Tagalog Christian Song “Ang Pagsasagawa ng mga Salita ng Diyos at Pagpapalugod sa Diyos ang Unahin”

Tagalog Christian Song “Ang Pagsasagawa ng mga Salita ng Diyos at Pagpapalugod sa Diyos ang Unahin”

I

Ngayon, ang kinakailangan n’yong kamtin

‘di karagdagang hinihingi, kundi ang tungkulin ng tao,

ang s’yang dapat gawin ng lahat.

Kung tungkulin ninyo’y ‘di kayang gawin Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Song “Ang Pagsasagawa ng mga Salita ng Diyos at Pagpapalugod sa Diyos ang Unahin””

Dapat Mong Makilala ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Gawain

Tagalog church songs | Dapat Mong Makilala ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Gawain

Diyos ay naging tao,

isang karaniwang tao,

na nagdala ng gawain at atas ng Diyos.

Ibig sabihi’y binalikat N’ya ang gawai’t nagdusa

na ‘di matitiis ng karaniwang tao.

Kita sa hirap Niyang tapat Siya sa tao,

na siyang kabayaran,

para mailigtas Niya ang tao,

tubusin sa sala nila’t tapusin ang yugtong ito.

Magpatuloy magbasa “Dapat Mong Makilala ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Gawain”

Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao

Tagalog Christian Song | “Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao”

Kayganda ng mga gawa ng Makapangyarihang Diyos!
Pitong trumpeta, pitong kulog tumutunog,
pitong mangkok ang ibinubuhos Niya.
Ito’y makikita, wala ‘yang duda.

Ang naghahandog ng sarili ngayon
ay tiyak na lubos Niyang pagpapalain;
ang gustong iligtas ang sarili’y mamamatay.
Lahat ay nasa mga kamay ng Diyos.
H’wag nang tumigil sa paghakbang mo.
Lupa’t langit nagbabago nang husto.
Walang pagtataguan, tatangis ang tao;
wala silang ibang pagpipilian.

Magpatuloy magbasa “Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao”

Tagalog Christian Songs with Lyrics | Ituring nang Wasto ang Bibliya

Tagalog Christian Songs with Lyrics | Ituring nang Wasto ang Bibliya

 

Sinusundan ng Bibliya’ng kasaysayan ng tao.

Tinuturing nila ‘tong Diyos hanggang sa puntong:

Ipinapalit sa Diyos ang Bibliya sa mga huling araw.

Kinapopootan ito ng Diyos.

Sa libreng oras Niya, kailangang linawin Niya

ang kuwento at pinagmulan ng Bibliya.

Kundi ito’y papalit sa Diyos sa puso ng tao,

gamit ito’y isusumpa’t susukatin ang Diyos.

Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Songs with Lyrics | Ituring nang Wasto ang Bibliya”

Tagalog Christian Songs With Lyrics | “Nagpapakita ang Makapangyarihang Diyos Bilang Araw ng Katuwiran”

Tagalog Christian Songs With Lyrics | “Nagpapakita ang Makapangyarihang Diyos Bilang

Araw ng Katuwiran”
Oh! Makapangyarihang Diyos! Amen!
Sa ‘Yo lahat ay napalaya, malaya at bukas,
maningning, hayag at di tago.
Ikaw ang Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao.

Ika’y naghahari, hayagang nabunyag,
di na hiwaga, nabuksan magpakailanman.
Bilang Araw ng katuwiran Diyos ay nagpapakita.
Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Songs With Lyrics | “Nagpapakita ang Makapangyarihang Diyos Bilang Araw ng Katuwiran””

Tagalog Gospel Songs | Ituring nang Wasto ang Bibliya

Tagalog Gospel Songs | Ituring nang Wasto ang Bibliya


Sinusundan ng Bibliya’ng kasaysayan ng tao.
Tinuturing nila ‘tong Diyos hanggang sa puntong:
Ipinapalit sa Diyos ang Bibliya sa mga huling araw.
Kinapopootan ito ng Diyos.
Sa libreng oras Niya, kailangang linawin Niya
ang kuwento at pinagmulan ng Bibliya. Magpatuloy magbasa “Tagalog Gospel Songs | Ituring nang Wasto ang Bibliya”

Tagalog Gospel Songs | “Diyos na Nagkatawang-tao Lamang ang Lubos na Makapagliligtas sa Tao”

Tagalog Gospel Songs | “Diyos na Nagkatawang-tao Lamang ang Lubos na Makapagliligtas sa Tao”

I
Dumarating ang Diyos upang iligtas ang sangkatauhan
‘di sa Espiritu o bilang Espiritu,
na ‘di nakikita o nahahawakan ninuman,
na ‘di malalapitan ng tao.
Kung nililigtas ng Diyos ang tao bilang Espiritu’t
hindi isang tao ng paglikha,
walang makakakuha ng kaligtasan N’ya.
Oo, walang sinumang maliligtas.
Nagiging ‘sang nilikhang tao ang Diyos,
nilalagay N’ya salita N’ya sa katawang-tao.
Para Kanyang maibibigay ang Kanyang salita
sa lahat ng sumusunod sa Kanya.
Kaya’t makaririnig at makakakita’t
makakatanggap ang tao ng salita N’ya. Magpatuloy magbasa “Tagalog Gospel Songs | “Diyos na Nagkatawang-tao Lamang ang Lubos na Makapagliligtas sa Tao””

Ang Nilikha’y Dapat Sakop ng Mga Pagsasaayos ng Diyos

Ang Nilikha’y Dapat Sakop ng Mga Pagsasaayos ng Diyos

Anuman ang hinihiling ng Diyos sa iyo,

ibigay ang iyong lahat.

Sana’y magawa mong ipakita

ang ‘yong katapatan sa Kanya sa katapusan.

Hangga’t makita mo ang kalugod-lugod na ngiti ng Diyos

sa Kanyang trono

kahit na ito ang araw ng iyong paglisan sa mundong ito

magagawa mong tumawa,

at ngumiti habang nakasara ang iyong mga mata.

Magpatuloy magbasa “Ang Nilikha’y Dapat Sakop ng Mga Pagsasaayos ng Diyos”

Tinatapos ng Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ang Kanyang Pamamahala

I

Diyos ay gumagawa sa katawang-tao,

upang tao’y mas malupig Niya.

Nang una S’yang naging tao,

tinubos Niya’t pinatawad sila.

Ngayon ang paglupig at pagtatamo sa kanila.

Sa huling pagiging tao Niya,

gawain ay tatapusin Niya

at mga tao’y ibubukod ayon sa uri nila.

Magpatuloy magbasa “Tinatapos ng Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ang Kanyang Pamamahala”