Gospel Choir Song | Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 1

Narinig na ang nakakaantig na awit ng kaharian, na ipinababatid ang pagdating ng Diyos sa piling ng mga tao sa buong sansinukob! Dumating na ang kaharian ng Diyos! Nagbubunyi ang lahat ng tao, nagagalak ang lahat ng bagay! Magpatuloy magbasa “Gospel Choir Song | Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 1”

Tagalog Christian Movie “Paghihintay” Clip tungkol sa Ebanghelyo (2)

Nahaharap sa ikalawang pagdating ng Panginoon, masyado ka bang matatakot sa mga bulaang Cristo na isasara mo ang pinto upang protektahan ang iyong sarili at maghintay para sa pagbubunyag ng Panginoon, o kikilos ka tulad ng matalinong birhen, at dinggin ang tinig ng Diyos at batiin ang pagbabalik ng Panginoon? Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie “Paghihintay” Clip tungkol sa Ebanghelyo (2)”

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 81

Iglesia, pag-ibig, buhay, Cristo, Ebanghelyo,

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 81

O, itong masama at mapangalunyang matandang kapanahunan! Lululunin kita! Bundok ng Sion! Bumangon at ipagbunyi Ako! Para sa kaganapan ng Aking planong pamamahala, para sa matagumpay na kaganapan ng Aking dakilang gawain, sinong nangangahas na hindi tumayo at magsaya! Sinong nangangahas na hindi tumayo at tumalon sa tuwa nang walang humpay! Magpatuloy magbasa “Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 81”

Tagalog Christian Crosstalk | “Isang Anticristo sa Iglesia”

Tagalog Christian Crosstalk | “Isang Anticristo sa Iglesia”

Si Brother Li ay isang mananampalatayang dumadalo sa isang bahay-iglesia. Habang sinisiyasat nila ng kanyang mga kapatid ang tunay na daan, sabi ng pastor nila, “Nasa Biblia ang lahat ng salita’t gawain ng Diyos, at maling pananampalataya ang anumang wala sa Biblia” at “mali ang sinumang nangangaral tungkol sa pagbabalik ng Panginoon bilang nagkatawang-taong laman” para hadlangan at pigilan ang mga mananampalataya na hanapin at siyasatin ang tunay na daan. Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Crosstalk | “Isang Anticristo sa Iglesia””

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI Ang Kabanalan ng Diyos (III) (Ikaapat na Bahagi)

KB069H-每日神話-ZB20200719-TL

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI Ang Kabanalan ng Diyos (III) (Ikaapat na Bahagi)

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Sapagkat ang kakanyahan ng Diyos ay banal, nangangahulugan iyon na tangingsa pamamagitan ng Diyos ka makalalakad sa maliwanag, sa tamang daan patungo sa buhay; tanging sa pamamagitan ng Diyos mo malalaman ang kahulugan ng buhay, tanging sa pamamagitan ng Diyos mo maisasabuhay ang totoong buhay, matataglay ang katotohanan, malalaman ang katotohanan, at tanging sa pamamagitan ng Diyos mo makakamit ang buhay mula sa katotohanan. Magpatuloy magbasa “Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI Ang Kabanalan ng Diyos (III) (Ikaapat na Bahagi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (3)

Biblia, Ebanghelyo, Iglesia, Jesus, Panginoong Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (3)

Hindi lahat ng nasa Biblia ay isang talaan ng mga salitang personal na sinabi ng Diyos. Isinasaad lang ng Biblia ang naunang dalawang yugto ng gawain ng Diyos, kung saan ang isang bahagi ay isang talaan ng mga hula ng mga propeta, at ang isang bahagi ay mga karanasan at kaalamang isinulat ng mga taong ginamit ng Diyos sa nagdaang mga panahon. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (3)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Preview: Simula ng Tap Dance

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Preview: Simula ng Tap Dance

Isang tap dance spectacular sa pagsalubong sa kaharian! Dumating na sa wakas ang bagong panahong ipinagdiriwang ng lahat! Ang malawakang pagtatanghal ng korong Kristiyano na, “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo,” ay malapit na! Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Preview: Simula ng Tap Dance”