Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain | Sipi 6

Hindi Mapapalitan ng mga Paniniwala ng mga Tao ang Katotohanan

May ilang mga tao ang may kakayahang tiisin ang mga paghihirap; kaya nilang magdusa; napakabuti ng kanilang panlabas na pag-uugali; iginagalang sila; at taglay nila ang paghanga ng iba. Ano sa tingin ninyo: Maaari bang ibilang itong uri ng panlabas na pag-uugali na pagsasagawa sa katotohanan? Masasabi niyo ba na ang taong ito ay nagbibigay-kasiyahan sa mga layunin ng Diyos? Bakit paulit-ulit tinitingnan at iniisip ng mga tao na ang ganitong uri ng mga indibidwal ay nakapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos, iniisip na lumalakad sila sa landas ng pagsasagawa sa katotohanan, na lumalakad sila sa landas ng Diyos? Bakit ganito ang pag-iisip ng ilang mga tao? Mayroon lamang isang paliwanag para dito. At ano ang paliwanag na iyan? Para sa napakaraming mga tao, ang mga katanungan na katulad ng ano ang ibig sabihin ng isagawa ang katotohanan, ano ang ibig sabihin ng bigyang—kasiyahan ang Diyos, ano ang ibig sabihin ng tunay na pagkakaroon ng reyalidad ng katotohanan—ang mga tanong na ito ay hindi masyadong malinaw. Magpatuloy magbasa “Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain | Sipi 6”

Mamamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus Kapag Napanibago Na ng Diyos ang Langit at Lupa

Inaasam mo bang makita si Jesus? Inaasam mo bang mabuhay kasama si Jesus? Inaasam mo bang marinig ang mga salitang sinasambit ni Jesus? Kung gayon, paano mo naman sasalubungin ang pagbabalik ni Jesus? Handang-handa ka na ba? Sa anong paraan mo sasalubungin ang pagbabalik ni Jesus? Sa palagay Ko bawat kapatid na lalaki at babae na sumusunod kay Jesus ay gugustuhing malugod na salubungin si Jesus. Magpatuloy magbasa “Mamamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus Kapag Napanibago Na ng Diyos ang Langit at Lupa”

Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Mga Pagsasalaysay ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos (Sipi I)

Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Mga Pagsasalaysay ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos (Sipi I)

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Magpatuloy magbasa “Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Mga Pagsasalaysay ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos (Sipi I)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Mga Pagsasalaysay ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos (Sipi III)

KB001H-B-話在肉身顯現-ZB20200208-TL

Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao (Sipi III)”

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Mga Pagsasalaysay ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos (Sipi III)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob – Ang Ikadalawampu’t-limang Pagbigkas

KB069H-每日神話-ZB20200719-TL

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob – Ang Ikadalawampu’t-limang Pagbigkas

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Sa Aking mga mata, ang tao ay ang namumuno sa lahat ng bagay. Hindi Ko siya binigyan ng maliit na awtoridad, na nagpapahintulot sa kanya upang pamahalaan ang lahat ng bagay sa lupa—damo sa mga bundok, ang mga hayop sa gitna ng mga gubat, at ang mga isda sa tubig. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob – Ang Ikadalawampu’t-limang Pagbigkas”