Koro ng Ebanghelyo – Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 1: Isang Pagdiriwang ng Kaharian

Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 1: Isang Pagdiriwang ng Kaharian

Narinig na ang nakakaantig na awit ng kaharian, na ipinababatid ang pagdating ng Diyos sa piling ng mga tao sa buong sansinukob! Dumating na ang kaharian ng Diyos! Nagbubunyi ang lahat ng tao, nagagalak ang lahat ng bagay! Magpatuloy magbasa “Koro ng Ebanghelyo – Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 1: Isang Pagdiriwang ng Kaharian”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Large-scale Gospel Choir – “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Tagalog Christian Song

Large-scale Gospel Choir – “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Tagalog Christian Song

Narinig na ang nakakaantig na awit ng kaharian, na ipinababatid ang pagdating ng Diyos sa piling ng mga tao sa buong sansinukob! Dumating na ang kaharian ng Diyos! Nagbubunyi ang lahat ng tao, nagagalak ang lahat ng bagay! Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Large-scale Gospel Choir – “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Tagalog Christian Song”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Preview: Simula ng Tap Dance

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Preview: Simula ng Tap Dance

Isang tap dance spectacular sa pagsalubong sa kaharian! Dumating na sa wakas ang bagong panahong ipinagdiriwang ng lahat! Ang malawakang pagtatanghal ng korong Kristiyano na, “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo,” ay malapit na! Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Preview: Simula ng Tap Dance”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo | Pinahabang Preview

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo | Pinahabang Preview

Narinig na ang nakakaantig na awit ng kaharian, na ipinababatid ang pagdating ng Diyos sa piling ng mga tao sa buong sansinukob! Dumating na ang kaharian ng Diyos! Nagbubunyi ang lahat ng tao, nagagalak ang lahat ng bagay! Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo | Pinahabang Preview”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tawag ng Diyos | Dramang Musikal “Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-9 Pagganap”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tawag ng Diyos | Dramang Musikal “Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-9 Pagganap”

Panimula
Tawag ng Diyos | Dramang Musikal “Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-9 Pagganap”

Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan

Ang tao’y naglakad kasama ang D’yos sa paglipas ng mga taon,

ngunit di alam ng tao na hawak ng Diyos ang tadhana ng lahat ng bagay. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tawag ng Diyos | Dramang Musikal “Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-9 Pagganap””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bagong Langit at Bagong Lupa | Dula-dulaan sa Entablado “Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bagong Langit at Bagong Lupa | Dula-dulaan sa Entablado “Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap”

Bagong Langit at Bagong Lupa | Dula-dulaan sa Entablado “Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap”

Lahat ng Tao’y Nabubuhay sa Liwanag ng Diyos
I
Ngayon, sa tuwa, kabanalan at pagkamatuwid ng Diyos
ay lumalaganap sa sansinukob at dinadakila sa gitna ng lahat ng sangkatauhan.
Siyudad ng kalangita’y tumatawa, sumasayaw kaharian sa lupa.
Sinong di magagalak? Sinong di maluluha? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bagong Langit at Bagong Lupa | Dula-dulaan sa Entablado “Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Musical Drama 2018 “Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos” (Trailer)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Musical Drama 2018 “Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos” (Trailer)

Tagalog Christian Musical Drama 2018 “Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos” (Trailer)

   Sa ilalim ng isang maningning, tahimik, at mapayapang gabi ng kalangitan, isang grupo ng mga Kristiyano na masigasig na naghihintay sa pagbabalik ng Tagapagligtas ang nagkakantahan at nagsasayawan sa masayang tugtugin. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Musical Drama 2018 “Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos” (Trailer)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Papuri sa Kaharian Dulang Pang-Musikal—Bawat Bayan ay Sumasamba sa Praktikal na Diyos

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Papuri sa Kaharian Dulang Pang-Musikal—Bawat Bayan ay Sumasamba sa Praktikal na Diyos

Sa ilalim ng isang maningning, tahimik, at mapayapang gabi ng kalangitan, isang grupo ng mga Kristiyano na masigasig na naghihintay sa pagbabalik ng Tagapagligtas ang nagkakantahan at nagsasayawan sa masayang tugtugin. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Papuri sa Kaharian Dulang Pang-Musikal—Bawat Bayan ay Sumasamba sa Praktikal na Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Drama-musikal | Kuwento ni Xiaozhen (1) – Bato, Bato, Pick

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Drama-musikal | Kuwento ni Xiaozhen (1) – Bato, Bato, Pick

Panimula
Isang grupo ng masisigla at kaibig-ibig na mga kabataan ang walang-malay na naglalaro nang itanong nila nang diretsahan, nang hindi nag-iisip, na: “Saan nanggaling ang sangkatauhan?” Alam mo ba ang sagot sa tanong na ito? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Drama-musikal | Kuwento ni Xiaozhen (1) – Bato, Bato, Pick”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Musical Drama | “Kuwento ni Xiaozhen” Ang Diyos ang Kaligtasan Ko (Tagalog Dubbed)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Musical Drama | “Kuwento ni Xiaozhen” Ang Diyos ang Kaligtasan Ko (Tagalog Dubbed)

Si Xiaozhen ay dating isang wagas at mabait na Kristiyano, na laging taos-pusong makipagkaibigan. Gayunman, nang makikinabang sila, naging kaaway niya ang dati niyang mga kaibigan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Musical Drama | “Kuwento ni Xiaozhen” Ang Diyos ang Kaligtasan Ko (Tagalog Dubbed)”