Ang Paghatol sa Pamamagitan ng Salita ay Mas Mahusay na Kumakatawan sa Awtoridad ng Diyos

Tagalog Christian Music Video | Ang Paghatol sa Pamamagitan ng Salita ay Mas Mahusay na Kumakatawan sa Awtoridad ng Diyos

Ⅰ Sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, ang salita’y higit sa tanda’t kababalaghan, awtoridad nito’y nakahihigit, nilalantad tiwaling disposisyon ng tao. Sa’yong sarili ‘di mo makikilala, ngunit ‘pag pinakita ng salita sa’yo, madidiskubre mo, ‘di ipagkakaila, at ganap kang makukumbinsi nito. Magpatuloy magbasa “Ang Paghatol sa Pamamagitan ng Salita ay Mas Mahusay na Kumakatawan sa Awtoridad ng Diyos”

Tagalog Music Video | Nakagawa ng Bagong Gawain ang Diyos sa Buong Sansinukob

Ⅰ Kalawaka’y pupunuin ng Diyos ng Kanyang gawain, upang sa kapangyarihan Niya, lahat sa lupa’y mapailalim. Matutupad plano Niyang mundo’y pag-isahin, at tao’y ‘di na gagala sa mundo, sa tamang lugar agad tutungo. Magpatuloy magbasa “Tagalog Music Video | Nakagawa ng Bagong Gawain ang Diyos sa Buong Sansinukob”

Ang Pagpapahayag ng Puwersa ng Buhay ng Diyos

Lahat ng dumarating sa mundong ito

ay kailangang magdaan sa buhay at kamatayan,

at karamihan sa kanila ay nagdaan na

sa paulit-ulit na kamatayan at muling pagsilang,

ay nagdaan na sa paulit-ulit na kamatayan at muling pagsilang.

Yaong mga nabubuhay ay malapit nang mamatay,

at ang patay ay malapit nang magbalik. Magpatuloy magbasa “Ang Pagpapahayag ng Puwersa ng Buhay ng Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Worship Song | “Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Worship Song | “Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao”

Latest Tagalog Christian Worship Song | “Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao” (Hymno)
Para sa tubo,
aking tinalikuran ang lahat ng pamantayan ng pag-uugali,
at tahasang ginamit ang pandaraya para kumita ng ikabubuhay,
Hindi ko pinahalagahan ang konsensiya o moralidad,
wala para sa integridad o dignidad. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Worship Song | “Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-2019 Christian Music Video | “I Have Seen God’s Love” | Praise and Worship Song

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-2019 Christian Music Video | “I Have Seen God’s Love” | Praise and Worship Song

2019 Christian Music Video | “I Have Seen God’s Love” | Praise and Worship Song

Almighty God, it is You who loves me.
Out of the filthy world You have chosen me!
So I have come before You, yes, I have come before You,
living a life of the church, enjoying Your words every day.
Having such blessing is You uplifting me today! Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-2019 Christian Music Video | “I Have Seen God’s Love” | Praise and Worship Song”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Song | “Mahal Ko, Pakihintay Ako” | Praise the Love of God Wholeheartedly

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Song | “Mahal Ko, Pakihintay Ako” | Praise the Love of God Wholeheartedly

Tagalog Christian Praise Song | “Mahal Ko, Pakihintay Ako” | Praise the Love of God Wholeheartedly
I
Sa ibabaw ng mga puno, umaakyat sa payapang buwan.
Bilang mahal ko, marikit at maganda.
O mahal ko, nasaan Ka?
Ngayon ako’y lumuluha. Naririnig Mo ba akong umiiyak? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Song | “Mahal Ko, Pakihintay Ako” | Praise the Love of God Wholeheartedly”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Worship Song | “Bayan ng Diyos sa Lahat ng Bansa Ipinahahayag Bilang Isa Kanilang Damdamin”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Worship Song | “Bayan ng Diyos sa Lahat ng Bansa Ipinahahayag Bilang Isa Kanilang Damdamin”

Tagalog Christian Worship Song 2019 | “Bayan ng Diyos sa Lahat ng Bansa Ipinahahayag Bilang Isa Kanilang Damdamin”
I
Pagmasdan ang kaharian ng Diyos, kung saan naghahari ang Diyos sa lahat.
Mula noong nagsimula ang paglikha hanggang sa kasalukuyan,
mga anak ng Diyos na ginabayan sa pagdaranas ng mga paghihirap.
Dumaan sa hirap at ginhawa. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Worship Song | “Bayan ng Diyos sa Lahat ng Bansa Ipinahahayag Bilang Isa Kanilang Damdamin””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos -Tagalog Christian Song “Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos” | Authority of God

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song “Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos” | Authority of God

Tagalog Christian Song 2019 | “Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos” | Authority of God
I
Lahat ng bagay nilikha ng Diyos,
kaya ginagawa Niya lahat ng nilalang
mapasailalim sa Kanyang paghahari,
at pasakop sa Kanyang kapamahalaan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos -Tagalog Christian Song “Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos” | Authority of God”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Best Tagalog Christian Song | “Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala” | Seeing God’s Appearance

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Best Tagalog Christian Song | “Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala” | Seeing God’s Appearance

Tagalog Christian Music Video “Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala” | Seeing God’s Appearance
I
Mapalad ang mga yaong kayang sumunod
ang kasalukuyang mga pagbigkas ng Espiritu Santo. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Best Tagalog Christian Song | “Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala” | Seeing God’s Appearance”