Mga Araw ng Paghahangad ng Katanyagan at Pakinabang

Ang Mga Araw ng Paghahangad ng Katanyagan at Pakinabang ay ang pagpapatotoo ng isang Kristiyanong dumaranas ng paghatol at pagkastigo ng Diyos. Dahil sa pagnanais ng bida na maghangad ng katanyagan at katayuan habang tumutupad ng kanyang tungkulin, nang makita niyang si Brother Li ang napiling maging team leader sa halip na siya, nakaramdam siya ng sama ng loob, at nagsimulang palihim na makipagpaligsahan sa kanya. Plinano pa nga niya iyong hindi isali para makakuha siya ng sarili niyang pagkakataon para makapagpasikat, at mapagmataas niyang pinagalitan ang iba niyang mga kapatid. Nakaramdam sila ng paghihigpit dahil dito, na nakapagpahamak sa kanila; ang gawain ng iglesia ay nagulo bilang resulta, at siya mismo ay naghirap. Noon lang naranasan niya ang paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos saka siya nakatamo sa wakas ng kaunting pag-unawa sa sarili niyang tiwaling disposisyon. Natanto niya ang diwa at mga kahihinatnan ng paghahangad ng katayuan at katanyagan, at doon lang siya nagsimulang magising at makaramdam ng pagsisisi. Ayaw na niyang habulin ang mga bagay na ito, at nagsimulang magtuon na lang sa pagsasagawa ng katotohanan at pagpapalugod sa Diyos. Sa huli, nagkamit siya ng pagkaramdam ng kapayapaan at katatagan na hindi niya pa kailanman naramdaman noon.


Dumarami na ang mga sakuna at lumitaw ang mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon. Maraming mga mananampalataya ang may pangitain na malamang na bumalik na ang Panginoon. Kaya, paano natin masasalubong ang pagbalik ng Panginoon at makamit ang kaligtasan ng Panginoon sa mga huling araw? Mangyaring i-click ang: Sermon tungkol sa kaligtasan.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.