Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Bakit Mabilis na Sumusulong ang Kidlat ng Silanganan nang may Di-mapigilang Pag-unlad?

Cristo, relihiyon, mga Kristiyano, katotohanan, Diyos,

Bakit Mabilis na Sumusulong ang Kidlat ng Silanganan nang may Di-mapigilang Pag-unlad?

Mahigit nang 20 taong ginagawa ni Cristo ng mga huling araw ang Kanyang gawain sa mainland China, gawaing lubusang nagpayanig sa iba’t ibang sekta ng relihiyon. Ang pinaka-nakapagtatakang tanong para sa komunidad ng mga relihiyon sa panahong ito ay: Karamihan sa mga pastor at elder sa komunidad ng mga relihiyon ay nagawa na ang lahat para hatulan at atakihin ang Kidlat ng Silanganan sa pamamagitan ng iba’t ibang paraan tulad ng pagkakalat ng tsismis at paninira sa Kidlat ng Silanganan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Bakit Mabilis na Sumusulong ang Kidlat ng Silanganan nang may Di-mapigilang Pag-unlad?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Clip ng Pelikulang (4) “Talaga Bang Kinasihan ng Diyos ang Buong Biblia?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Clip ng Pelikulang (4) “Talaga Bang Kinasihan ng Diyos ang Buong Biblia?”

Halos lahat ng tao sa mga relihiyon ay naniniwala na “ang buong kasulatan ay ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos,” at lahat ng nasa Biblia ay salita ng Diyos. Umaayon ba sa mga tunay na pangyayari ang ganitong klaseng pahayag? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Clip ng Pelikulang (4) “Talaga Bang Kinasihan ng Diyos ang Buong Biblia?””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (1) 

Biblia, Biyaya, Cristo, Panginoong Jesus, relihiyon,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (1) 

Paano dapat pag-aralan ang Biblia tungkol sa paniniwala sa Diyos? Ito ay isang tanong ng prinsipyo. Bakit natin pinag-uusapan ang tanong na ito? Dahil sa hinaharap ay ipalalaganap mo ang ebanghelyo at palalawakin ang gawain ng Kapanahunan ng Kaharian, at hindi sapat na pag-usapan lamang ang gawain ng Diyos ngayon. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (1) “

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Dapat Ninyong Maunawaan ang Gawain; Huwag Sumunod Nang Nalilito!

biyaya, buhay, Jesus, Biblia, relihiyon,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Dapat Ninyong Maunawaan ang Gawain; Huwag Sumunod Nang Nalilito!

Sa kasalukuyan maraming tao ang naniniwala sa isang paraang lito. Ang inyong pagiging mausisa ay napakatindi, ang inyong pagnanasa na habulin ang mga biyaya ay napakatindi, at ang inyong pagnanasa na habulin ang buhay ay napakakaunti. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Dapat Ninyong Maunawaan ang Gawain; Huwag Sumunod Nang Nalilito!”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Movie | “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Movie | “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan”

Mula nang maging makapangyarihan ang Chinese Communist Party, patuloy na nitong sinugpo at inusig ang Kristiyanismo at Katolisismo upang lubos na mapawi ang lahat ng paniniwala sa relihiyon at maitatag ang China bilang lugar ng ateismo. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Movie | “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China (Trailer)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China (Trailer)

Ang dokumentaryong Mga Salaysay tungkol sa Pagpapahirap sa mga Relihiyon sa China ay nagsasalaysay lalo na ng mga tunay na kuwento ng dalawang Kristiyanong taga-mainland China na kapwa pinahirapan ng gobyernong CCP hanggang sa mamatay dahil sa kanilang pananampalataya. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China (Trailer)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob – Ang Ikadalawampu’t-limang Pagbigkas

KB069H-每日神話-ZB20200719-TL

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob – Ang Ikadalawampu’t-limang Pagbigkas

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Sa Aking mga mata, ang tao ay ang namumuno sa lahat ng bagay. Hindi Ko siya binigyan ng maliit na awtoridad, na nagpapahintulot sa kanya upang pamahalaan ang lahat ng bagay sa lupa—damo sa mga bundok, ang mga hayop sa gitna ng mga gubat, at ang mga isda sa tubig. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob – Ang Ikadalawampu’t-limang Pagbigkas”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Paniniwala sa Tsismis ay Pagkawala sa Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw

Biblia, Ebanghelyo, Jesus, katotohanan, relihiyon,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Paniniwala sa Tsismis ay Pagkawala sa Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw

Tuwing may naririnig silang nagsasalita tungkol sa ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, maraming kapatid sa loob ng iglesia ang hindi nakakarinig at ayaw mangahas na tanggapin ang sinabi dahil nagulat sila sa kagila-gilalas na tsismis. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Paniniwala sa Tsismis ay Pagkawala sa Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Christian Full Movie | “Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong” (Tagalog Dubbed)

Christian Full Movie | “Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong” (Tagalog Dubbed)

Si Lin Bo’en ay matagal nang mangangaral na maraming dekada nang sumasampalataya sa Panginoon. Mula nang tanggapin ang Makapangyarihang Diyos, si Cristo ng mga huling araw, siya ay nakulong, inihiwalay, at pinatalsik mula sa mga komunidad ng relihiyon ng mga pastor at mga elder, na mga puwersang anticristo. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Christian Full Movie | “Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong” (Tagalog Dubbed)”