Pananampalataya at Buhay – Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (II)

Salita ng Diyos, Langit, Cristo, Diyos,

Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (II)

Xiaoxue, Malaysia

Isang araw pagtapos ng hapunan, tinuruan ko ang panganay kong lalaki na magbasa ng Tsino—mga simpleng salita lang, “Langit, lupa, tao, at, lupa, tatay, nanay….” Tinuruan ko siya nang ilang beses, ngunit hindi pa rin niya maisulat ang mga ito. Isusulat niya ang unang salita tapos makakalimutan niya ang susunod. Nagalit ako, kinuha ang ruler sa lamesa at ilang beses ko siyang pinagpapalo. Magpatuloy magbasa “Pananampalataya at Buhay – Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (II)”

Ang Patotoo ng isang Cristiano – Isang Naiibang Karanasan ng Paghahanap ng Trabaho

pag-asa, Cristo, Jehova, Ebanghelyo, pananampalataya,

Isang Naiibang Karanasan ng Paghahanap ng Trabaho

Ni Liang Xin

Sa lipunan ngayon, may iba’t ibang uri ng malalaking negosyo at tila hindi mabilang ang oportunidad para makapagtrabaho. Ngunit sa paglipas ng mga taon, wala nang halaga ang mga nakapagtapos ng kolehiyo. Punung-puno na ang merkado ng mga kuwalipikadong kandidato upang magkaroon ng trabaho na hindi ka na makahanap pa ng lugar. Magpatuloy magbasa “Ang Patotoo ng isang Cristiano – Isang Naiibang Karanasan ng Paghahanap ng Trabaho”

Tagalog Christian Movie “Paghihintay” Clip tungkol sa Ebanghelyo (2)

Nahaharap sa ikalawang pagdating ng Panginoon, masyado ka bang matatakot sa mga bulaang Cristo na isasara mo ang pinto upang protektahan ang iyong sarili at maghintay para sa pagbubunyag ng Panginoon, o kikilos ka tulad ng matalinong birhen, at dinggin ang tinig ng Diyos at batiin ang pagbabalik ng Panginoon? Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie “Paghihintay” Clip tungkol sa Ebanghelyo (2)”

“Sino Siya na Nagbalik” Clip 2 – Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2

Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2

Maraming tao na ang nagpapatotoo ngayon na nagbalik na ang Panginoong Jesus bilang ang Makapangyarihang Diyos at kasalukuyang ginagawa ang Kanyang paghatol simula sa pamilya ng Diyos. Kasabay nito, maraming tao ang nagpapanggap bilang ang nagbalik na Panginoong Jesus. Magpatuloy magbasa ““Sino Siya na Nagbalik” Clip 2 – Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2″

Ang Pagsasama ng Mag – asawa ay Hindi na Usapin

Ang Pagsasama ng Mag-asawa ay Hindi na Usapin

Ang Pagsasama ng Mag – asawa ay Hindi na Usapin

Ni Wang Ran , Singapore

Nang siya ay wala pang asawa, si Wang Ran ay laging nanghahawak sa isang magandang pangarap—umaasa na pagkatapos maikasal, siya at ang kanyang asawa ay magkakasundo, kapwa magpapakita ng pagtitimpi, magsasama habambuhay, at sabay na tatanda. Magpatuloy magbasa “Ang Pagsasama ng Mag – asawa ay Hindi na Usapin”

Tagalog Christian Movie Extract 1 From “Sino Siya na Nagbalik”

Tagalog Christian Movie Extract 1 From “Sino Siya na Nagbalik”

Narito tayo ngayon sa huling yugto ng mga huling araw at natupad na lahat ng hula hinggil sa pagbabalik ng Panginoon. Dahil sinasabi ng mga hula sa Biblia na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga huwad na Cristo, samakatuwid, maraming tao ang nagsara ng kanilang mga pinto at nagkulong. Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie Extract 1 From “Sino Siya na Nagbalik””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Bakit Mabilis na Sumusulong ang Kidlat ng Silanganan nang may Di-mapigilang Pag-unlad?

Cristo, relihiyon, mga Kristiyano, katotohanan, Diyos,

Bakit Mabilis na Sumusulong ang Kidlat ng Silanganan nang may Di-mapigilang Pag-unlad?

Mahigit nang 20 taong ginagawa ni Cristo ng mga huling araw ang Kanyang gawain sa mainland China, gawaing lubusang nagpayanig sa iba’t ibang sekta ng relihiyon. Ang pinaka-nakapagtatakang tanong para sa komunidad ng mga relihiyon sa panahong ito ay: Karamihan sa mga pastor at elder sa komunidad ng mga relihiyon ay nagawa na ang lahat para hatulan at atakihin ang Kidlat ng Silanganan sa pamamagitan ng iba’t ibang paraan tulad ng pagkakalat ng tsismis at paninira sa Kidlat ng Silanganan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Bakit Mabilis na Sumusulong ang Kidlat ng Silanganan nang may Di-mapigilang Pag-unlad?”

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 81

Iglesia, pag-ibig, buhay, Cristo, Ebanghelyo,

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 81

O, itong masama at mapangalunyang matandang kapanahunan! Lululunin kita! Bundok ng Sion! Bumangon at ipagbunyi Ako! Para sa kaganapan ng Aking planong pamamahala, para sa matagumpay na kaganapan ng Aking dakilang gawain, sinong nangangahas na hindi tumayo at magsaya! Sinong nangangahas na hindi tumayo at tumalon sa tuwa nang walang humpay! Magpatuloy magbasa “Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 81”

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 79

katotohanan, Cristo, Ebanghelyo,

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 79

Bulag! Mangmang! Isang bunton ng walang-kabuluhang basura! Inyong inihihiwalay ang Aking normal na pagkatao mula sa Aking ganap na pagka-Diyos! Hindi ba ninyo iniisip na ito ay isang kasalanan laban sa Akin? At higit pa ito ay isang bagay na mahirap patawarin! Magpatuloy magbasa “Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 79”