Mamamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus Kapag Napanibago Na ng Diyos ang Langit at Lupa

Inaasam mo bang makita si Jesus? Inaasam mo bang mabuhay kasama si Jesus? Inaasam mo bang marinig ang mga salitang sinasambit ni Jesus? Kung gayon, paano mo naman sasalubungin ang pagbabalik ni Jesus? Handang-handa ka na ba? Sa anong paraan mo sasalubungin ang pagbabalik ni Jesus? Sa palagay Ko bawat kapatid na lalaki at babae na sumusunod kay Jesus ay gugustuhing malugod na salubungin si Jesus. Magpatuloy magbasa “Mamamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus Kapag Napanibago Na ng Diyos ang Langit at Lupa”

Mga Pagbigkas ni Cristo – “Dapat Kang Mamuhay sa Katotohanan Dahil Naniniwala Ka sa Diyos”

Mga Pagbigkas ni Cristo – “Dapat Kang Mamuhay sa Katotohanan Dahil Naniniwala Ka sa Diyos”

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Mga Pagbigkas ni Cristo – “Dapat Kang Mamuhay sa Katotohanan Dahil Naniniwala Ka sa Diyos””

Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Mga Pagsasalaysay ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos (Sipi I)

Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Mga Pagsasalaysay ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos (Sipi I)

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Magpatuloy magbasa “Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Mga Pagsasalaysay ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos (Sipi I)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Mga Pagsasalaysay ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos (Sipi III)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Mga Pagsasalaysay ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos (Sipi III)

Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao (Sipi III)”

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Mga Pagsasalaysay ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos (Sipi III)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob – Ang Ikadalawampu’t-limang Pagbigkas

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob – Ang Ikadalawampu’t-limang Pagbigkas

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Sa Aking mga mata, ang tao ay ang namumuno sa lahat ng bagay. Hindi Ko siya binigyan ng maliit na awtoridad, na nagpapahintulot sa kanya upang pamahalaan ang lahat ng bagay sa lupa—damo sa mga bundok, ang mga hayop sa gitna ng mga gubat, at ang mga isda sa tubig. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob – Ang Ikadalawampu’t-limang Pagbigkas”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao

Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao (Ikalawang Bahagi)

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Dapat Mong Malaman Kung Paanong Sumulong ang Buong Sangkatauhan Hanggang sa Kasalukuyang Araw

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos -Dapat Mong Malaman Kung Paanong Sumulong ang Buong Sangkatauhan Hanggang sa Kasalukuyang Araw

Dapat Mong Malaman Kung Paanong Sumulong ang Buong Sangkatauhan Hanggang sa Kasalukuyang Araw (Unang bahagi)

Sabi ng Makapangyarihang Diyos : “Ang kabuuang gawain sa loob ng 6,000 taon ay unti-unting nagbago kasabay ng panahon. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Dapat Mong Malaman Kung Paanong Sumulong ang Buong Sangkatauhan Hanggang sa Kasalukuyang Araw”