Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Worship Song | “Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Worship Song | “Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao”

Latest Tagalog Christian Worship Song | “Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao” (Hymno)
Para sa tubo,
aking tinalikuran ang lahat ng pamantayan ng pag-uugali,
at tahasang ginamit ang pandaraya para kumita ng ikabubuhay,
Hindi ko pinahalagahan ang konsensiya o moralidad,
wala para sa integridad o dignidad. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Worship Song | “Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Music Video | “Nakita Ko Na ang Pag-ibig ng Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Music Video | “Nakita Ko Na ang Pag-ibig ng Diyos”

Tagalog Christian Praise Music Video | “Nakita Ko Na ang Pag-ibig ng Diyos”
I
Makapangyarihang Diyos,
Ikaw ang nagmamahal sa ‘kin.
Mula sa maruming mundo ay napili Mo ako! Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Music Video | “Nakita Ko Na ang Pag-ibig ng Diyos””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-2019 Christian Music Video | “I Have Seen God’s Love” | Praise and Worship Song

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-2019 Christian Music Video | “I Have Seen God’s Love” | Praise and Worship Song

2019 Christian Music Video | “I Have Seen God’s Love” | Praise and Worship Song

Almighty God, it is You who loves me.
Out of the filthy world You have chosen me!
So I have come before You, yes, I have come before You,
living a life of the church, enjoying Your words every day.
Having such blessing is You uplifting me today! Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-2019 Christian Music Video | “I Have Seen God’s Love” | Praise and Worship Song”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Song | “Mahal Ko, Pakihintay Ako” | Praise the Love of God Wholeheartedly

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Song | “Mahal Ko, Pakihintay Ako” | Praise the Love of God Wholeheartedly

Tagalog Christian Praise Song | “Mahal Ko, Pakihintay Ako” | Praise the Love of God Wholeheartedly
I
Sa ibabaw ng mga puno, umaakyat sa payapang buwan.
Bilang mahal ko, marikit at maganda.
O mahal ko, nasaan Ka?
Ngayon ako’y lumuluha. Naririnig Mo ba akong umiiyak? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Song | “Mahal Ko, Pakihintay Ako” | Praise the Love of God Wholeheartedly”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Worship Song | “Bayan ng Diyos sa Lahat ng Bansa Ipinahahayag Bilang Isa Kanilang Damdamin”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Worship Song | “Bayan ng Diyos sa Lahat ng Bansa Ipinahahayag Bilang Isa Kanilang Damdamin”

Tagalog Christian Worship Song 2019 | “Bayan ng Diyos sa Lahat ng Bansa Ipinahahayag Bilang Isa Kanilang Damdamin”
I
Pagmasdan ang kaharian ng Diyos, kung saan naghahari ang Diyos sa lahat.
Mula noong nagsimula ang paglikha hanggang sa kasalukuyan,
mga anak ng Diyos na ginabayan sa pagdaranas ng mga paghihirap.
Dumaan sa hirap at ginhawa. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Worship Song | “Bayan ng Diyos sa Lahat ng Bansa Ipinahahayag Bilang Isa Kanilang Damdamin””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos -Tagalog Christian Song “Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos” | Authority of God

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song “Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos” | Authority of God

Tagalog Christian Song 2019 | “Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos” | Authority of God
I
Lahat ng bagay nilikha ng Diyos,
kaya ginagawa Niya lahat ng nilalang
mapasailalim sa Kanyang paghahari,
at pasakop sa Kanyang kapamahalaan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos -Tagalog Christian Song “Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos” | Authority of God”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Best Tagalog Christian Song | “Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala” | Seeing God’s Appearance

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Best Tagalog Christian Song | “Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala” | Seeing God’s Appearance

Tagalog Christian Music Video “Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala” | Seeing God’s Appearance
I
Mapalad ang mga yaong kayang sumunod
ang kasalukuyang mga pagbigkas ng Espiritu Santo. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Best Tagalog Christian Song | “Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala” | Seeing God’s Appearance”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Song | “Ang Kaharian ni Cristo ay Mainit na Tahanan” (Tagalog Subtitles)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Song | “Ang Kaharian ni Cristo ay Mainit na Tahanan” (Tagalog Subtitles)

Panimula
Tagalog Christian Praise Song | “Ang Kaharian ni Cristo ay Mainit na Tahanan” (Tagalog Subtitles)

Kaharian ni Cristo’y aking mainit na tahanan,

para ito sa buong bayan ng Diyos.

Naglalakad at nagsasalita si Cristo sa iglesia

at nabubuhay kasama ng bayan ng Diyos.

Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Song | “Ang Kaharian ni Cristo ay Mainit na Tahanan” (Tagalog Subtitles)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos” | The Christian Mission

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos” | The Christian Mission

Yaong ipinagkakaloob sa inyo ng Diyos ngayon
lumalampas kay Moises
at mas mahigit pa kaysa kay David,
kaya naman hinihiling Niya na
ang inyong patotoo ay malampasan ang kay Moises
at ang inyong mga salita ay higit sa kay David.

Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos” | The Christian Mission”