Ang Katotohanan ng Gawain ng Paglupig sa mga Huling Araw

Tagalog Christian Music Video | Ang Katotohanan ng Gawain ng Paglupig sa mga Huling Araw

Ⅰ Diyos ‘di kilala o sinasamba ng taong tiwali. Sa paglikha, kina Adan at Eva luwalhati ni Jehova’y nanatili. Ngunit naging tiwali ang tao, nawalan ng kal’walhatia’t patotoo nang sa Diyos naghimagsik sila at ‘di na gumalang sa Kanya.

  Gawain ngayo’y bawiin kal’walhatian, upang lahat Diyos ay sambahin, sa mga nilikha’y magpatotoo. Sa yugtong ito ng gawain ay gagawin ‘to, gawain ng paglupig sa mga huling araw.

Ⅱ Pa’no malulupig ang tao? Sa mga salita sila’y kumbinsido, may paghatol at pagkastigo at sumpang sila’y igugupo, nilalantad rebelyon ng tao, hinahatulan kanilang paglaban, para ipakitang sila’y marumi, para ipakitang Diyos ay makat’wiran.

  Gawain ngayo’y bawiin kal’walhatian, upang lahat Diyos ay sambahin, sa mga nilikha’y magpatotoo. Sa yugtong ito ng gawain ay gagawin ‘to, gawain ng paglupig sa mga huling araw.

Ⅲ Salita ng Diyos lulupigin at tao’y kukumbinsihin. Mga tumatanggap ng paglupig ng Diyos dapat tanggapin paghatol ng Kanyang salita. Kung masusunod mo ang mga salitang ‘to, at ‘di ang sariling paraan mo, sa gayo’y nalupig ka na ng Kanyang salita.

  Gawain ngayo’y bawiin kal’walhatian, upang lahat Diyos ay sambahin, sa mga nilikha’y magpatotoo. Sa yugtong ito ng gawain ay gagawin ‘to, gawain ng paglupig sa mga huling araw, gawain ng paglupig sa mga huling araw. Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Manood ng higit pa:

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.