“Sino Siya na Nagbalik” Clip 2 – Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2

Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2

Maraming tao na ang nagpapatotoo ngayon na nagbalik na ang Panginoong Jesus bilang ang Makapangyarihang Diyos at kasalukuyang ginagawa ang Kanyang paghatol simula sa pamilya ng Diyos. Kasabay nito, maraming tao ang nagpapanggap bilang ang nagbalik na Panginoong Jesus. Magpatuloy magbasa ““Sino Siya na Nagbalik” Clip 2 – Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2″

Ebanghelyo – Paano malalaman ng isang tao ang banal na diwa ni Cristo?

Salita ng Diyos, katotohanan, pag-ibig, Diyos, Jesus,

Ebanghelyo – Paano malalaman ng isang tao ang banal na diwa ni Cristo?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

“Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako’y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya’y inyong mangakikilala, at siya’y inyong nakita” (Juan 14:6–7). Magpatuloy magbasa “Ebanghelyo – Paano malalaman ng isang tao ang banal na diwa ni Cristo?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – 2019 Pagpuri at Pagsamba Ang Pinakamamagandang Awit

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – 2019 Pagpuri at Pagsamba Ang Pinakamamagandang Awit

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Rekomendasyon: Ano ang Ebanghelyo ?

Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Mga Pagsasalaysay ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos (Sipi I)

Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Mga Pagsasalaysay ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos (Sipi I)

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Magpatuloy magbasa “Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Mga Pagsasalaysay ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos (Sipi I)”

Tagalog Christian Song – “Ibang Panahon, Ibang Gawaing Banal”

Tagalog Christian Song – “Ibang Panahon, Ibang Gawaing Banal”

Sa mga huling araw, ito ang pangunahing katotohanan
na “Ang Salita ay magiging tao”
na isinakatuparan ng Diyos.
I
Sa pamamagitan ng Kanyang aktwal na gawain sa lupa,
pinangyayari ng Diyos na makilala Siya ng tao,
pinangyayari na ang tao ay makipag-ugnayan sa Kanya,
at ginagawang makita ng tao ang Kanyang aktwal na gawa. Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Song – “Ibang Panahon, Ibang Gawaing Banal””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (4)

Biblia, Biyaya, Ebanghelyo, Jesus, Jehova,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (4)

Maraming tao ang naniniwala na ang pag-unawa at kakayahang magpakahulugan sa Biblia ay tulad ng pagkasumpong sa totoong landas—ngunit sa katunayan, ganoon ba talaga kasimple ang mga bagay-bagay? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (4)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (3)

Biblia, Ebanghelyo, Iglesia, Jesus, Panginoong Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (3)

Hindi lahat ng nasa Biblia ay isang talaan ng mga salitang personal na sinabi ng Diyos. Isinasaad lang ng Biblia ang naunang dalawang yugto ng gawain ng Diyos, kung saan ang isang bahagi ay isang talaan ng mga hula ng mga propeta, at ang isang bahagi ay mga karanasan at kaalamang isinulat ng mga taong ginamit ng Diyos sa nagdaang mga panahon. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (3)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (2)

Biblia, Jehova, Jesus, buhay, katotohanan,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (2)

Ang Biblia ay tinatawag din na Luma at Bagong Tipan. Alam ba ninyo kung ano ang tinutukoy ng “tipan”? Ang “tipan” sa “Lumang Tipan” ay mula sa kasunduan ni Jehova sa bayan ng Israel nang patayin Niya ang mga taga-Ehipto at iniligtas ang mga Israelita mula sa Faraon. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (2)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Kaligtasan ay Maaari Lamang Makamtan sa Pamamagitan ng Pananalig sa Makapangyarihang Diyos

Jesus, biyaya, katotohanan, buhay, pagkakatawang-tao ng Diyos,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Kaligtasan ay Maaari Lamang Makamtan sa Pamamagitan ng Pananalig sa Makapangyarihang Diyos

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Nang si Jesus ay naparito sa mundo ng tao, dinala Niya ang Kapanahunan ng Biyaya at tinapos ang Kapanahunan ng Kautusan. Sa panahon ng mga huling araw, ang Diyos ay muling naging katawang-tao, at nang Siya’y naging katawang-tao sa panahong ito, tinapos Niya ang Kapanahunan ng Biyaya at dinala ang Kapanahunan ng Kaharian. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Kaligtasan ay Maaari Lamang Makamtan sa Pamamagitan ng Pananalig sa Makapangyarihang Diyos”