Praise Song | Dumako sa Sion na may pagpupuri | A Cappella

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Dumako sa Sion na may pagpupuri. Nagpakita na ang tahanan ng Diyos.

Inaawitan ng lahat banal Niyang pangalan; ito’y lumalaganap.

Makapangyarihang Diyos! Magpatuloy magbasa “Praise Song | Dumako sa Sion na may pagpupuri | A Cappella”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Kaligayahan sa Mabuting Lupa ng Canaan

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Kaligayahan sa Mabuting Lupa ng Canaan

“Ang Kaligayahan sa Mabuting Lupa ng Canaan”
I
Balik sa pamilya ng D’yos, sabik, masaya.
Kamay ko’y tangan ang sinta, puso’y sa Kanya.
Lambak ng Luha ma’y dinaanan, rikit ng D’yos nakita.
Pag-ibig bawa’t araw lumalago, D’yos aking galak. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Kaligayahan sa Mabuting Lupa ng Canaan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Christian Praise and Worship Music Video “Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Christian Praise and Worship Music Video “Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan”

Tagalog Christian Praise and Worship Music Video 2018 | “Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan”

Ibinigay ng Diyos luwalhati Niya sa Israel
at inalis ito mula roon,
dala ang mga Israelita’t lahat ng tao sa Silangan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Christian Praise and Worship Music Video “Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Worship Songs 2018 | Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Worship Songs 2018 | Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos

Panimula

Latest Tagalog Christian Worship Songs 2018 | Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos

I

Ngayon ako’y muling humaharap sa aking Diyos.

Puso ko’y mangungusap

pag makita ang mukha Niyang kalugod-lugod. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Worship Songs 2018 | Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog na Cristianong Kanta | Ang Kaharian ni Cristo ay Natatanto sa mga Tao

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog na Cristianong Kanta | Ang Kaharian ni Cristo ay Natatanto sa mga Tao

Panimula

Ang Kaharian ni Cristo ay Natatanto sa mga Tao

I

Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao

ang nagpapakita sa mga huling araw sa Silangan,

tulad ng matuwid na araw na sumisilay;

nakita ng sangkatauhang lumitaw ang tunay na liwanag.

Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog na Cristianong Kanta | Ang Kaharian ni Cristo ay Natatanto sa mga Tao”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos

 

Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos
I
Ang pagpapakita ng Diyos ay nangangahulugang
Siya’y gumagawa sa lupa sa Kanyang sarili.
Taglay ang Kanyang pagkakilanlan, disposisyon at sa sarili Niyang paraan,
sa tao Siya’y bumaba upang simulan at tapusin ang isang kapanahunan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos”