“Sino Siya na Nagbalik” Clip 2 – Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2

Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2

Maraming tao na ang nagpapatotoo ngayon na nagbalik na ang Panginoong Jesus bilang ang Makapangyarihang Diyos at kasalukuyang ginagawa ang Kanyang paghatol simula sa pamilya ng Diyos. Kasabay nito, maraming tao ang nagpapanggap bilang ang nagbalik na Panginoong Jesus. Magpatuloy magbasa ““Sino Siya na Nagbalik” Clip 2 – Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2″

Ang Pagsasama ng Mag – asawa ay Hindi na Usapin

Ang Pagsasama ng Mag-asawa ay Hindi na Usapin

Ang Pagsasama ng Mag – asawa ay Hindi na Usapin

Ni Wang Ran , Singapore

Nang siya ay wala pang asawa, si Wang Ran ay laging nanghahawak sa isang magandang pangarap—umaasa na pagkatapos maikasal, siya at ang kanyang asawa ay magkakasundo, kapwa magpapakita ng pagtitimpi, magsasama habambuhay, at sabay na tatanda. Magpatuloy magbasa “Ang Pagsasama ng Mag – asawa ay Hindi na Usapin”

Ebangheliyong pelikula – “Sino Siya na Nagbalik” Clip 1 – Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo

“Sino Siya na Nagbalik” Clip 1 – Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo

Narito tayo ngayon sa huling yugto ng mga huling araw at natupad na lahat ng hula hinggil sa pagbabalik ng Panginoon. Dahil sinasabi ng mga hula sa Biblia na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga huwad na Cristo, samakatuwid, maraming tao ang nagsara ng kanilang mga pinto at nagkulong. Magpatuloy magbasa “Ebangheliyong pelikula – “Sino Siya na Nagbalik” Clip 1 – Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo”

Ang Patotoo ng isang Cristiano – Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang

patotoo, Salita ng Diyos, Ebanghelyo, taos-puso, pananampalataya sa Diyos,

Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang

Rongguang Lungsod ng Zhengzhou, Lalawigan ng Henan

Matapos na sundin ang Makapangyarihang Diyos, nabilanggo ako dahil naniwala ako sa Diyos. Nang panahong iyon ako ay isang bagong mananampalataya at binigyan ako ng Diyos ng lakas upang maging matatag sa aking patotoo. Magpatuloy magbasa “Ang Patotoo ng isang Cristiano – Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang”

Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 83

Biyaya, Kaharian, Ebanghelyo, Diyos, Iglesia,

Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 83

Hindi ninyo alam na Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat; hindi ninyo alam na ang lahat ng usapin at mga bagay ay nasa ilalim ng Aking pagkontrol! Ano ang ibig sabihin ng ang lahat ng bagay ay nilikha at kinumpleto Ko? Ang mga pagpapala o kasawiampalad ng bawat tao ay nakasalalay lahat sa Aking pagtupad, sa Aking mga pagkilos. Ano ang magagawa ng tao? Magpatuloy magbasa “Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 83”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Bakit Gustong Iligtas ng Diyos ang Sangkatauhan?

Ebanghelyo, Panginoon, Diyos,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Bakit Gustong Iligtas ng Diyos ang Sangkatauhan?

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos:

Sa simula, ang Diyos ay nagpapahinga. Walang mga tao o anumang bagay sa lupa nang panahon na iyon, at wala pang nagagawa ang Diyos kahit anong gawain pa man. Sinimulan lang ng Diyos ang Kanyang gawaing pamamahala noong umiral ang sangkatauhan at noong ang sangkatauhan ay nagawang masama. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Bakit Gustong Iligtas ng Diyos ang Sangkatauhan?”

Mga Pagbigkas ni Cristo – Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan

Diyos, Panginoon, pananampalataya, katotohanan, kaligtasan,

Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan

Bawat isa sa inyo ay dapat magsuring muli ng inyong buhay-pananampalataya sa Diyos para makita kung, sa paghahabol sa Diyos, ay tunay na naunawaan mo, tunay na naintindihan, at tunay na nakilala mo ang Diyos, kung tunay na alam mo kung anong saloobin ang tinitiis ng Diyos sa iba’t ibang uri ng tao, at kung tunay na nauunawaan mo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo at ano ang pakahulugan ng Diyos sa bawat kilos mo. Magpatuloy magbasa “Mga Pagbigkas ni Cristo – Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan”

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 82

 

Diyos, Ebanghelyo, itsura, Totoo,

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 82

Lahat ay takot na takot kapag naririnig nila ang Aking salita. Lahat ay puno ng panginginig. Ano ang inyong ikinatatakot? Hindi Ko kayo papatayin! Ito ay dahil nakokonsensya kayo at takot na takot na mabisto. Ang ginagawa ninyo sa Aking likuran ay masyadong hindi-seryoso at walang-kabuluhan. Magpatuloy magbasa “Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 82”

Ang Patotoo ng isang Cristiano – Ginugol ang Kabataan Nang Walang Pagsisisi

Cordero, Pag-ibig, buhy, katotohanan, biyaya ng Diyos,

Ginugol ang Kabataan Nang Walang Pagsisisi

Xiaowen Lungsod ng Chongqing

“Ang ‘pag-ibig’ ay tumutukoy sa isang damdamin na dalisay at walang kapintasan, kung saan ginagamit mo ang iyong puso upang magmahal, makaramdam, at maging maalalahanin. Sa pag-ibig walang mga kundisyon, walang mga balakid, at walang agwat. Magpatuloy magbasa “Ang Patotoo ng isang Cristiano – Ginugol ang Kabataan Nang Walang Pagsisisi”

Paano Ka Kailangang Manalig sa Diyos upang Maligtas at Magawang Perpekto?

Salita ng Diyos, Pedro, katotohanan, Diyos, biyaya ng Diyos,

Paano Ka Kailangang Manalig sa Diyos upang Maligtas at Magawang Perpekto?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Upang ibuod ang pagtahak sa landas ni Pedro sa paniniwala sa Diyos, ito ay ang pagtahak sa landas ng paghahabol sa katotohanan, na siya ring landas ng tunay na pagkilala sa sarili at pagbabago sa disposisyon ng isa. Sa pamamagitan lamang ng pagtahak sa daan ni Pedro matatahak ng isa ang landas ng pagiging ginawang perpekto ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Paano Ka Kailangang Manalig sa Diyos upang Maligtas at Magawang Perpekto?”