Mga Araw ng Paghahangad ng Katanyagan at Pakinabang

Ang Mga Araw ng Paghahangad ng Katanyagan at Pakinabang ay ang pagpapatotoo ng isang Kristiyanong dumaranas ng paghatol at pagkastigo ng Diyos. Dahil sa pagnanais ng bida na maghangad ng katanyagan at katayuan habang tumutupad ng kanyang tungkulin, nang makita niyang si Brother Li ang napiling maging team leader sa halip na siya, nakaramdam siya ng sama ng loob, at nagsimulang palihim na makipagpaligsahan sa kanya. Plinano pa nga niya iyong hindi isali para makakuha siya ng sarili niyang pagkakataon para makapagpasikat, at mapagmataas niyang pinagalitan ang iba niyang mga kapatid. Magpatuloy magbasa “Mga Araw ng Paghahangad ng Katanyagan at Pakinabang”

Pagkalag sa mga Taling Gumagapos

Natuklasan ng pangunahing tauhan, isang lider ng simbahan, mula sa isang survey ng simbahan na isinumbong ng ibang mga kapatid na si Sister Li raw ay laging nagpapabaya sa kanyang tungkulin; sinasabi nila na siya raw ay hindi tumatanggap ng katotohanan, mapagmataas na nagsesermon sa mga tao, at pinaghihigpitan sila. Alam na alam ng lider ng simbahan na, ayon sa mga prinsipyo ng katotohanan, si Sister Li ay dapat nang tanggalin, pero siya’y ginawang tiwali at naimpluwensyahan ng mga makademonyong pilosopiya na tulad ng “Mas matimbang ang dugo kaysa tubig” at “Ang tao ay hindi patay; paano siya magiging malaya mula sa emosyon?” Isinasaalang-alang na sila’y magkababayan at dati nang malapit sa isa’t isa, siya’y kumikilos ayon sa kanyang emosyon, at paulit-ulit na pinagtatakpan at dinedepensahan si Sister Li. Magpatuloy magbasa “Pagkalag sa mga Taling Gumagapos”

Mga Pelikula ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos|Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy

Tagalog Christian Movie | “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy”

Sabi ng Panginoong Jesus, “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit” (Mateo 7:21). Paano ba talaga natin dapat pagsikapang maging mga tao na gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit at masunurin sa Diyos, para dalhin tayo ng Diyos sa kaharian ng langit? Magpatuloy magbasa “Mga Pelikula ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos|Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Trailer | “Mabuting Tao Ako!”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Trailer | “Mabuting Tao Ako!”

Tagalog Christian Movie Trailer | “Mabuting Tao Ako!” | What Is It to Be Truly Good People?

Nagustuhan na ni Yang Huixin, isang Kristiyano, na maging mabuting tao noong bata pa siya. Ayaw niyang makasakit ng iba. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Trailer | “Mabuting Tao Ako!””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Family Movie | “Ang Paraan ng Pag-uugali ng Tao” (Full Christian Movie)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Family Movie | “Ang Paraan ng Pag-uugali ng Tao” (Full Christian Movie)

   Simula pagkabata, tinuruan si Cheng Jianguang ng kanyang mga magulang at guro na ang mga patakarang tulad ng “Ang pagkakasundo’y kayamanan, pagtitimpi’y kabanalan,” “Ang pananahimik sa mali ng mabuting kaibigan ay nagpapatagal sa samahan,” “Kung mayroon mang mali, magsalita na lang ng kaunti” ang mga batong pansuri sa pagpapanatili ng mabuting ugnayan sa ibang tao. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Family Movie | “Ang Paraan ng Pag-uugali ng Tao” (Full Christian Movie)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Testimony Video | “Nagising” | The Heart’s Voice of a Christian

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Testimony Video | “Nagising” | The Heart’s Voice of a Christian

Panimula
Tagalog Christian Testimony Video | “Nagising” | The Heart’s Voice of a Christian

   Ang pangalan niya’y Chen Xi, at simula noong maliit pa siya dahil sa edukasyon at impluwensya ng kanyang mga magulang at kanyang pag-aaral ay nais niya palaging mahigitan ang ibang tao at maging mas mataas kaysa sa iba, kaya’t masigasig siya sa kanyang pag-aaral at walang sinasayang na pagkakataon. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Testimony Video | “Nagising” | The Heart’s Voice of a Christian”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Gospel Videos | “Pagpapalaya sa Puso” | The Awakening of a Christian’s Soul

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Gospel Videos | “Pagpapalaya sa Puso” | The Awakening of a Christian’s Soul

Panimula
Tagalog Gospel Videos | “Pagpapalaya sa Puso” | The Awakening of a Christian’s Soul

   Naniniwala ang maraming tao na ang kanilang kapalaran ay nasa kanilang sariling mga kamay, at maaari silang umasa sa kanilang sariling kaalaman at kakayahan sa kanilang mga pakikibaka. Subalit, pagkatapos ng lahat, hindi iyan posible. Ang espiritwal na gapos na “Ang tadhana ng isang tao ay nasa kanyang sariling kamay” ay maiwawaksi sa pamamagitan ng mga katotohanang ipinahayag ng Diyos, at ang isang tao ay maaaring mabuhay sa liwanag. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Gospel Videos | “Pagpapalaya sa Puso” | The Awakening of a Christian’s Soul”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kristiyanong Video “Umuwi ang isang Pagala-galang Puso” | Hanapin ang Tunay na Buhay

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kristiyanong Video “Umuwi ang isang Pagala-galang Puso” | Hanapin ang Tunay na Buhay

Panimula
Magmula noong maliit siya, naniwala si Novo sa Panginoong Jesus, tulad ng kanyang ina. Kahit na madalas siyang nagbabasa ng Biblia, nagdarasal, at dumadalo sa mga sermon, madalas niyang hindi mapigilang sundan ang mga masasamang kalakaran ng mundo, hanapin ang mga kasayahan ng laman, at magsinungaling at mandaya… Maraming beses siyang nagpasyang iwaksi ang buhay na paulit-ulit sa pagkakasala at pangungumpisal, pangungumpisal at pagkakasala. Subalit, palagi siyang nabibigo. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kristiyanong Video “Umuwi ang isang Pagala-galang Puso” | Hanapin ang Tunay na Buhay”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Gospel Movie | “Saan Ang Aking Tahanan” (Buong pelikula)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Gospel Movie | “Saan Ang Aking Tahanan” (Buong pelikula)

Panimula
Naghiwalay ang mga magulang ni Wenya nang siya ay dalawang taong gulang at pagkatapos ay tumira siya sa kanyang Itay at kanyang madrasta. Ayaw sa kanya ng kanyang madrasta at palagi itong nakikipagtalo sa kanyang Itay. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Gospel Movie | “Saan Ang Aking Tahanan” (Buong pelikula)”