Ang relasyon sa pagitan ng bawat isa sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos

YPC-認識神三步作工之每步作工的目的和意義-ZB橫20200419-ZAA081-無字幕

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Mula sa gawain ni Jehova hanggang sa iyong gawain ni Jesus, at mula sa gawain ni Jesus hanggang sa iyong kasalukuyang yugto, ang tatlong yugtong ito ay sumasaklaw sa kabuuang lawak ng pamamahala ng Diyos, at ang lahat ay gawain ng isang Espiritu. Mula sa paglikha Niya sa mundo, pinamamahalaan na ng Diyos ang sangkatauhan. Siya ang Simula at ang Katapusan, Siya ang Una at ang Huli, at Siya ang Siyang magpapasimula ng gawain at Siyang maghahatid sa kapanahunan sa katapusan nito. Ang tatlong yugto ng gawain, sa magkakaibang kapanahunan at lugar, ay tiyak na isinagawa ng isang Espiritu. Ang lahat ng mga naghihiwalay sa tatlong yugtong ito ay sumasalungat sa Diyos. Magpatuloy magbasa “Ang relasyon sa pagitan ng bawat isa sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos”

Paano unti-unting lumalalim ang tatlong yugto ng gawain ng Diyos para mailigtas at magawang perpekto ang mga tao?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Ang buong pamamahala ng Diyos ay nahahati sa tatlong yugto, at sa bawat yugto, ang mga angkop na kinakailangan ay itinatalaga sa tao. At saka, habang lumilipas at sumusulong ang mga kapanahunan, ang mga kinakailangan ng Diyos sa buong sangkatauhan ay nagiging lalong mas mataas. Kaya, isa-isang hakbang, ang gawaing ito ng pamamahala ng Diyos ay nakakaabot sa rurok nito, hanggang napagmamasdan ng tao ang katunayan ng “pagpapakita ng Salita sa katawang-tao,” at sa paraang ito ang mga kinakailangan sa tao ay mas tumataas pa, at ang mga pangangailangan sa tao na sumaksi ay mas tumataas. Magpatuloy magbasa “Paano unti-unting lumalalim ang tatlong yugto ng gawain ng Diyos para mailigtas at magawang perpekto ang mga tao?”

(III) Mga Salita tungkol sa Kapanahunan ng Kaharian—ang Huling Kapanahunan

Nilikha ng Diyos, salita ng Diyos, kalooban ng Diyos, Mabuhay sa Pag-ibig ng Diyos, Biyaya, kaharian ng Diyos,

(III) Mga Salita tungkol sa Kapanahunan ng Kaharian—ang Huling Kapanahunan

28. Nang si Jesus ay naparito sa mundo ng tao, dinala Niya ang Kapanahunan ng Biyaya at tinapos ang Kapanahunan ng Kautusan. Sa panahon ng mga huling araw, ang Diyos ay muling naging katawang-tao, at nang Siya’y naging katawang-tao sa panahong ito, tinapos Niya ang Kapanahunan ng Biyaya at dinala ang Kapanahunan ng Kaharian. Magpatuloy magbasa “(III) Mga Salita tungkol sa Kapanahunan ng Kaharian—ang Huling Kapanahunan”

(II) Mga Salita tungkol sa Paghahayag sa Gawain ng Kapanahunan ng Biyaya

Biyaya, Ipako sa Krus, Kapanahunan ng Biyaya, katapatan

(II) Mga Salita tungkol sa Paghahayag sa Gawain ng Kapanahunan ng Biyaya

22. Si Jesus ang kumakatawan sa lahat ng gawain ng Kapanahunan ng Biyaya; Siya ay nagkatawang-tao, at ipinako sa krus, at Kanya ring pinasimulan ang Kapanahunan ng Biyaya. Siya ay ipinako sa krus upang tapusin ang gawain ng pagtubos, wakasan ang Kapanahunan ng Kautusan at simulan ang Kapanahunan ng Biyaya, kaya Siya ay tinawag na “Kataas-taasang Pinuno,” ang “Handog para sa Kasalanan,” at ang “Manunubos.” Magpatuloy magbasa “(II) Mga Salita tungkol sa Paghahayag sa Gawain ng Kapanahunan ng Biyaya”

Mga Salita tungkol sa Paghahayag sa Gawain ng Kapanahunan ng Kautusan

ang Panginoon, Jehova, nilikha ng Diyos, ebanghelyo,

Mga Salita tungkol sa Paghahayag sa Gawain ng Kapanahunan ng Kautusan

Ang gawain na ginawa ni Jehova sa mga Israelita ay itinatag sa gitna ng sangkatauhan ng panlupang lugar na pinagmulan ng Diyos, na siya ring banal na lugar kung saan Siya naroon. Nilimitahan Niya ang Kanyang gawain sa bayan ng Israel. Noong una, hindi Siya gumawa sa labas ng Israel; sa halip, pinili Niya ang isang bayan na natagpuan Niyang angkop upang itakda ang sakop ng Kanyang gawain. Magpatuloy magbasa “Mga Salita tungkol sa Paghahayag sa Gawain ng Kapanahunan ng Kautusan”

Sa Pang-apat na Araw, ang mga Panahon, mga Araw, at mga Taon ng Sangkatauhan ay Sumasapit Habang Muling Iniuunat ng Diyos ang Kanyang Awtoridad

Pang-apat na Araw, mga Araw, Araw, Diyos ang Awtoridad, Diyos,

Sa Pang-apat na Araw, ang mga Panahon, mga Araw, at mga Taon ng Sangkatauhan ay Sumasapit Habang Muling Iniuunat ng Diyos ang Kanyang Awtoridad

Ginamit ng Lumikha ang Kanyang mga salita para tuparin ang Kanyang plano, at sa paraang ito, pinalipas Niya ang mga unang tatlong araw ng Kanyang plano. Sa loob ng tatlong araw na ito, hindi nakitang naging abala ang Diyos, o pinapagod ang Kanyang sarili; bagkus, pinalipas Niya ang kamangha-manghang unang tatlong araw ng Kanyang plano, at nakamit ang dakilang pagbalikat ng radikal na pagbabagong-anyo sa mundo. Magpatuloy magbasa “Sa Pang-apat na Araw, ang mga Panahon, mga Araw, at mga Taon ng Sangkatauhan ay Sumasapit Habang Muling Iniuunat ng Diyos ang Kanyang Awtoridad”

Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos – Ang mga layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan

katotohanan, Salita ng Diyos, nilikha ng Diyos, kalooban ng Diyos,

Ang mga layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Ang Aking buong plano ng pamamahala, ang anim-na-libong-taong plano ng pamamahala, ay binubuo ng tatlong yugto, o tatlong kapanahunan: ang Kapanahunan ng Kautusan sa simula; ang Kapanahunan ng Biyaya (na siya ring Kapanahunan ng Pagtubos); at ang Kapanahunan ng Kaharian sa mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos – Ang mga layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Bakit Gustong Iligtas ng Diyos ang Sangkatauhan?

Ebanghelyo, Panginoon, Diyos,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Bakit Gustong Iligtas ng Diyos ang Sangkatauhan?

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos:

Sa simula, ang Diyos ay nagpapahinga. Walang mga tao o anumang bagay sa lupa nang panahon na iyon, at wala pang nagagawa ang Diyos kahit anong gawain pa man. Sinimulan lang ng Diyos ang Kanyang gawaing pamamahala noong umiral ang sangkatauhan at noong ang sangkatauhan ay nagawang masama. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Bakit Gustong Iligtas ng Diyos ang Sangkatauhan?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang relasyon ng bawat yugto ng gawain ng Diyos sa Kanyang pangalan?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos -Ano ang relasyon ng bawat yugto ng gawain ng Diyos sa Kanyang pangalan?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

“At sinabi pa ng Dios kay Moises, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ng Panginoon , ng Dios ng inyong mga magulang, ng Dios ni Abraham, ng Dios ni Isaac, at ng Dios ni Jacob: ito ang aking pangalan magpakailan man, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi” (Exodo 3:15).

Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang relasyon ng bawat yugto ng gawain ng Diyos sa Kanyang pangalan?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit tinatawag ang Diyos sa iba’t ibang pangalan sa iba’t ibang kapanahunan? Ano ang mga kahalagahan ng mga pangalan ng Diyos?

Biyaya, Diyos, Jehova, Jesus, Kapanahunan,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit tinatawag ang Diyos sa iba’t ibang pangalan sa iba’t ibang kapanahunan? Ano ang mga kahalagahan ng mga pangalan ng Diyos?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

    Nararapat mong malaman na ang Diyos sa simula ay walang pangalan. Gumamit lang Siya ng isa o dalawa, o maraming pangalan dahil mayroon Siyang gawaing kailangang isagawa at pamahalaan ang sangkatauhan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit tinatawag ang Diyos sa iba’t ibang pangalan sa iba’t ibang kapanahunan? Ano ang mga kahalagahan ng mga pangalan ng Diyos?”