Mga Pelikula ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos|Nang Bumagsak ang Simbahan

Tagalog Christian Movies | “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan” (Clip 2/2) Nakalaya mula sa Kulungan ng mga Fariseo sa mga Huling Araw at Pagtanggap sa Pagbabalik ng Panginoon

Mula nang maging makapangyarihan ang Chinese Communist Party, patuloy na nitong sinugpo at inusig ang Kristiyanismo at Katolisismo upang lubos na mapawi ang lahat ng paniniwala sa relihiyon at maitatag ang China bilang lugar ng ateismo. Lalo na nang maging Pangulo si Xi Jinping umabot na sa sukdulan ang mga pag-atake ng CCP sa pananampalataya, at pati na ang Three-Self Church na opisyal na pinahintulutan ay winawasak at binabaklas ang mga krus. Magpatuloy magbasa “Mga Pelikula ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos|Nang Bumagsak ang Simbahan”

2019 Pagpuri at Pagsamba Ang Pinakamamagandang Awit

  2019 Pagpuri at Pagsamba Ang Pinakamamagandang Awit

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Magpatuloy magbasa “2019 Pagpuri at Pagsamba Ang Pinakamamagandang Awit”

Ebangheliyong pelikula – The Lord Has Returned “Kumakatok sa Pintuan”(Tagalog Dubbed Movie Trailer)

The Lord Has Returned “Kumakatok sa Pintuan”(Tagalog Dubbed Movie Trailer)

Dalawang libong taon na ang nakararaan, iprinoposiya ng Panginoong Jesus, “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25:6). Magpatuloy magbasa “Ebangheliyong pelikula – The Lord Has Returned “Kumakatok sa Pintuan”(Tagalog Dubbed Movie Trailer)”

Pananampalataya at Buhay – Paraan Upang Dinggin ng Diyos ang Ating Panalangin sa Araw-araw

Panalangin, kaligtasan, katotohanan, Ebanghelyo,

Paraan Upang Dinggin ng Diyos ang Ating Panalangin sa Araw-araw

Gawa ni Guoshi

Mga kapatid:

Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon! Ngayong araw, ang ating paksa sa pagbabahagi ay ” ang tatlong problemang dapat nating lutasin sa panalangin.”Gabayan nawa ng Panginoon ang ating pagbabahagi. Magpatuloy magbasa “Pananampalataya at Buhay – Paraan Upang Dinggin ng Diyos ang Ating Panalangin sa Araw-araw”

Tagalog Christian Movie – “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy” (Clip 1/2)

Tagalog Christian Movie – “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy” (Clip 1/2)

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit” (Mateo 7:21). Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie – “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy” (Clip 1/2)”

Tagalog Christian Movie | “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy” (Clip 2/2)

Tagalog Christian Movie | “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy” (Clip 2/2)

Sabi ng Panginoong Jesus, “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit” (Mateo 7:21). Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie | “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy” (Clip 2/2)”

“Sino Siya na Nagbalik” Clip 2 – Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2

Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2

Maraming tao na ang nagpapatotoo ngayon na nagbalik na ang Panginoong Jesus bilang ang Makapangyarihang Diyos at kasalukuyang ginagawa ang Kanyang paghatol simula sa pamilya ng Diyos. Kasabay nito, maraming tao ang nagpapanggap bilang ang nagbalik na Panginoong Jesus. Magpatuloy magbasa ““Sino Siya na Nagbalik” Clip 2 – Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2″

Ang Pagsasama ng Mag – asawa ay Hindi na Usapin

Ang Pagsasama ng Mag-asawa ay Hindi na Usapin

Ang Pagsasama ng Mag – asawa ay Hindi na Usapin

Ni Wang Ran , Singapore

Nang siya ay wala pang asawa, si Wang Ran ay laging nanghahawak sa isang magandang pangarap—umaasa na pagkatapos maikasal, siya at ang kanyang asawa ay magkakasundo, kapwa magpapakita ng pagtitimpi, magsasama habambuhay, at sabay na tatanda. Magpatuloy magbasa “Ang Pagsasama ng Mag – asawa ay Hindi na Usapin”

Tagalog Christian Movie – “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan” (Clip 1/2)

Tagalog Christian Movie – “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan” (Clip 1/2)

Mula nang maging makapangyarihan ang Chinese Communist Party, patuloy na nitong sinugpo at inusig ang Kristiyanismo at Katolisismo upang lubos na mapawi ang lahat ng paniniwala sa relihiyon at maitatag ang China bilang lugar ng ateismo. Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie – “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan” (Clip 1/2)”

Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra

Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra

Umaapaw sa kasamaan at pangangalunya, ginalit ng dalawang malalaking lungsod ng Sodoma at Gomorra ang disposisyon ng Diyos. Nagpaulan ang Diyos ng asupre at apoy mula sa kalangitan, tinupok ang mga lungsod at tao roon hanggang sa maging abo, at pinuksa sila dahil sa Kanyang galit …. Magpatuloy magbasa “Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra”