga salita ng Diyos | “Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao” (Ikatlong Bahagi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Ikalimang Bahagi)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Ikalimang Bahagi)

Panimula
Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Ikalimang Bahagi)

Ang mga salita ng Diyos sa video na ito ay mula sa librong “Pagpapatuloy ng Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao.” Ang nilalaman ng video na ito: Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Ikalimang Bahagi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos | “Walang Nasa Laman ang Makatatakas sa Araw ng Poot”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos | “Walang Nasa Laman ang Makatatakas sa Araw ng Poot”

Panimula
Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos | “Walang Nasa Laman ang Makatatakas sa Araw ng Poot”

   Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Sinasabi Ko sa inyo nang buong katotohanan: Ang Aking pagtitiis ay inihanda para sa inyong masasamang gawain, at ito ay umiiral para sa inyong pagkastigo sa araw na iyon. Hindi ba kayo ang mga magdurusa sa poot ng paghatol kapag naabot Ko ang katapusan ng Aking pagtitiis? Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos | “Walang Nasa Laman ang Makatatakas sa Araw ng Poot””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Christian Full Movie 2018 “Sino Siya na Nagbalik” Lord Jesus Has Come Again (Tagalog Dubbed)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Christian Full Movie 2018 “Sino Siya na Nagbalik” Lord Jesus Has Come Again (Tagalog Dubbed)

Panimula
Latest Christian Full Movie 2018 “Sino Siya na Nagbalik” Lord Jesus Has Come Again (Tagalog Dubbed)

   Si Kim Yeongrok ay isang masipag na pastor sa relihiyosong komunidad ng Korea. Dahil uhaw sa katotohanan, buong kasabikan niyang inantabayanan ang pangalawang pagdating ng Panginoong Jesus. Isang araw noong 2013, nabasa niya ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos sa Chosun Ilbo. Ang mga salitang ito, na puno ng kapangyarihan, ay nagkaroon ng agarang epekto sa kanya, at talagang naantig siya. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Christian Full Movie 2018 “Sino Siya na Nagbalik” Lord Jesus Has Come Again (Tagalog Dubbed)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | Revealing the Mystery of God’s Name | “Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | Revealing the Mystery of God’s Name | “Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!”

Panimula
Tagalog Christian Movie | Revealing the Mystery of God’s Name | “Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!” (Tagalog Dubbed)

   Ang pangalan niya ay Wang Hua, at siya ay mangangaral sa isang bahay iglesia sa Katimugang Tsina. Matapos siyang maniwala sa Panginoon, natuklasan niya sa Biblia na Jehova ang tawag sa Diyos sa Lumang Tipan, at tinawag na Jesus sa Bagong Tipan. Bakit may iba’t ibang pangalan ang Diyos? Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | Revealing the Mystery of God’s Name | “Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Best Tagalog Christian Movie | “Masasakit na Alaala” The Repentance of a Christian (Tagalog Dubbed)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Best Tagalog Christian Movie | “Masasakit na Alaala” The Repentance of a Christian (Tagalog Dubbed)

Panimula
Best Tagalog Christian Movie | “Masasakit na Alaala” The Repentance of a Christian (Tagalog Dubbed)

   Si Fan Guoyi ay isang elder ng isang bahay-iglesia sa China. Sa mahigit dalawampung taon ng paglilingkod, lagi niyang ginagaya si Pablo, at nagsumikap at nagpakahirap para sa Panginoon nang may malaking kasigasigan. Bukod dito, matibay ang paniniwala niya na sa patuloy na pagsampalataya sa ganitong paraan, isinasakatuparan niya ang kalooban ng Ama sa langit, at na kapag nagbalik ang Panginoon, siguradong mara-rapture siya sa kaharian ng langit. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Best Tagalog Christian Movie | “Masasakit na Alaala” The Repentance of a Christian (Tagalog Dubbed)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Dapat Mong Malaman na ang Praktikal na Diyos ay ang Diyos Mismo”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Dapat Mong Malaman na ang Praktikal na Diyos ay ang Diyos Mismo”

Panimula
Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Dapat Mong Malaman na ang Praktikal na Diyos ay ang Diyos Mismo”

   Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Ang pagpapakita ng Diyos sa katawang-tao ay nangangahulugang lahat ng gawain at mga salita ng Espiritu ng Diyos ay isinagawa sa pamamagitan ng Kanyang normal na pagkatao, at sa pamamagitan ng Kanyang pagka-katawang-tao. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Dapat Mong Malaman na ang Praktikal na Diyos ay ang Diyos Mismo””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit”

Panimula
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit

I

Ang Diyos ay nagiging katawang tao sa mga huling araw

upang iligtas ang tao dahil mahal Niya ang tao. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo: Salaysay Tungkol sa Pag-Brainwash ng Ccp (Tagalog Dubbed)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo: Salaysay Tungkol sa Pag-Brainwash ng Ccp (Tagalog Dubbed)

Panimula
Full Tagalog Christian Movie | “Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo: Salaysay Tungkol sa Pag-Brainwash ng Ccp” (Tagalog Dubbed)

   Zhang Mingdao is a Christian in The Church of Almighty God who has experienced several years of Almighty God’s work in the last days, understands some truths, and can see the real significance of human life. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo: Salaysay Tungkol sa Pag-Brainwash ng Ccp (Tagalog Dubbed)”