Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Large-scale Gospel Choir – “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Tagalog Christian Song

Large-scale Gospel Choir – “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Tagalog Christian Song

Narinig na ang nakakaantig na awit ng kaharian, na ipinababatid ang pagdating ng Diyos sa piling ng mga tao sa buong sansinukob! Dumating na ang kaharian ng Diyos! Nagbubunyi ang lahat ng tao, nagagalak ang lahat ng bagay! Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Large-scale Gospel Choir – “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Tagalog Christian Song”

“Dapat Kang Mamuhay Para sa Katotohanan Yamang Naniniwala Ka sa Diyos” | Sipi 394

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Magpatuloy magbasa ““Dapat Kang Mamuhay Para sa Katotohanan Yamang Naniniwala Ka sa Diyos” | Sipi 394″

Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra

Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra

Umaapaw sa kasamaan at pangangalunya, ginalit ng dalawang malalaking lungsod ng Sodoma at Gomorra ang disposisyon ng Diyos. Nagpaulan ang Diyos ng asupre at apoy mula sa kalangitan, tinupok ang mga lungsod at tao roon hanggang sa maging abo, at pinuksa sila dahil sa Kanyang galit …. Magpatuloy magbasa “Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra”

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI Ang Kabanalan ng Diyos (III) (Ikaapat na Bahagi)

KB069H-每日神話-ZB20200719-TL

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI Ang Kabanalan ng Diyos (III) (Ikaapat na Bahagi)

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Sapagkat ang kakanyahan ng Diyos ay banal, nangangahulugan iyon na tangingsa pamamagitan ng Diyos ka makalalakad sa maliwanag, sa tamang daan patungo sa buhay; tanging sa pamamagitan ng Diyos mo malalaman ang kahulugan ng buhay, tanging sa pamamagitan ng Diyos mo maisasabuhay ang totoong buhay, matataglay ang katotohanan, malalaman ang katotohanan, at tanging sa pamamagitan ng Diyos mo makakamit ang buhay mula sa katotohanan. Magpatuloy magbasa “Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI Ang Kabanalan ng Diyos (III) (Ikaapat na Bahagi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Himno ng Salita ng Diyos | “Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga Bagay”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Himno ng Salita ng Diyos | “Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga Bagay”

Ang Himno ng Salita ng Diyos | “Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga Bagay”
I
Mula sa iyong pagsilang at pag-iyak sa mundong ito,
inumpisahan mo’ng gawin ang iyong tungkulin.
Sa plano’t ordinasyon ng Diyos, tungkulin ay tinanggap mo,
at ang paglalakbay mo sa buhay ay sinimulan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Himno ng Salita ng Diyos | “Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga Bagay””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Upang Mapag-aralan ang Pagbabalik ng Panginoon Dapat Tayong Makinig sa Tinig ng Diyos

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Upang Mapag-aralan ang Pagbabalik ng Panginoon Dapat Tayong Makinig sa Tinig ng Diyos

Clip ng Pelikulang | Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono (3) | “Upang Mapag-aralan ang Pagbabalik ng Panginoon Dapat Tayong Makinig sa Tinig ng Diyos”

Nagkatotoo na ang halos lahat ng propesiyang binanggit sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Upang Mapag-aralan ang Pagbabalik ng Panginoon Dapat Tayong Makinig sa Tinig ng Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song | “Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song | “Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan”

Tagalog Christian Song | “Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan”
I
Maging sa pagpapakita ng pagkamatuwid N’ya,
kamahalan N’ya o poot,
isinasagawa ng D’yos ang pamamahala N’ya’t
inililigtas ang tao dahil sa pag-ibig N’ya. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song | “Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Worship Song | “Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Worship Song | “Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao”

Latest Tagalog Christian Worship Song | “Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao” (Hymno)
Para sa tubo,
aking tinalikuran ang lahat ng pamantayan ng pag-uugali,
at tahasang ginamit ang pandaraya para kumita ng ikabubuhay,
Hindi ko pinahalagahan ang konsensiya o moralidad,
wala para sa integridad o dignidad. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Worship Song | “Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao””