“Ang Tunay na Kasaysayan sa Likod ng Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos” | Sipi 1

“Ang Tunay na Kasaysayan sa Likod ng Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos” | Sipi 1

Ang kabuuan ng Aking plano sa pamamahala, isang plano na sumasaklaw ng anim na libong taon, ay binubuo ng tatlong yugto, o tatlong kapanahunan: ang Kapanahunan ng Kautusan sa pasimula; ang Kapanahunan ng Biyaya (na tinatawag ding Kapanahunan ng Pagtubos); at ang Kapanahunan ng Kaharian sa mga huling araw. Ang aking gawain sa tatlong kapanahunang ito ay nagkakaiba sa nilalaman ayon sa kalikasan ng bawat kapanahunan, ngunit sa bawat yugto ito ay tumutugma sa mga pangangailangan ng tao—o, upang maging mas tumpak, ito ay tinutupad batay sa mga panlilinlang na ginagamit ni Satanas sa Aking pakikipagdigma laban dito. Magpatuloy magbasa ““Ang Tunay na Kasaysayan sa Likod ng Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos” | Sipi 1″

Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan | Sipi 4

Kung, sa kaso ng taong nakasunod sa Diyos nang maraming taon at nakatamasa ng pagtustos ng Kanyang mga salita nang maraming taon, ang pakahulugan niya sa Diyos ay, sa kakanyahan nito, katulad ng sa isang taong sumasamba sa mga idolo, kung gayon ipinahihiwatig nito na ang taong ito ay hindi nakatamo sa katotohanan ng mga salita ng Diyos. Ito ay dahil talagang hindi siya nakapasok sa katotohanan ng mga salita ng Diyos, at sa kadahilanang ito, ang pagkatotoo, ang katotohanan, ang mga intensyon, at mga hinihingi sa sangkatauhan, na lahat ay nakapaloob sa mga salita ng Diyos, ay walang anumang kinalaman sa kanya. Magpatuloy magbasa “Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan | Sipi 4”

Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan | Sipi 1

Bawa’t isa sa inyo ay dapat magsuring muli ng inyong buhay-pananampalataya sa Diyos para makita kung, sa paghahabol sa Diyos, ay tunay na naunawaan mo, tunay na naintindihan, at tunay na nakilala mo ang Diyos, kung tunay na alam mo kung anong saloobin ang tinitiis ng Diyos sa iba’t ibang uri ng tao, at kung tunay na nauunawaan mo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo at ano ang pakahulugan ng Diyos sa bawa’t kilos mo. Ang Diyos na ito, na nasa tabi mo, gumagabay sa direksyon ng pag-unlad mo, nagtatakda ng tadhana mo, at nagtutustos ng mga pangangailangan mo—sa katapus-tapusan, gaano ang nauunawaan mo at gaano ang totoong pagkakakilala mo tungkol sa Kanya? Alam mo ba kung ano ang ginagawa Niya sa iyo sa bawa’t araw? Alam mo ba ang mga prinsipyo at mga layunin na pinagbabatayan Niya ng bawa’t kilos Niya? Alam mo ba kung paano ka Niya ginagabayan? Magpatuloy magbasa “Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan | Sipi 1”

Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX (Ikalawang Bahagi)

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Ang lahat ng mga bagay ay hindi maaaring mahiwalay sa pamamahala ng Diyos, at wala ni isang katao ang maaaring maghiwalay ng kanilang mga sarili mula sa Kanyang pamamahala. Ang pagkawala ng Kanyang pamamahala at pagkawala ng Kanyang mga pagtutustos ay mangangahulugan na ang buhay ng mga tao, buhay ng mga tao sa laman ay maglalaho. Ito ang kahalagahan ng pagtatatag ng Diyos ng mga kapaligiran para sa kakayahang mabuhay para sa sangkatauhan. Magpatuloy magbasa “Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX (Ikalawang Bahagi)”

Mga pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos| “Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi III” (Sipi 5)

Mga pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos| “Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi III” (Sipi 5)

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Magrekomenda nang higit pa: Tagalog Sermons

Isang Seleksyon Mula sa Apat na Sipi ng Salita ng Diyos “Tungkol sa Biblia”

KHH028H-啟示錄22.18-ZB20190604-無字幕

1. Sa maraming taon, ang mga kinaugaliang paraan ng paniniwala ng mga tao (ng Kristiyanismo, ang isa sa tatlong pangunahing relihiyon ng mundo) ay ang basahin ang Biblia; ang paglihis mula sa Biblia ay hindi paniniwala sa Panginoon, ang paglihis mula sa Biblia ay paglihis sa pananampalataya, at hidwang paniniwala, at kahit na basahin pa ng mga tao ang ibang mga libro, ang pundasyon ng mga librong ito ay dapat ang pagpapaliwanag sa Bibilia. Magpatuloy magbasa “Isang Seleksyon Mula sa Apat na Sipi ng Salita ng Diyos “Tungkol sa Biblia””

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI Ang Kabanalan ng Diyos (III) (Ikaapat na Bahagi)

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI Ang Kabanalan ng Diyos (III) (Ikaapat na Bahagi)

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Sapagkat ang kakanyahan ng Diyos ay banal, nangangahulugan iyon na tangingsa pamamagitan ng Diyos ka makalalakad sa maliwanag, sa tamang daan patungo sa buhay; tanging sa pamamagitan ng Diyos mo malalaman ang kahulugan ng buhay, tanging sa pamamagitan ng Diyos mo maisasabuhay ang totoong buhay, matataglay ang katotohanan, malalaman ang katotohanan, at tanging sa pamamagitan ng Diyos mo makakamit ang buhay mula sa katotohanan. Magpatuloy magbasa “Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI Ang Kabanalan ng Diyos (III) (Ikaapat na Bahagi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V Ang Kabanalan ng Diyos (II) (Ikalawang Bahagi)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V Ang Kabanalan ng Diyos (II) (Ikalawang Bahagi)

Tinutukso ni Satanas ang Panginoong Jesus

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Hindi ninyo makikita ang Diyos na humahawak ng magkakaparehong pananaw sa mga bagay na mayroon ang tao, at higit pa rito, hindi ninyo Siya makikitang gumagamit ng mga pananaw ng tao, ng kanilang kaalaman, kanilang siyensiya, o kanilang pilosopiya o ang imahinasyon ng tao upang panghawakan ang mga bagay. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V Ang Kabanalan ng Diyos (II) (Ikalawang Bahagi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Awit ng Kaharian Ang kaharian ay bumababa sa mundo (Mga Sipi, Entabladong Bersiyon)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Awit ng Kaharian Ang kaharian ay bumababa sa mundo (Mga Sipi, Entabladong Bersiyon)

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Ipinagbubunyi ng mga tao ang Diyos, pinupuri Siya ng mga tao; lahat ng bibig ay tinatawag ang nag-iisang totoong Diyos, lahat ng tao ay tumitingala upang mamasdan ang Kanyang mga gawa Ang kaharian ay bumababa sa mundo, ang persona ng Diyos ay mayaman at masagana Sino’ng hindi magdiriwang para dito?Sino’ng hindi sasayaw nang may galak para dito? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Awit ng Kaharian Ang kaharian ay bumababa sa mundo (Mga Sipi, Entabladong Bersiyon)”