Kaunting Pag-unawa ng Pagkakaligtas

IT0KDW8N-20200409-A-08-ZB

Lin Qing Lungsod ng Qingzhou, Lalawigan ng Shandong

Sa loob ng mga nakaraang ilang taon ng pagsunod sa Diyos, tinalikdan ko ang aking pamilya at mga kasiyahan sa laman, at ako ay naging abala sa buong araw sa pagtutupad ng aking tungkulin sa iglesia. Kaya ako’y naniwala: Hangga’t hindi ko pinababayaan ang aking gawain sa iglesia, hindi ko pinagtataksilan ang Diyos, hindi iniiwan ang iglesia, at sinusunod ang Diyos hanggang sa katapusan, ako ay patatawarin at ililigtas ng Diyos. Naniwala rin ako na tumahak ako sa landas ng kaligtasan mula sa Diyos, at ang kailangan ko lamang gawin ay sundan Siyahanggang sa katapusan. Magpatuloy magbasa “Kaunting Pag-unawa ng Pagkakaligtas”

Tunay Ka bang Naglilingkod sa Diyos?

 

Ni Liangzhi

Isang Kuwento ng Pagkalkula: Pagkain para sa Pag-iisip
Nakabasa ako ng isang kuwento sa online tungkol sa isang bata na nagbigay ng bayarin sa kanyang ina, at sa bayarin na iyon ay isinulat niya ang lahat ng mga bagay na nagawa niya upang matulungan siya sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa kanyang maliit na kapatid na babae; sinabi niya na ang kanyang ina ay dapat magbayad sa kanya ng 50 dolyar. Binayaran siya ng kanyang ina ng 50 dolyar at pagkatapos ay naghanda siya ng isang bayarin para sa kanya. Sinama niya ang lahat ng uri ng mga bagay tulad ng kanyang kapanganakan, ang oras na ginugol niya sa kanya kapag siya ay may sakit, nang tinuturuan siya na lumakad, at ang pananalangin para sa kanya. Ang lahat ay nakalista sa zero na mga dolyar. Nang makita ito, nakaramdam ng hiya ang batang lalaki at ibinalik sa bulsa ng kanyang ina ang 50 dolyar.

Magpatuloy magbasa “Tunay Ka bang Naglilingkod sa Diyos?”

Inalis ng mga Salita ng Diyos ang Aking mga Pagkaunawa

NZ0J7I0A-20190927-A-12-2K-ZB

Xiao Rui Lungsod ng Panzhihua, Lalawigan ng Sichuan

Noong ipinangangaral ko ang ebanghelyo nakatagpo ko ang mga pinuno ng relihiyon na nagbibintang upang lumaban at manggulo, at tumawag sa pulisya. Naging dahilan ito upang hindi maglakas-loob ang mga pinangangaralan ko na magkaroon ng anumang kinalaman sa amin, at ang mga katatanggap pa lamang ng ebanghelyo ay hindi makapagtiwala sa gawain ng Diyos. Noong nagpakahirap ako nang husto sa trabaho ngunit hindi maganda ang naging resulta, naisip ko: Ang pagpapalaganap ng ebanghelyo ay napakahirap isagawa. Kahanga-hanga sana kung nagpamalas na lamang ang Diyos ng ilang himala at pinarusahan ang mga nagbibintang gayundin ang mga lubhang lumalaban sa Diyos para ipakita sa mga nalinlang. Sa gayon hindi ba’t mas mabilis na maisasagawa ang gawain ng ebanghelyo? Hindi magiging napakahirap para sa atin na ipangaral ang ebanghelyo…. Magpatuloy magbasa “Inalis ng mga Salita ng Diyos ang Aking mga Pagkaunawa”

Ang mga Salita ng Diyos ay Lumilikha ng mga Himala sa Buhay

KR0J7D3Z-20190923-A-26-ZB

Ni Yang Li, Jiangxi Province

Pumanaw ang aking ina noong bata pa ako, kaya ako ang nagdala ng mabigat na pasanin ng mga responsibilidad sa bahay simula sa pagkabata. Nang makapag-asawa ako, naging napakabigat ng aking mga responsibilidad kaya halos hindi ako makahinga sa bigat ng mga iyon. Dahil nakaranas na ako ng labis na hirap at kalungkutan sa buhay, sa paglipas ng panahon ay naging malungkot ako at mapanglaw, tahimik at walang kibo, at nagwaldas ako ng pera araw-araw. Noong 2002, nang ibahagi sa akin ng ilang kapatid ang ebanghelyo ng gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, masaya ko itong tinanggap at saka ko isinama ang aking asawa’t mga anak sa harap ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Ang mga Salita ng Diyos ay Lumilikha ng mga Himala sa Buhay”

Mga Pagdurusa at mga Pagsubok—ang mga Pagpapala ng Pinapaboran

DF0J83U2-20191022-A-15-ZB

Wang Gang Lalawigan ng Shandong

Ako ay isang magsasaka at dahil ang aking pamilya ay mahirap, kailangan kong palaging maglakbay kung saan-saan upang makahanap ng mga pansamantalang trabaho upang kumita ng pera; akala ko kaya kong mapabuti ang aking buhay sa pamamagitan ng aking pisikal na paggawa. Gayunpaman, sa katotohanan, nakita kong walang mga garantiya para sa mga legal na karapatan ng mga migranteng manggagawang tulad ko; madalas na ibininbin ang aking sahod nang walang dahilan. Paulit-ulit akong dinaya at pinagsamantalahan ng iba. Magpatuloy magbasa “Mga Pagdurusa at mga Pagsubok—ang mga Pagpapala ng Pinapaboran”

Sapagkat Napinsala Ako ng Mga Demonyo, Lalo Ko pang Natatanto Kung Gaano Kahalaga ang Biyaya ng Diyos

Ni Xu Qiang, Inner Mongolia Autonomous Region

Ang pangalan ko ay Xu Qiang. Nagtrabaho ako dati bilang isang engineering contractor, namumuno sa malalaking pangkat ng mga tao sa mga proyektong inhinyeriya bawat taon, at kumita ako nang malaki-laki. Sa mga mata ng aking mga kauri, mayroon akong perpektong pamilya, isang maayos na karera, at walang-hanggang pagkakataon; malamang naisip nila na isa akong masuwerteng tao. Subalit, habang tinatamasa ko ang isang materyalistikong uri ng pamumuhay, palagi akong nakadarama ng di-maipaliwanag na kahungkagan. Magpatuloy magbasa “Sapagkat Napinsala Ako ng Mga Demonyo, Lalo Ko pang Natatanto Kung Gaano Kahalaga ang Biyaya ng Diyos”

Magagampanan Lamang nang Maayos ang Tungkulin ng Isang Tao Matapos Lunasan ang Kawalan ng Malasakit

after-remedying-perfunctoriness

Ni Jingxian, Japan

Kalimitan, sa oras ng pagtitipon o kapag ginagawa ko ang aking mga espirituwal na debosyon, kahit madalas akong nagbabasa ng mga salita ng Diyos na may kaugnayan sa paglalantad ng kawalang-malasakit sa tungkulin ng mga tao, hindi ko gaanong pinagtuunan ng pansin ang sarili kong pagpasok; sa puso ko, hindi ako naniwala na isa itong seryosong paksa sa akin, kaya bihira kong sikaping matamo ang katotohanan para lunasan ang problema ng kawalan ng malasakit sa tungkulin ko. Hanggang sa humantong ang sarili kong kawalan ng malasakit sa malalaking problema sa trabaho ko. Magpatuloy magbasa “Magagampanan Lamang nang Maayos ang Tungkulin ng Isang Tao Matapos Lunasan ang Kawalan ng Malasakit”

Paano Malalampasan ang Paghihiwalay

get-over-a-breakup

Ni Shuyi, South Korea

Isang umaga noong umpisa ng tag-init, isang mabining halimuyak ang kumalat sa hangin at pumasok sa bawat sulok ang sinag ng araw. Suot ang isang bulaklaking malambot na bestida, masayang umupo si Qinyi sa istasyon ng tren, hinihintay ang pagdating ng kasunod na tren. Lumilingon, nagkataong nakita ni Qinyi sa isang video screen ang isang babae na nakikipaghiwalay sa isang lalaki dahil may ibang babae ito, pagkatapos ay tumalikod ang babae at umaalis nang umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Tumitig nang husto si Qinyi sa screen. Noon din, bigla niyang naisip kung paano siya noon, noong mayroon pa siyang pananabik para sa isang magandang pag-ibig kung saan magkasama nilang tatahakin ng kanyang nobyo ang buhay, ngunit sa huli, tanging mga pilat at sugat lamang ang natanggap niya … Magpatuloy magbasa “Paano Malalampasan ang Paghihiwalay”

Paglaya Mula sa Bitag ng Usap-usapan

MP0KCD8Q-20200303-D-11-ZB

Ni Xiaoyun, Tsina

Ako ay isang dating opisyal ng hukbong-sandatahan. Isang araw noong 1999, ipinangaral ng isang Koreanong pastor ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus sa akin. Dahil sa aking taimtim na pagsisikap, di-nagtagal ay ako ang naging tuon sa pagsasanay ng pastor at ng kanyang pangunahing katulong. Noong tag-araw ng 2000, nagpunta ang pastor sa Yunnan para sa isang maikling pagmimisyon sa tag-araw kasama ang mahigit sa isang dosenang estudyante sa kolehiyo mula sa Korean Gospel Church. Hindi inaasahan, natakot dito ang gobyernong CCP. Magpatuloy magbasa “Paglaya Mula sa Bitag ng Usap-usapan”