Sa Ikalawang Araw, Isinasaayos ng Awtoridad ng Diyos ang mga Katubigan, at Ginagawa ang mga Kalawakan, at Isang Puwang para sa Pinakapangunahing Pananatili ng Tao ang Lumilitaw

nilikha ng Diyos, Awtoridad ng Diyos, Katubigan, mga Kalawakan, Ebanghelyo, Biblia,

Sa Ikalawang Araw, Isinasaayos ng Awtoridad ng Diyos ang mga Katubigan, at Ginagawa ang mga Kalawakan, at Isang Puwang para sa Pinakapangunahing Pananatili ng Tao ang Lumilitaw

Basahin natin ang ikalawang talata ng Biblia: “At sinabi ng Dios, Magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapuwa tubig. At ginawa ng Dios ang kalawakan, at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan, sa tubig na nasa itaas ng kalawakan: at nagkagayon” (Gen 1:6-7). Magpatuloy magbasa “Sa Ikalawang Araw, Isinasaayos ng Awtoridad ng Diyos ang mga Katubigan, at Ginagawa ang mga Kalawakan, at Isang Puwang para sa Pinakapangunahing Pananatili ng Tao ang Lumilitaw”

Iba pang mga Katotohanan ng Ebanghelyo – Sa Unang Araw, ang Araw at Gabi ng Sangkatauhan ay Isinilang at Tumatag, Salamat sa Awtoridad ng Diyos

Ebanghelyo, Katotohanan, Biblia, Propesiya sa Biblia,

Iba pang mga Katotohanan ng Ebanghelyo – Sa Unang Araw, ang Araw at Gabi ng Sangkatauhan ay Isinilang at Tumatag, Salamat sa Awtoridad ng Diyos

Tingnan natin ang unang talata: “At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw” (Gen 1:3-5). Magpatuloy magbasa “Iba pang mga Katotohanan ng Ebanghelyo – Sa Unang Araw, ang Araw at Gabi ng Sangkatauhan ay Isinilang at Tumatag, Salamat sa Awtoridad ng Diyos”

“Sino Siya na Nagbalik” Clip 2 – Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2

Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2

Maraming tao na ang nagpapatotoo ngayon na nagbalik na ang Panginoong Jesus bilang ang Makapangyarihang Diyos at kasalukuyang ginagawa ang Kanyang paghatol simula sa pamilya ng Diyos. Kasabay nito, maraming tao ang nagpapanggap bilang ang nagbalik na Panginoong Jesus. Magpatuloy magbasa ““Sino Siya na Nagbalik” Clip 2 – Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2″

Tagalog Christian Crosstalk | “Isang Anticristo sa Iglesia”

Tagalog Christian Crosstalk | “Isang Anticristo sa Iglesia”

Si Brother Li ay isang mananampalatayang dumadalo sa isang bahay-iglesia. Habang sinisiyasat nila ng kanyang mga kapatid ang tunay na daan, sabi ng pastor nila, “Nasa Biblia ang lahat ng salita’t gawain ng Diyos, at maling pananampalataya ang anumang wala sa Biblia” at “mali ang sinumang nangangaral tungkol sa pagbabalik ng Panginoon bilang nagkatawang-taong laman” para hadlangan at pigilan ang mga mananampalataya na hanapin at siyasatin ang tunay na daan. Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Crosstalk | “Isang Anticristo sa Iglesia””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Clip ng Pelikulang (4) “Talaga Bang Kinasihan ng Diyos ang Buong Biblia?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Clip ng Pelikulang (4) “Talaga Bang Kinasihan ng Diyos ang Buong Biblia?”

Halos lahat ng tao sa mga relihiyon ay naniniwala na “ang buong kasulatan ay ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos,” at lahat ng nasa Biblia ay salita ng Diyos. Umaayon ba sa mga tunay na pangyayari ang ganitong klaseng pahayag? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Clip ng Pelikulang (4) “Talaga Bang Kinasihan ng Diyos ang Buong Biblia?””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (4)

Biblia, Biyaya, Ebanghelyo, Jesus, Jehova,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (4)

Maraming tao ang naniniwala na ang pag-unawa at kakayahang magpakahulugan sa Biblia ay tulad ng pagkasumpong sa totoong landas—ngunit sa katunayan, ganoon ba talaga kasimple ang mga bagay-bagay? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (4)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (3)

Biblia, Ebanghelyo, Iglesia, Jesus, Panginoong Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (3)

Hindi lahat ng nasa Biblia ay isang talaan ng mga salitang personal na sinabi ng Diyos. Isinasaad lang ng Biblia ang naunang dalawang yugto ng gawain ng Diyos, kung saan ang isang bahagi ay isang talaan ng mga hula ng mga propeta, at ang isang bahagi ay mga karanasan at kaalamang isinulat ng mga taong ginamit ng Diyos sa nagdaang mga panahon. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (3)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (2)

Biblia, Jehova, Jesus, buhay, katotohanan,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (2)

Ang Biblia ay tinatawag din na Luma at Bagong Tipan. Alam ba ninyo kung ano ang tinutukoy ng “tipan”? Ang “tipan” sa “Lumang Tipan” ay mula sa kasunduan ni Jehova sa bayan ng Israel nang patayin Niya ang mga taga-Ehipto at iniligtas ang mga Israelita mula sa Faraon. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (2)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (1) 

Biblia, Biyaya, Cristo, Panginoong Jesus, relihiyon,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (1) 

Paano dapat pag-aralan ang Biblia tungkol sa paniniwala sa Diyos? Ito ay isang tanong ng prinsipyo. Bakit natin pinag-uusapan ang tanong na ito? Dahil sa hinaharap ay ipalalaganap mo ang ebanghelyo at palalawakin ang gawain ng Kapanahunan ng Kaharian, at hindi sapat na pag-usapan lamang ang gawain ng Diyos ngayon. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (1) “