Tagalog Christian Music Video | Ang Paghatol ang Pangunahing Paraan ng Diyos Upang Perpektuhin ang Tao

Pineperpekto ng Diyos ang tao
sa matuwid Niyang disposisyon!
Katuwira’t karingalan,
poot, sumpa, at paghatol,
mga ito’y pangunahin sa disposisyon Niya.
At nang may paghatol pineperpekto Niya ang tao.

May ilang ‘di makaintindi
at nagtatanong,
bakit ang Diyos ay kaya lang perpektuhin ang tao,
sa pamamagitan ng paghatol at sumpa?
Kung tao’y isinumpa ng Diyos,
hindi ba siya mamamatay?Kung tao’y hahatulan ng Diyos,
‘di ba siya nakondena?
Kung gayon pa’no pa
magagawang perpekto’ng tao?
Ito’ng mga katanungan ng
mga walang alam sa gawain ng Diyos.
Pineperpekto ng Diyos ang tao
sa matuwid Niyang disposisyon!
Katuwira’t karingalan,
poot, sumpa, at paghatol,
mga ito’y pangunahin sa disposisyon Niya.
At nang may paghatol pineperpekto Niya ang tao.

Pagsuway ng tao ay ang isinusumpa ng Diyos,
at hinahatulan Niya ay ang kasalanan ng tao.
Salita man Niya ay mabagsik, salat sa awa,
ibinubunyag Niya ang panloob na diwa ng tao.
Sa gayong paghatol
nakikita ng tao ang diwa ng laman,
kaya’t nagpapasakop siya sa pagsunod sa Diyos.
Pineperpekto ng Diyos ang tao
sa matuwid Niyang disposisyon!
Katuwira’t karingalan,
poot, sumpa, at paghatol,
mga ito’y pangunahin sa disposisyon Niya.
At nang may paghatol pineperpekto Niya ang tao.
Laman ng tao’y makasalanan,
ukol kay Satanas,
suwail, para makastigo ng Diyos.
Kung kaya, upang sarili ay makilala,
dapat mapasa tao’ng salita ng paghatol ng Diyos.
Lahat ng uri ng pagpipino’y dapat magamit.
At saka lang magbubunga ang gawain ng Diyos.
Paghatol ang pangunahin sa Diyos
sa pagperpekto sa tao.
Pineperpekto ng Diyos ang tao
sa matuwid Niyang disposisyon!
Katuwira’t karingalan,
poot, sumpa, at paghatol,
mga ito’y pangunahin sa disposisyon Niya.
At nang may paghatol pineperpekto Niya ang tao.
mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.