Mga panalangin sa araw-araw|Nauunawaan Mo Ba ang 4 na Prinsipyo ng Epektibong Panalangin?

panalangin, Bibliya, Ebanghelyo, pananampalataya,

Nauunawaan Mo Ba ang 4 na Prinsipyo ng Epektibong Panalangin?

Ni Yang Yang, China

Mga kapatid, alam natin na ang pananalangin sa Diyos ang pinakadirektang paraan ng mga Kristiyano upang makipag-usap sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit, maliban sa mula umaga hanggang gabing panalangin, nananalangin din tayo sa iba pang mga panahon tulad ng kapag nagbabasa ng Bibliya, kapag nasa mga pagtitipon, kapag nag-oobserba ng Sabbath, o kapag humaharap sa mga kahirapan. Magpatuloy magbasa “Mga panalangin sa araw-araw|Nauunawaan Mo Ba ang 4 na Prinsipyo ng Epektibong Panalangin?”

Pananampalataya at Buhay – Paalam sa mga Araw ng Pakikipagbuno sa Kapalaran

pag-asa, pananampalataya sa Diyos, pananampalataya, katotohanan, Diyos,

Paalam sa mga Araw ng Pakikipagbuno sa Kapalaran

Yixin

Isang payak na nayon na napag-iwanan na ng panahon, ang aking mga magulang na hapung-hapo mula sa kanilang trabaho, isang buhay na gipit sa pinansyal … ito ang malulungkot na ala-ala na nakatatak sa aking murang isipan, ito ang mga una kong pagkakilala sa salitang “kapalaran.” Magpatuloy magbasa “Pananampalataya at Buhay – Paalam sa mga Araw ng Pakikipagbuno sa Kapalaran”

Ang Patotoo ng isang Cristiano – Isang Naiibang Karanasan ng Paghahanap ng Trabaho

pag-asa, Cristo, Jehova, Ebanghelyo, pananampalataya,

Isang Naiibang Karanasan ng Paghahanap ng Trabaho

Ni Liang Xin

Sa lipunan ngayon, may iba’t ibang uri ng malalaking negosyo at tila hindi mabilang ang oportunidad para makapagtrabaho. Ngunit sa paglipas ng mga taon, wala nang halaga ang mga nakapagtapos ng kolehiyo. Punung-puno na ang merkado ng mga kuwalipikadong kandidato upang magkaroon ng trabaho na hindi ka na makahanap pa ng lugar. Magpatuloy magbasa “Ang Patotoo ng isang Cristiano – Isang Naiibang Karanasan ng Paghahanap ng Trabaho”

Mga Pagbigkas ni Cristo – Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan

Diyos, Panginoon, pananampalataya, katotohanan, kaligtasan,

Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan

Bawat isa sa inyo ay dapat magsuring muli ng inyong buhay-pananampalataya sa Diyos para makita kung, sa paghahabol sa Diyos, ay tunay na naunawaan mo, tunay na naintindihan, at tunay na nakilala mo ang Diyos, kung tunay na alam mo kung anong saloobin ang tinitiis ng Diyos sa iba’t ibang uri ng tao, at kung tunay na nauunawaan mo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo at ano ang pakahulugan ng Diyos sa bawat kilos mo. Magpatuloy magbasa “Mga Pagbigkas ni Cristo – Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan”

Tagalog Christian Crosstalk | “Isang Anticristo sa Iglesia”

Tagalog Christian Crosstalk | “Isang Anticristo sa Iglesia”

Si Brother Li ay isang mananampalatayang dumadalo sa isang bahay-iglesia. Habang sinisiyasat nila ng kanyang mga kapatid ang tunay na daan, sabi ng pastor nila, “Nasa Biblia ang lahat ng salita’t gawain ng Diyos, at maling pananampalataya ang anumang wala sa Biblia” at “mali ang sinumang nangangaral tungkol sa pagbabalik ng Panginoon bilang nagkatawang-taong laman” para hadlangan at pigilan ang mga mananampalataya na hanapin at siyasatin ang tunay na daan. Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Crosstalk | “Isang Anticristo sa Iglesia””

Tagalog Christian Movie – “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan” (Clip 1/2)

Tagalog Christian Movie – “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan” (Clip 1/2)

Mula nang maging makapangyarihan ang Chinese Communist Party, patuloy na nitong sinugpo at inusig ang Kristiyanismo at Katolisismo upang lubos na mapawi ang lahat ng paniniwala sa relihiyon at maitatag ang China bilang lugar ng ateismo. Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie – “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan” (Clip 1/2)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 33

Salita ng Diyos, katotohanan, Diyos, pananampalataya,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 33

Sa katotohanan, batay sa ginawa ng Diyos sa mga tao, at ibinigay sa kanila, pati na rin ang siyang pagmamay-ari ng mga tao, maaaring sabihin na hindi labis ang Kanyang mga hinihiling sa mga tao, na hindi Siya humihingi ng sobra sa kanila. Paano, kung gayon, nila maaaring hindi subukang pasiyahin ang Diyos? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 33”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Movie | “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Movie | “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan”

Mula nang maging makapangyarihan ang Chinese Communist Party, patuloy na nitong sinugpo at inusig ang Kristiyanismo at Katolisismo upang lubos na mapawi ang lahat ng paniniwala sa relihiyon at maitatag ang China bilang lugar ng ateismo. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Movie | “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas

 

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas

Ni Hu Yang, France

Noong Mayo 2018, masuwerte akong na rinig ang huling pamamahayag ng ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos. Sa pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos at sa pakikinig sa pagbabahagi ng mga kapatid, nalaman ko ang katotohanan ng pagtitiwali sa sangkatauhan ni Satanas, anim-na-libong taong plano ng pamamahala ng Diyos upang maligtas ang sangkatauhan at ang layunin ng Diyos sa tatlong yugto ng gawain. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas”