Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano magpapakita at gagawa ang Panginoon kapag Siya ay bumalik?

Panginoon, Jesus, Ang Tagapagligtas, trono, Biyaya,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano magpapakita at gagawa ang Panginoon kapag Siya ay bumalik?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia:

“Sapagka’t gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit; gayon din naman ang Anak ng tao sa kaniyang kaarawan. Datapuwa’t kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakuwil ng lahing ito” (Lucas 17:24-25). Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano magpapakita at gagawa ang Panginoon kapag Siya ay bumalik?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano tayo dapat manatiling alerto at maghintay para matanggap ang Kanyang pagpapakita?

Biblia, Iglesia, Jesus, katotohanan, Diyos,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano tayo dapat manatiling alerto at maghintay para matanggap ang Kanyang pagpapakita?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia:

“Magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan” (Mateo 7:7). Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano tayo dapat manatiling alerto at maghintay para matanggap ang Kanyang pagpapakita?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Song | “Kaugnayan sa Diyos” | God Is With Me on the Path of Faith in God

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Song | “Kaugnayan sa Diyos” | God Is With Me on the Path of Faith in God

Tagalog Christian Praise Song | “Kaugnayan sa Diyos” | God Is With Me on the Path of Faith in God
I
Pinili ako ng Diyos mula sa malawak na karagatan ng mga tao,
himalang inayos na ako ay pumunta sa Kanyang piling.
Ang mabubuting salita N’ya’y nagpasaya sa puso ko. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Song | “Kaugnayan sa Diyos” | God Is With Me on the Path of Faith in God”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Crosstalk | “Paano ba Talaga Darating ang Panginoon” | Have You Welcomed the Lord?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Crosstalk | “Paano ba Talaga Darating ang Panginoon” | Have You Welcomed the Lord?

Tagalog Christian Crosstalk | “Paano ba Talaga Darating ang Panginoon” | Have You Welcomed the Lord?

Sa mga huling araw, lalong umiigting ang pakiramdam ng mga Kristiyanong naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, ngunit paano nga ba talaga magbabalik ang Panginoon? Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Crosstalk | “Paano ba Talaga Darating ang Panginoon” | Have You Welcomed the Lord?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pag-unawa sa Kalooban ng Diyos Maging sa Gitna ng mga Suliranin

Ebanghelyo, Jesus, katotohanan, buhay, pananampalataya,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pag-unawa sa Kalooban ng Diyos Maging sa Gitna ng mga Suliranin

Xiao Rui Siyudad ng Panzhihua, Lalawigan ng Sichuan

Noong nangangaral ako ng ebanghelyo nakasalamuha ko ang mga pinuno ng sekta na nagdadala ng huwad na pagsaksi upang lumaban at mangulo, at tumawag sa pulisya. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pag-unawa sa Kalooban ng Diyos Maging sa Gitna ng mga Suliranin”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III” (Sipi 1)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III” (Sipi 1)

Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III” (Sipi 1)

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Ang awtoridad ng Diyos ay umiiral kahit ano pa ang mga kalagayan; sa lahat ng sitwasyon, ang Diyos ang nagdidikta at nagsasaayos ng bawat kapalaran ng tao at lahat ng bagay ayon sa Kanyang mga pag-iisip, Kanyang mga naisin. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III” (Sipi 1)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sa mga huling araw, isinasagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, na gumagawa ng isang grupo ng mga mananagumpay sa China.

Cordero, Ebanghelyo, Cristo, katotohanan, patotoo,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sa mga huling araw, isinasagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, na gumagawa ng isang grupo ng mga mananagumpay sa China.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

“Sapaqka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios” (1 Pedro 4:17).

“Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao” (Mateo 24:27). Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sa mga huling araw, isinasagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, na gumagawa ng isang grupo ng mga mananagumpay sa China.”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos -Christian Crosstalk “Sinabi ng Aming Pastor …” | Who Should We Obey as We Believe in the Lord?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Christian Crosstalk “Sinabi ng Aming Pastor …” | Who Should We Obey as We Believe in the Lord?

Christian Crosstalk “Sinabi ng Aming Pastor …” | Who Should We Obey as We Believe in the Lord?

Si Yu Shunfu ay naniniwala sa relihiyosong mundo na humahanga at sumasamba sa mga pastor at elder. Iniisip niya na “lahat ng pastor at elder ay itinatag ng Diyos, at ang pagsunod sa mga pastor at elder ay pagsunod sa Diyos,” kaya nakikinig siya sa kanyang pastor sa lahat ng ginagawa niya, maging sa usaping pagsulubong sa pagbabalik ng Panginoon. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos -Christian Crosstalk “Sinabi ng Aming Pastor …” | Who Should We Obey as We Believe in the Lord?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Crosstalk | “Mga Mata sa Lahat ng Dako” | The Status Quo of Christians in China

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Crosstalk | “Mga Mata sa Lahat ng Dako” | The Status Quo of Christians in China

Tagalog Christian Crosstalk | “Mga Mata sa Lahat ng Dako” | The Status Quo of Christians in China

Inilalarawan ng crosstalk na Mga Mata Sa Lahat ng Dako kung paano tinatangka ng Partido Komunista ng Tsina na itaboy ang relihiyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng malawakang paghahanap sa buong bansa, pati na rin ang paggamit sa mga tao mula sa bawat uri at antas ng buhay bilang mga mata para mag-imbestiga, magbantay, at magmanman sa mga Kristiyano. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Crosstalk | “Mga Mata sa Lahat ng Dako” | The Status Quo of Christians in China”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-2019 Christian Music Video | “I Have Seen God’s Love” | Praise and Worship Song

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-2019 Christian Music Video | “I Have Seen God’s Love” | Praise and Worship Song

2019 Christian Music Video | “I Have Seen God’s Love” | Praise and Worship Song

Almighty God, it is You who loves me.
Out of the filthy world You have chosen me!
So I have come before You, yes, I have come before You,
living a life of the church, enjoying Your words every day.
Having such blessing is You uplifting me today! Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-2019 Christian Music Video | “I Have Seen God’s Love” | Praise and Worship Song”