Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song | “Malalaking Pakinabang sa Paniniwala sa Praktikal na Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song | “Malalaking Pakinabang sa Paniniwala sa Praktikal na Diyos”

Tagalog Christian Song | “Malalaking Pakinabang sa Paniniwala sa Praktikal na Diyos”

Ang Anak ng Tao’y patuloy na nagsasalita.
Itong hamak na tao nangunguna
sa’tin sa gawain ng Diyos.
Nagdaan na tayo
sa maraming pagsubok at pagkastigo,
at tayo’y sinubok ng kamatayan.
Katuwira’t kamahalan ng Diyos ating natututuhan.
Habag at pag-ibig Niya’y natatamasa natin.
Karununga’t kapangyarihan N’ya,
pinapahalagahan natin,
nakikitang S’ya’y kaibig-ibig at sabik iligtas ang tao.
Sa mga salita ng karaniwang taong ito,
nalalaman natin ang diwa,
kalooban, disposisyon ng Diyos.
Nalalaman din natin kalikasan at diwa ng tao,
at nakikita kung pa’no maligtas
at maging perpekto.

Sa Kanyang salita,
tayo’y namamatay at ‘sinisilang muli.
Iniiwan tayong nababagabag at may utang.
Nguni’t nagdudulot ito sa atin ng kaginhawahan.
Kanyang salita, dulot ay kirot,
galak at kapayapaan.
Minsan para tayong mga kaaway,
na sinunog ng Kanyang galit,
parang mga tupang kakatayin,
minsan ay Kanyang kinagigiliwan,
tayo’y Kanyang inililigtas,
mga uod sa Kanyang paningin,
mga ligaw na tupa
na Kanyang hinahanap umaga man o gabi.
Sa mga salita ng karaniwang taong ito,
nalalaman natin ang diwa,
kalooban, disposisyon ng Diyos.
Nalalaman din natin kalikasan at diwa ng tao,
at nakikita kung pa’no maligtas
at maging perpekto.

Tayo’y kinahahabagan, inaangat,
kinamumuhian N’ya,
inaaliw, pinapayuhan, ginagabayan
at nililiwanagan,
kinakastigo, dinidisiplina, at isinusumpa,
araw-gabi, inaalala, pinoprotektahan, inaalagaan.
Lagi sa ating tabi, tayo’y inaalagaan.
Napagsikapan N’ya ang lahat para sa atin.
Sa salita N’ya,
natamasa natin ang kabuuan ng Diyos
at namasdan hantungang naibigay N’ya sa atin.
Sa mga salita ng karaniwang taong ito,
nalalaman natin ang diwa,
kalooban, disposisyon ng Diyos.
Nalalaman din natin kalikasan at diwa ng tao,
at nakikita kung pa’no maligtas
at maging perpekto.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

      Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.