Tagalog Christian Music Video | “Diyos ang Naghahari sa Kaharian”

Diyos naghahari sa kaharian, Diyos naghahari sa sansinukob.

Siya ang Hari ng kaharian, Siya’ng Pinuno ng sansinukob.

I

Simula ngayon, Diyos titipunin

lahat ng mga ‘di napili.

Simula ngayon, Diyos sisimulan

ang gawain sa mga Gentil.

Simula ngayon, ihahayag Niya’ng

atas administratibo Niya

sa buong sansinukob, upang magawa Niya’ng

kasunod na hakbang nang matagumpay.

II

Simula ngayon, Diyos gagamitin pagkastigo

sa paglaganap ng gawain Niya sa Gentil.

Simula ngayon, gagamitin Niya’y pwersa,

pwersa laban sa lahat ng Gentil.

Simula ngayon, gagawin Niya ‘to habang

gumagawa sa mga napili.

‘Pag bayan Niya’y may kapangyarihan,

lahat sa mundo’y malulupig na,

Diyos magpapahinga at haharap sa nalupig.

Diyos naghahari sa kaharian, Diyos naghahari sa sansinukob.

Siya ang Hari ng kaharian, Siya’ng Pinuno ng sansinukob.

Diyos nagpapakita sa banal na kaharian

at nagtatago sa lupaing marumi.

Lahat ng nalupig at sumusunod sa Diyos

ay nakakakita sa mukha Niya.

Nakakakita sa sariling mata,

at tinig Niya rinig ng tainga nila.

Ito ang biyayang itinadhana Niya

sa mga isinilang sa mga huling araw.

Diyos naghahari sa kaharian, Diyos naghahari sa sansinukob.

Siya ang Hari ng kaharian, Siya’ng Pinuno ng sansinukob.

III

‘Pag binuksan Niya’ng balumbon, ‘yon ang araw

na lahat ng tao’y kakastiguhin.

‘Pag binuksan Niya’ng balumbon, tao sa buong mundo’y

sasailalim sa pagsubok Niya.

‘Pag binuksan Niya’ng balumbon, gawain Niya’y aabot sa rurok.

Lahat titira sa lupaing walang liwanag;

sa gitna ng banta ng kapaligiran nila,

lahat ng tao’y mabubuhay.

Diyos naghahari sa kaharian, Diyos naghahari sa sansinukob.

Siya ang Hari ng kaharian, Siya’ng Pinuno ng sansinukob.

Dahil araw Niya’y nalalapit, sa harap ng mata ng tao,

sino’ng ‘di nagiging takot?

At sino’ng ‘di nagiging masaya rito?

Sa wakas natapos na, maruming siyudad ng Babilonia.

Tao’y nakatagpo na ng bagong mundo.

Lahat pinanibago, ang langit at lupa.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Tagalog Christian Music Video | “Kailangan ng Sangkatauhan ang Probisyon ng Buhay Mula sa Diyos”

I

Mundo ng tao’y madilim

kung walang Diyos sa puso niya;

walang pag-asa sa kanyang hungkag na buhay.

Nais panatilihin ang pagsulong ng tao,

ngunit kung Diyos ay wala, tao’y hungkag pa rin.

Walang maaaring maging buhay ng tao,

walang teorya, siyensiya,

kaalamang magpapakalma sa kanya.

Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Music Video | “Kailangan ng Sangkatauhan ang Probisyon ng Buhay Mula sa Diyos””

Christian Music Video | Dala ng mga Salita at Gawain ng Diyos sa Tao ay Pawang Buhay

Diyos kumakapit ‘di sa luma, ni tumatahak sa dating daan;

walang pagbabawal sa gawain at salita Niya.

Sa Diyos, lahat ay libre, malaya, walang paghihigpit.

At dala Niya sa tao’y kasarinlan at kalayaan.

Siya ang buhay na Diyos, totoong umiiral.

‘Di laruan, ‘di idolo, Siya ay iba dito.

Magpatuloy magbasa “Christian Music Video | Dala ng mga Salita at Gawain ng Diyos sa Tao ay Pawang Buhay”

Tagalog Christian Music Video | Ang Paghatol ang Pangunahing Paraan ng Diyos Upang Perpektuhin ang Tao

Pineperpekto ng Diyos ang tao
sa matuwid Niyang disposisyon!
Katuwira’t karingalan,
poot, sumpa, at paghatol,
mga ito’y pangunahin sa disposisyon Niya.
At nang may paghatol pineperpekto Niya ang tao.

May ilang ‘di makaintindi
at nagtatanong,
bakit ang Diyos ay kaya lang perpektuhin ang tao,
sa pamamagitan ng paghatol at sumpa?
Kung tao’y isinumpa ng Diyos,
hindi ba siya mamamatay?

Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Music Video | Ang Paghatol ang Pangunahing Paraan ng Diyos Upang Perpektuhin ang Tao”

Ang Katotohanan ng Gawain ng Paglupig sa mga Huling Araw

Tagalog Christian Music Video | Ang Katotohanan ng Gawain ng Paglupig sa mga Huling Araw

Ⅰ Diyos ‘di kilala o sinasamba ng taong tiwali. Sa paglikha, kina Adan at Eva luwalhati ni Jehova’y nanatili. Ngunit naging tiwali ang tao, nawalan ng kal’walhatia’t patotoo nang sa Diyos naghimagsik sila at ‘di na gumalang sa Kanya. Magpatuloy magbasa “Ang Katotohanan ng Gawain ng Paglupig sa mga Huling Araw”