Ang Aking Pinili

Habang ibinabahagi ang ebanghelyo, ilegal na inaresto ng pulis ng CCP ang pangunahing tauhan at ikinulong sa loob ng labing-apat na araw. Sa panahong ito, ginamit ng pulis ang kinabukasan ng anak niya at ang trabaho ng asawa niya para puwersahin siya na ipagkanulo ang Diyos at bitawan ang kanyang pananampalataya. Magpatuloy magbasa “Ang Aking Pinili”

Maaari bang Katawanin ng Biblia ang Panginoon?

Christian Testimony Video | “Maaari bang Katawanin ng Biblia ang Panginoon?” (Tagalog Subtitles)

Ang pangunahing tauhan ay debotong Kristiyano na naniniwala na ang lahat ng nasa Biblia ay kinasihan ng Diyos, na kinakatawan ng Biblia ang Diyos, at ang paniniwala sa Panginoon ay nangangahulugan ng paniniwala sa Biblia. Nang marinig niyang pinapatotohanan ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na nagbalik na ang Panginoong Jesus bilang Makapangyarihang Diyos, na nagpahayag ang Diyos ng mga bagong salita at nagsasagawa ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, hindi niya ito kaagad mapaniwalaan. Magpatuloy magbasa “Maaari bang Katawanin ng Biblia ang Panginoon?”

Pagdating ng Panginoon|Magkasama Kaming Muli ng Panginoon

Tagalog Christian Testimony Video | “Magkasama Kaming Muli ng Panginoon”

The main character in this video has believed in the Lord for over two decades, and she’s been longing for the Lord Jesus to return. She’s always believed that the Bible represents God, that having faith in God means having faith in the Bible, and that there could be no more work or words of God outside the Bible. Because of her blind faith in and worship of the Bible, she allows God’s work of the last days to pass her by. That is, until one day when she mysteriously starts receiving YouTube recommendations for The Church of Almighty God’s channel. She realizes that this could possibly be God guiding her, so she starts watching The Church of Almighty God’s online movies and videos, and reading Almighty God’s words…. In the end, how is she able to leave behind her mistaken blind faith in the Bible and worship for the Bible and be raised up before the Lord to be reunited with Him? Watch I Am Reunited With the Lord to find out.


Ang mga kalamidad sa buong mundo ay madalas na nangyayari at ang mga propesiya ng Panginoon ay karaniwang natutupad. Maraming tao ang natanto na ang Panginoon ay dumating na, kaya paano natin sasalubungin ang Ikalawang Pagparito ni Jesucristo?

Mga Araw ng Paghahangad ng Katanyagan at Pakinabang

Ang Mga Araw ng Paghahangad ng Katanyagan at Pakinabang ay ang pagpapatotoo ng isang Kristiyanong dumaranas ng paghatol at pagkastigo ng Diyos. Dahil sa pagnanais ng bida na maghangad ng katanyagan at katayuan habang tumutupad ng kanyang tungkulin, nang makita niyang si Brother Li ang napiling maging team leader sa halip na siya, nakaramdam siya ng sama ng loob, at nagsimulang palihim na makipagpaligsahan sa kanya. Plinano pa nga niya iyong hindi isali para makakuha siya ng sarili niyang pagkakataon para makapagpasikat, at mapagmataas niyang pinagalitan ang iba niyang mga kapatid. Magpatuloy magbasa “Mga Araw ng Paghahangad ng Katanyagan at Pakinabang”

Pagkalag sa mga Taling Gumagapos

Natuklasan ng pangunahing tauhan, isang lider ng simbahan, mula sa isang survey ng simbahan na isinumbong ng ibang mga kapatid na si Sister Li raw ay laging nagpapabaya sa kanyang tungkulin; sinasabi nila na siya raw ay hindi tumatanggap ng katotohanan, mapagmataas na nagsesermon sa mga tao, at pinaghihigpitan sila. Alam na alam ng lider ng simbahan na, ayon sa mga prinsipyo ng katotohanan, si Sister Li ay dapat nang tanggalin, pero siya’y ginawang tiwali at naimpluwensyahan ng mga makademonyong pilosopiya na tulad ng “Mas matimbang ang dugo kaysa tubig” at “Ang tao ay hindi patay; paano siya magiging malaya mula sa emosyon?” Isinasaalang-alang na sila’y magkababayan at dati nang malapit sa isa’t isa, siya’y kumikilos ayon sa kanyang emosyon, at paulit-ulit na pinagtatakpan at dinedepensahan si Sister Li. Magpatuloy magbasa “Pagkalag sa mga Taling Gumagapos”

Mga Pelikula ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos|Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy

Tagalog Christian Movie | “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy”

Sabi ng Panginoong Jesus, “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit” (Mateo 7:21). Paano ba talaga natin dapat pagsikapang maging mga tao na gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit at masunurin sa Diyos, para dalhin tayo ng Diyos sa kaharian ng langit? Magpatuloy magbasa “Mga Pelikula ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos|Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Trailer | “Mabuting Tao Ako!”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Trailer | “Mabuting Tao Ako!”

Tagalog Christian Movie Trailer | “Mabuting Tao Ako!” | What Is It to Be Truly Good People?

Nagustuhan na ni Yang Huixin, isang Kristiyano, na maging mabuting tao noong bata pa siya. Ayaw niyang makasakit ng iba. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Trailer | “Mabuting Tao Ako!””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Family Movie | “Ang Paraan ng Pag-uugali ng Tao” (Full Christian Movie)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Family Movie | “Ang Paraan ng Pag-uugali ng Tao” (Full Christian Movie)

   Simula pagkabata, tinuruan si Cheng Jianguang ng kanyang mga magulang at guro na ang mga patakarang tulad ng “Ang pagkakasundo’y kayamanan, pagtitimpi’y kabanalan,” “Ang pananahimik sa mali ng mabuting kaibigan ay nagpapatagal sa samahan,” “Kung mayroon mang mali, magsalita na lang ng kaunti” ang mga batong pansuri sa pagpapanatili ng mabuting ugnayan sa ibang tao. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Family Movie | “Ang Paraan ng Pag-uugali ng Tao” (Full Christian Movie)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Testimony Video | “Nagising” | The Heart’s Voice of a Christian

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Testimony Video | “Nagising” | The Heart’s Voice of a Christian

Panimula
Tagalog Christian Testimony Video | “Nagising” | The Heart’s Voice of a Christian

   Ang pangalan niya’y Chen Xi, at simula noong maliit pa siya dahil sa edukasyon at impluwensya ng kanyang mga magulang at kanyang pag-aaral ay nais niya palaging mahigitan ang ibang tao at maging mas mataas kaysa sa iba, kaya’t masigasig siya sa kanyang pag-aaral at walang sinasayang na pagkakataon. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Testimony Video | “Nagising” | The Heart’s Voice of a Christian”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Gospel Videos | “Pagpapalaya sa Puso” | The Awakening of a Christian’s Soul

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Gospel Videos | “Pagpapalaya sa Puso” | The Awakening of a Christian’s Soul

Panimula
Tagalog Gospel Videos | “Pagpapalaya sa Puso” | The Awakening of a Christian’s Soul

   Naniniwala ang maraming tao na ang kanilang kapalaran ay nasa kanilang sariling mga kamay, at maaari silang umasa sa kanilang sariling kaalaman at kakayahan sa kanilang mga pakikibaka. Subalit, pagkatapos ng lahat, hindi iyan posible. Ang espiritwal na gapos na “Ang tadhana ng isang tao ay nasa kanyang sariling kamay” ay maiwawaksi sa pamamagitan ng mga katotohanang ipinahayag ng Diyos, at ang isang tao ay maaaring mabuhay sa liwanag. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Gospel Videos | “Pagpapalaya sa Puso” | The Awakening of a Christian’s Soul”