Mga Salita ng Diyos Ang Katotohanang Kailanma’y Di-nagbabago

123269061_3330310920356088_3473892194305599899_oSabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang Aking mga salita ay ang walang hanggang di-nagbabagong katotohanan. Ako ang panustos ng buhay para sa tao at ang tanging gabay para sa sangkatauhan. Ang kahalagahan at kahulugan ng Aking mga salita ay hindi pinagpapasyahan kung ang mga ito man ay kinikilala at tinatanggap ng sangkatauhan, ngunit sa pamamagitan ng diwa ng mga salita mismo. Magpatuloy magbasa “Mga Salita ng Diyos Ang Katotohanang Kailanma’y Di-nagbabago”

Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao

Tagalog Christian Song | “Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao”

Kayganda ng mga gawa ng Makapangyarihang Diyos!
Pitong trumpeta, pitong kulog tumutunog,
pitong mangkok ang ibinubuhos Niya.
Ito’y makikita, wala ‘yang duda.

Ang naghahandog ng sarili ngayon
ay tiyak na lubos Niyang pagpapalain;
ang gustong iligtas ang sarili’y mamamatay.
Lahat ay nasa mga kamay ng Diyos.
H’wag nang tumigil sa paghakbang mo.
Lupa’t langit nagbabago nang husto.
Walang pagtataguan, tatangis ang tao;
wala silang ibang pagpipilian.

Magpatuloy magbasa “Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao”

Sino ang Unang Madadala Pagdating ng Panginoon?

Tagalog Christian Movie | “Pananabik” (Clip 3/5) Sino ang Unang Madadala Pagdating ng Panginoon?

Marami sa mga nananalig sa Panginoon ang naniniwala na basta’t sila ay nagsasakripisyo, nagpapakahirap, at nagsusumikap, siguradong mauuna silang madala. Pero may batayan ba ito sa mga salita ng Panginoon? Sabi ng Panginoong Jesus, “Datapuwa’t maraming mga una na mangahuhuli; at mga huli na mangauuna” (Mateo 19:30). “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig” (Juan 10:27). Malinaw na ang nagpapasiya kung mara-rapture ang isang tao o hindi ay kung naririnig nila ang tinig ng Panginoon. Yaong mga nakarinig muna sa Kanyang tinig at tumanggap sa Kanyang pagpapakita at gawain ay matatalinong dalaga, at sila ang unang mara-rapture.

Magpatuloy magbasa “Sino ang Unang Madadala Pagdating ng Panginoon?”

Ano ang Ibig Sabihin ng Mga Salita ng Panginoon na “Nguni’t tungkol sa Araw at Oras na yaon Walang Makakaalam na Tao” Ibig Sabihin?

BibliaNgayon ay parami nang parami ang mga tao na nagpapatotoo sa online na ang Panginoong Jesus ay bumalik. Kapag naririnig ang mga balitang ito, ang ilang mga kapatid ay naniniwala, batay sa talatang ito sa Biblia, “Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam na tao” na kapag ang Panginoon ay bumalik, walang makakakaalam. Ito ang dahilan kung bakit wala sa kanila ang naghahanap at nag-iimbestiga sa mga paghahabol mula sa mga taong nagpapalaganap ng balita tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Ang pagkakaunawa ba na ito ay umaayon sa kalooban ng Panginoon? Minsan nang nagpropesiya ang Panginoong Jesus, “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25: 6). Magpatuloy magbasa “Ano ang Ibig Sabihin ng Mga Salita ng Panginoon na “Nguni’t tungkol sa Araw at Oras na yaon Walang Makakaalam na Tao” Ibig Sabihin?”

Nakilala Ko Ang Aking Sarili Dahil sa Mga Salita ng Diyos

Ni Miaoxaio, Timog Korea

Sabi ng mga Salita ng Diyos: “Sa mga huling araw, si Cristo ay gumagamit ng sari-saring katotohanan upang turuan ang tao, ibunyag ang diwa ng tao, at suriin ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba’t ibang katotohanan, gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat mabuhay nang normal ang tao, gayundin ang karunungan at disposisyon ng Diyos, at iba pa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Partikular na, yaong mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinasabi patungkol sa kung paano kinakatawan ng tao si Satanas at naging puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Magpatuloy magbasa “Nakilala Ko Ang Aking Sarili Dahil sa Mga Salita ng Diyos”

Sino ang Hadlang Sa Daan Patungo sa Makalangit na Kaharian?

Ni Meng’ai, Malaysia

Nang taon na namatay ang aking asawa, matindi ang aking kalungkutan, at higit pa riyan nagkaroon ako ng dagdag na pasanin na pagpapalaki sa aking mga anak. Ang kahirapan ay biglang sumapit sa buhay ko, nguni’t nasa akin na noon pa ang pagmamahal ng Panginoon at, sa tulong ng aking mga kapatid, nalampasan ko ang mahirap na panahong ito. Upang suklian ang pagmamahal ng Panginoon, nagpatuloy ako sa pagdodonasyon at paglilingkod sa iglesia, at nagagawa ko na ang gayon sa loob ng mahigit sa tatlumpung taon. Sa panahong ito, nararanasan ko ang pag-unlad ng iglesia at nakita ang maluwalhating kaganapan ng pagpapalaganap ng ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Magpatuloy magbasa “Sino ang Hadlang Sa Daan Patungo sa Makalangit na Kaharian?”

“Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan” | Sipi 5

Ang tunay na nilalang ay dapat na makakilala kung sino ang Manlilikha, kung para saan ang pagkakalikha sa tao, kung paano isakatuparan ang mga responsibilidad ng isang nilalang, at kung paano sambahin ang Panginoon ng lahat ng sangnilikha, dapat maunawaan, matarok, malaman, at pagmalasakitan ang mga intensyon ng Manlilikha, mga nais, mga hinihingi, at dapat na kumilos ayon sa paraan ng Manlilikha—ang matakot sa Diyos at umiwas sa masama.

Magpatuloy magbasa ““Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan” | Sipi 5″

Ang Diyos ay ang Diyos para sa Buong Sangkatauhan

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang Diyos ay ang Diyos ng buong lahi ng tao. Hindi Niya ipinalalagay ang Sarili Niya bilang pribadong pag-aari ng anumang bansa o lahi, kundi ginagawa ang gawaing ayon sa Kanyang plano, nang hindi napipigilan ng anumang anyo, bansa, o lahi” (“Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Magpatuloy magbasa “Ang Diyos ay ang Diyos para sa Buong Sangkatauhan”

Pagtakas mula sa “Lungga ng Tigre”

Ni Xiaoyou, China

Ako si Xiaoyou at ako ay 26 taong gulang. Dati akong Katoliko. Noong maliit pa ako, sumama ako sa aking ina sa simbahan para dumalo sa Misa, magbasa ng Biblia, mangumpisal at tumanggap ng Komunyon. Masyadong masigasig ang aking ina sa kanyang pananampalataya. Madalas siyang nagbibigay ng pagkain at iba pang mga bagay sa simbahan mula sa aming bahay, at nagbibigay rin siya ng pera. Gustung-gusto ng mga pinuno ng simbahan at mga madre ang aking ina. Magpatuloy magbasa “Pagtakas mula sa “Lungga ng Tigre””

Sa Pamamagitan Lamang ng Pagsisiyasat sa mga Salita ng Makapangyarihang Diyos Maaari Mong Masalubong ang Panginoon

Sa kasalukuyan, ang mga lindol, taggutom, bagyo, at iba pang mga sakuna ay sunod-sunod na umusbong. Ang iyong pag-asa ba sa pagdating ng Panginoon ay kagyat na lumaki? Gayunpaman, hangga’t hindi nakikita ang Panginoon na dumarating kasama ng mga ulap, ay maaaring iniisip mo na hindi pa Siya bumalik. Sa Pamamagitan Lamang ng Pagsisiyasat sa mga Salita ng Makapangyarihang Diyos Maaari Mong Masalubong ang PanginoonSa totoo lang, ang Panginoon ay bumalik na, at Siya ang Makapangyarihang Diyos, si Cristo ng mga huling araw. Ang Makapangyarihang Diyos ay nagpahayag ng katotohanan at gumawa ng bagong gawain. Marahil, sasabihin mo: “Ang Panginoon ay hindi nakita na dumarating kasama ng mga ulap, kaya paano mo nasasabi na Siya ay bumalik na?” Balikan natin saglit-naniniwala ba tayo sa Panginoong Jesus dahil nakita natin ang imahe ng Kanyang katawang-tao? Tiyak na hindi. Naniniwala tayo dahil nabasa natin ang mga salita ng Panginoong Jesus sa Biblia at naobserbahan na ang mga ito ang katotohanan. Ngayon, ang Panginoon ay bumalik upang bigkasin ang Kanyang mga salita, at sa pamamagitan lamang ng paghahanap at pagsisiyasat ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay maaari nating masalubong ang pagbabalik ng Tagapagligtas. Magpatuloy magbasa “Sa Pamamagitan Lamang ng Pagsisiyasat sa mga Salita ng Makapangyarihang Diyos Maaari Mong Masalubong ang Panginoon”