Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Ang Disposisyon ng Diyos Ay Mataas at Dakila”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Ang Disposisyon ng Diyos Ay Mataas at Dakila”

Panimula

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Ang Disposisyon ng Diyos Ay Mataas at Dakila

I

Galit ang Diyos dahil ang mga bagay na di matuwid

ay nandito upang guluhin ang sangkatauhan,

at ang kadiliman at kasamaa’y umiiral,

gaya ng mga bagay na nagtataboy sa katotohanan,

at may mga bagay na laban sa kabutihan.

Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Ang Disposisyon ng Diyos Ay Mataas at Dakila””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang Sugo ng Ebanghelyo” | Bear the Cross and Preach the Gospel of Kingdom

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang Sugo ng Ebanghelyo” |

Panimula
Tagalog Gospel Movie | “Ang Sugo ng Ebanghelyo” | Bear the Cross and Preach the Gospel of Kingdom

   Maraming taon nang naniwala ang Kristiyanong si Chen Yixin sa Panginoon, at naging mapalad na sumalubong sa pagbabalik ng Panginoong Jesus sa mga huling araw—Makapangyarihang Diyos! Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang Sugo ng Ebanghelyo” | Bear the Cross and Preach the Gospel of Kingdom”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-The Best Christian Music Video | “Kaharian ng Diyos ay Lumitaw na sa Lupa” (Tagalog Dubbed)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-The Best Christian Music Video | “Kaharian ng Diyos ay Lumitaw na sa Lupa” (Tagalog Dubbed)

A … a … a … a … a … a … a … a …
I
Ang makapangyarihang tunay na D’yos,
hari sa trono naghahari sa buong sansinukob,
buong sansinukob, nakaharap sa lahat ng bansa’t mga tao. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-The Best Christian Music Video | “Kaharian ng Diyos ay Lumitaw na sa Lupa” (Tagalog Dubbed)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Kung Wala ang Pagliligtas ng Diyos, Wala Ako rito Ngayon”

Diyos, pananampalataya, buhay, patotoo, Iglesia,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Kung Wala ang Pagliligtas ng Diyos, Wala Ako rito Ngayon”

   Ako’y isang matandang kapatid na may kapansanan sa dalawang paa. Kahit na ang panahon ay maaliwalas, hirap ako sa paglalakad, subalit nang ang tubig baha ay tatangayin na ako, ipinahintulot ng Diyos na mahimalang makaligtas ako sa panganib. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Kung Wala ang Pagliligtas ng Diyos, Wala Ako rito Ngayon””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Alam Mo ba ang Iyong Misyon” (Tagalog song)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Alam Mo ba ang Iyong Misyon” (Tagalog song)

Panimula
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Alam Mo ba ang Iyong Misyon” (Tagalog song)

I

Alam mo ba ang pasanin,

ang tungkulin at ang komisyon sa iyong balikat?

Nasaan ang iyong makasaysayang diwa ng misyon? Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Alam Mo ba ang Iyong Misyon” (Tagalog song)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pag-uusig sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay Nalantad sa UN

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pag-uusig sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay Nalantad sa UN

   Ang Pag-uusig sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay Nalantad sa UN. Bakit Inuusig ng CCP ang mga Paniniwalang Pangrelihiyon?

   Mula noong naluklok sa kapangyarihan sa kalakhang China noong 1949, ang Chinese Communist Party ay walang humpay sa pag-uusig sa relihiyosong pananampalataya. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pag-uusig sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay Nalantad sa UN”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-New Tagalog Christian Crosstalk | “Pagtakas sa Hawla” | A Christian’s Testimony of Faith

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-New Tagalog Christian Crosstalk | “Pagtakas sa Hawla” | A Christian’s Testimony of Faith

Panimula
New Tagalog Christian Crosstalk | “Pagtakas sa Hawla” | A Christian’s Testimony of Faith

   Ang crosstalk na Pagtakas sa Hawla ay isang kwento tungkol sa kung paano pinahirapan at isang buwang ikinulong ang Kristiyanong si Xiaolan sa kanyang tahanan ng kanyang ama na isang opisyal ng Partido Komunista, kung saan hindi niya nagampanan ang buhay-iglesia, at ang kanyang karanasan ng pagtakas sa kanyang tahanan at paglayo. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-New Tagalog Christian Crosstalk | “Pagtakas sa Hawla” | A Christian’s Testimony of Faith”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?”

katotohanan, Diyos, Espiritu, pag-asa, Iglesia,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?”

   Ako ay taong arogante at masyadong bilib sa sarili at ang katungkulan ay ang aking kahinaan. Sa loob ng maraming taon, nakatali ako sa reputasyon at katungkulan at hindi ko nagawang makalaya mula dito. Paulit-ulit akong naitaas at napalitan; nagkaroon ako ng maraming kabiguan sa aking katungkulan at mga problema sa pagdaan ng panahon. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita
I
Sa mga huling araw, Diyos ay nagiging-tao.
Sa salita Niya tinutupad lahat,
Sa salita Niya inihahayag lahat.
Tanging sa salita makikita ang ganap na Siya, na mismong Siya ay Diyos. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Movie | “Kumawala sa Bitag” | Attending the Wedding Feast With the Lord

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Movie | “Kumawala sa Bitag” | Attending the Wedding Feast With the Lord

Panimula
Tagalog Christian Movie 2018 | “Kumawala sa Bitag” | Attending the Wedding Feast With the Lord

   2,000 taon na ang nakararaan, nang gawin ng Panginoong Jesus ang pagtubos, siniraan at tinuligsa siya ng mga relihiyosong Judio. Nakipagtulungan ang mga pinunong Judio sa gobyernong Romano at ipinako Siya sa krus.

Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Movie | “Kumawala sa Bitag” | Attending the Wedding Feast With the Lord”