Ang Patotoo ng isang Cristiano|Nakahanap na Ako ng Tunay na Tahanan

NL0J3D1E-20190430-A-49-ZB-crop

Ni Yangyang, Estados Unidos

Namatay ang ama ko noong tatlong taong gulang ako. Noong panahong iyon, kapapanganak pa lang ng ina ko sa aking nakababatang kapatid na lalaki, at sinabi ng lola ko, dahil sa pamahiin, na ang ina ko at ang aking nakababatang kapatid ang nagsanhi ng pagkamatay ng ama ko. Dahil walang mas magandang mapagpipilian, kinailangang dalhin ng ina ko ang nakababata kong kapatid sa bahay ng ama niya upang manirahan, kaya magmula sa pinakamaaga kong mga alaala nakatira ako kasama ng lolo at lola ko. Kahit na maayos ang pakitungo sa akin ng lolo at lola ko, nakaramdam pa rin ako ng kalungkutan at nais ko talagang makasama ang aking ina at nakababatang kapatid. Magpatuloy magbasa “Ang Patotoo ng isang Cristiano|Nakahanap na Ako ng Tunay na Tahanan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Paniniwala sa Tsismis ay Pagkawala sa Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw

Biblia, Ebanghelyo, Jesus, katotohanan, relihiyon,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Paniniwala sa Tsismis ay Pagkawala sa Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw

Tuwing may naririnig silang nagsasalita tungkol sa ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, maraming kapatid sa loob ng iglesia ang hindi nakakarinig at ayaw mangahas na tanggapin ang sinabi dahil nagulat sila sa kagila-gilalas na tsismis. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Paniniwala sa Tsismis ay Pagkawala sa Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw”