Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit Hindi Pinahihintulutan ng CCP ang mga Kristiyano na Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit Hindi Pinahihintulutan ng CCP ang mga Kristiyano na Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay?

   “Tamis sa Kahirapan” Clip 3 – Bakit Hindi Pinahihintulutan ng CCP ang mga Kristiyano na Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay?

   Walang-awang inuusig at inaatake ng Partido Komunista ng Tsina ang pananampalataya ng relihiyon. Walang pakundangan nilang ikinukulong at pinahihirapan ang mga Krsitiyano.

Pinapayagan lamang nila ang mga tao na sumunod sa Partido Komunista. Hindi nila pinapayagan ang mga tao na manalig sa Diyos at sumunod sa Kanya habang tinatahak nila ang tamang landas ng buhay. Ano kaya ang kahihinatnan sa huli ng Partido Komunista ng Tsina? Sa ilalim ng walang-awang pagmamalupit, paghuli at pagpapahirap ng Partido Komunista ng Tsina, hindi pa rin tumigil ang mga Kristiyano sa pananalig sa Diyos, sa pagpapalaganap ng ebanghelyo at sa pagpapatotoo sa Kanya. Ano kaya ang dahilan? Sa video na ito, ilalantad ng napakagandang debate sa pag-itan ng isang Kristiyano at ng mga opisiyal ng Partido Komunista ng Tsina ang dalawang magkaibang landas na ito na nagdadala sa dalawang magkaibang katapusan sa ating mga buhay.

 

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.