Tagalog Christian Music Video | Itatama ng Diyos ang mga Kaapihan ng Mundo ng Tao

Ⅰ Ililipat ng Diyos Kanyang trono, Kanyang trono sa lupa. Personal Niyang gagawin Kanyang mga gawain, binabawalang bayan Niya ay saktan ni Satanas, ni gawin ng mga kaaway ang nais nila. Magiging Hari ang Diyos sa lupa. Papayukuin Niya ang lahat ng kaaway. Sila ay aamin sa mga krimen na nagawa. May lungkot at galit, tatapakan Niya ang sansinukob at sisindakin lahat ng Kanyang mga kaaway. Magiging Hari ang Diyos sa lupa.

  Wawasakin ng Diyos ang buong lupa. Pababagsakin Niya ang mga kaaway, upang ‘di na magawang tiwali ang sangkatauhan. Itatama ng Diyos ang kaapihan. Magiging Hari ang Diyos sa lupa.

Ⅱ Buo na ang plano ng Diyos, walang sinumang maaaring magbago nito. Kapag Siya ay maringal na naglibot sa sansinukob, mababago at sisigla ang lahat. Magiging Hari ang Diyos sa lupa. Magagalak Kanyang puso kapag wala nang umiiyak, at ‘di na sila sisigaw ng tulong sa Diyos. Mga tao ay babalik upang Siya ay ipagbunyi, magsasaya ang buong sansinukob. Magiging Hari ang Diyos sa lupa.

  Ginagawa ng Diyos ang gawaing itinakda Niyang tuparin. Siya’y kumikilos sa gitna ng sangkatauhan, ginagawa’ng lahat ayon sa plano. Binubuwag ng tao ang mga bansa ayon lang sa kalooban Niya. Itatama ng Diyos ang kaapihan sa mundo. Magiging Hari ang Diyos sa lupa.

Ⅲ Tao’y nakatuon sa kani-kanilang hantungan, pagka’t papalapit ang araw at trumpeta’y pinapatunog. Wala nang mga antala, at lahat ng nilikha ay magsisimulang sumayaw sa kagalakan. Magiging Hari ang Diyos sa lupa. Sino’ng makapagpapalawig ng araw ng Diyos? ‘Di taga-lupa, o mga anghel o mga bituin. Kapag Diyos ay nagsalita upang iligtas ang Israel, malapit na’ng Kanyang araw sa sangkatauhan. Magiging Hari ang Diyos sa lupa.

  Tao’y takot sa pagbabalik ng Israel, ‘yan ang araw ng Kanyang kaluwalhatian, at araw na’ng lahat ay mapapanibago. Itatama ng Diyos ang kaapihan sa mundo. Magiging Hari ang Diyos sa lupa. Magiging Hari ang Diyos sa lupa. Magiging Hari ang Diyos sa lupa.

Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Rekomendasyon:

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.