Kaunting Pag-unawa ng Pagkakaligtas

IT0KDW8N-20200409-A-08-ZB

Lin Qing Lungsod ng Qingzhou, Lalawigan ng Shandong

Sa loob ng mga nakaraang ilang taon ng pagsunod sa Diyos, tinalikdan ko ang aking pamilya at mga kasiyahan sa laman, at ako ay naging abala sa buong araw sa pagtutupad ng aking tungkulin sa iglesia. Kaya ako’y naniwala: Hangga’t hindi ko pinababayaan ang aking gawain sa iglesia, hindi ko pinagtataksilan ang Diyos, hindi iniiwan ang iglesia, at sinusunod ang Diyos hanggang sa katapusan, ako ay patatawarin at ililigtas ng Diyos. Naniwala rin ako na tumahak ako sa landas ng kaligtasan mula sa Diyos, at ang kailangan ko lamang gawin ay sundan Siyahanggang sa katapusan. Magpatuloy magbasa “Kaunting Pag-unawa ng Pagkakaligtas”

Inalis ng mga Salita ng Diyos ang Aking mga Pagkaunawa

NZ0J7I0A-20190927-A-12-2K-ZB

Xiao Rui Lungsod ng Panzhihua, Lalawigan ng Sichuan

Noong ipinangangaral ko ang ebanghelyo nakatagpo ko ang mga pinuno ng relihiyon na nagbibintang upang lumaban at manggulo, at tumawag sa pulisya. Naging dahilan ito upang hindi maglakas-loob ang mga pinangangaralan ko na magkaroon ng anumang kinalaman sa amin, at ang mga katatanggap pa lamang ng ebanghelyo ay hindi makapagtiwala sa gawain ng Diyos. Noong nagpakahirap ako nang husto sa trabaho ngunit hindi maganda ang naging resulta, naisip ko: Ang pagpapalaganap ng ebanghelyo ay napakahirap isagawa. Kahanga-hanga sana kung nagpamalas na lamang ang Diyos ng ilang himala at pinarusahan ang mga nagbibintang gayundin ang mga lubhang lumalaban sa Diyos para ipakita sa mga nalinlang. Sa gayon hindi ba’t mas mabilis na maisasagawa ang gawain ng ebanghelyo? Hindi magiging napakahirap para sa atin na ipangaral ang ebanghelyo…. Magpatuloy magbasa “Inalis ng mga Salita ng Diyos ang Aking mga Pagkaunawa”

Hinahanap Ko ang Landas upang Makilala ang Diyos

path-to-knowing-God

Xiaocao Lungsod ng Changzhi, Lalawigan ng Shanxi

Isang araw, nakita ko ang sumusunod na sipi na bahagi ng salita ng Diyos “Paano Nakilala ni Pedro si Jesus”: “Sa loob ng panahong sinundan niya si Jesus, pinagmasdan at isinapuso ni Pedro ang lahat ng bagay tungkol sa Kanyang buhay: Ang Kanyang mga kilos, mga salita, mga galaw, at mga pagpapahayag. … Mula sa panahon ng kanyang pakikipag-ugnayan kay Jesus, natanto rin ni Pedro na ang Kanyang karakter ay iba roon sa karaniwang tao. Palagi Siyang kumikilos nang matatag at hindi kailanman nagmamadali, hindi kailanman nagmamalabis ni minaliit ang isang paksa, at pinatakbo ang Kanyang buhay sa paraang kapwa karaniwan at kahanga-hanga. Magpatuloy magbasa “Hinahanap Ko ang Landas upang Makilala ang Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?”

katotohanan, Diyos, Espiritu, pag-asa, Iglesia,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?”

Ako ay taong arogante at masyadong bilib sa sarili at ang katungkulan ay ang aking kahinaan. Sa loob ng maraming taon, nakatali ako sa reputasyon at katungkulan at hindi ko nagawang makalaya mula dito. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?

pag-asa, katotohanan, Diyos, buhay, Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?

Suxing    Lalawigan ng Shanxi

Ako ay taong arogante at masyadong bilib sa sarili at ang katungkulan ay ang aking kahinaan. Sa loob ng maraming taon, nakatali ako sa reputasyon at katungkulan at hindi ko nagawang makalaya mula dito. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?”