Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Worship Song | “Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Worship Song | “Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao”

Latest Tagalog Christian Worship Song | “Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao” (Hymno)
Para sa tubo,
aking tinalikuran ang lahat ng pamantayan ng pag-uugali,
at tahasang ginamit ang pandaraya para kumita ng ikabubuhay,
Hindi ko pinahalagahan ang konsensiya o moralidad,
wala para sa integridad o dignidad.
Nabuhay lang ako para
sawatain ang lumalala kong kahalayan at kasakiman.
May balisang puso, nagkandahirap ako sa putik ng kasalanan,
nang walang paraan para
makawala sa walang hangganang kadiliman.
Ang kayamanan ng buhay at panandaliang mga libangan
ay hindi maitago ang kawalang-laman at pait sa aking puso.
Madaling isulat ang salitang “tao”.
Ngunit ang maging matapat at mapagkakatiwalan
ay mas mahirap kaysa mahirap.
Sino ang makapagliligtas sa akin mula sa lalim ng kasalanan?
Sino ang makapagliligtas sa akin mula sa lalim ng kasalanan?

Ang tinig ng Diyos ang nag-akay sa akin patungo sa Kanya.
Ngayon ako ay makakasunod sa Diyos
at gugugol para sa Kanya.
Ang aking puso ay punong-puno ng tamis
mula sa pagbabasa sa mga salita ng Diyos araw-araw.
Sa pamamagitan ng pag-unawa sa katotohanan,
taglay ko na ngayon ang mga prinsipyo ng pag-uugali ng tao.
Ang lahat ng aking ginagawa at sinasabi
ay ayon sa mga salita ng Diyos.
Pagtanggap ng pagsisiyasat ng Diyos sa lahat
nagagawang magpahinga ang puso kong tiwasay at payapa
Walang pandaraya, walang panlilinlang,
ako ay namumuhay sa liwanag.
Taglay ang bukas na puso, ako ay matapat na tao,
at sa wakas ako ay namumuhay na kahawig ng tao.
Ang paghatol at pagkastigo ng Diyos ang nagligtas sa akin,
at tinulungan ako para maipanganak muli
sa mga salita ng Diyos.
Magpakailanman akong nagpapasalamat sa
pagmamahal ng Diyos at sa pagliligtas ng Diyos!
Magpakailanman akong nagpapasalamat sa
pagmamahal ng Diyos at sa pagliligtas ng Diyos!
Magpakailanman akong nagpapasalamat sa
pagmamahal ng Diyos at sa pagliligtas ng Diyos!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

   Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.