Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Trailer | “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Trailer | “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy”

Sabi ng Panginoong Jesus, “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit” (Mateo 7:21). Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Trailer | “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kristiyanong Pelikula | “Babagsak ang Lungsod” | Ang Babala ng Diyos sa mga Huling Araw

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kristiyanong Pelikula | “Babagsak ang Lungsod” | Ang Babala ng Diyos sa mga Huling Araw

Kristiyanong Pelikula | “Babagsak ang Lungsod” | Ang Babala ng Diyos sa mga Huling Araw

   Ang Kristiyanong si Cheng Huize ay isang kapanalig sa isang bahay-iglesia sa China. Nakita niya na nagbukas ng isang pabrika ang kanyang iglesia at hinikayat ng pastor ang mga nananalig na sumapi sa Three-Self Church para sumuko sa gobyernong CCP. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kristiyanong Pelikula | “Babagsak ang Lungsod” | Ang Babala ng Diyos sa mga Huling Araw”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Milagro sa Sakuna | Video ng Ebanghelyo “Pagpalain ng Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Milagro sa Sakuna | Video ng Ebanghelyo “Pagpalain ng Diyos”

   Madalas sabihin ng mga tao na “Ang mga bagyo ay namumuo nang walang babala at ang kasawian ay sumasapit sa mga tao sa magdamag.” Sa panahon natin ngayon na mabilis na umuunlad ang siyensya, modernong transportasyon at materyal na yaman, dumarami ang mga sakunang nangyayari sa buong paligid natin bawat araw. Kapag binuklat natin ang pahayagan o binuksan ang TV, ang pangunahing nakikita natin ay: mga digmaan, lindol, tsunami, bagyo, sunog, baha, pagbagsak ng mga eroplano, sakuna sa minahan, kaguluhan sa lipunan, matitinding alitan, pag-atake ng mga terorista, atbp. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Milagro sa Sakuna | Video ng Ebanghelyo “Pagpalain ng Diyos””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang mga Araw ni Noe ay Dumating Na

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Gospel Video | “Ang mga Araw ni Noe ay Dumating Na” | God’s Warning in the Last Days

Gunitain natin ang sangkatauhan sa kapanahunan ni Noe. Abala ang tao sa lahat ng uri ng masasamang gawain nang hindi iniisip ang pagsisisi. Walang nakinig sa salita ng Diyos. Ang kanilang katigasan ng ulo at kasamaan ay pumukaw sa galit ng Diyos at sa huli, nilamon sila ng sakunang dulot ng malaking baha. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang mga Araw ni Noe ay Dumating Na”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Sino Ang Aking Panginoon” —Ano ang Relasyon sa Pagitan ng Diyos at ng Biblia?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Sino Ang Aking Panginoon” —Ano ang Relasyon sa Pagitan ng Diyos at ng Biblia?

Sa dalawang libong taon, tayo ay naniwala sa Panginoon ayon sa Biblia, at napakarami sa atin ang naniniwalang “Ang Biblia ang kumakatawan sa Panginoon, ang paniniwala sa Diyos ay paniniwala sa Biblia, ang paniniwala sa Biblia ay paniniwala sa Diyos.” Tama ba ang mga ideyang ito? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Sino Ang Aking Panginoon” —Ano ang Relasyon sa Pagitan ng Diyos at ng Biblia?”