Tagalog Christian Testimony Video | “Ang Hiwaga ng Pagbabalik ng Panginoon”

Ang bida ay isang kapwa-manggagawa sa kanyang simbahan na nananampalataya sa Panginoon nang maraming taon at sabik nang hinihintay ang pagbabalik ng Panginoon. Palaging sinasabi ng kanyang pastor na kapag bumalik ang Panginoon, magpapakita Siya na nakasakay sa ulap sa Kanyang espirituwal na anyo, at anumang balita ng pagparito ng Panginoon sa katawang-tao ay peke. Matatag ang paniniwala niya rito nang walang anumang pagdududa. Pero isang araw, sa isang group study ng Biblia, narinig niya ang isang tao na nagpatotoo na nagbalik na ang Panginoon sa katawang-tao, na nagpapahayag Siya ng mga katotohanan at ginagawa ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa sambahayan ng Diyos. Itinaas niya ang kanyang depensa at hindi nangahas na tingnan ito, pero natatakot din siya na mapalampas ang kanyang pagkakataong salubungin ang pagparito ng Panginoon. Matapos itong pakasaliksikin, naunawaan niya ang misteryo ng pagpapakita at paggawa ng Panginoon sa mga huling araw. Unti-unti niyang ibinaba ang kanyang depensa at nakilala ang tinig ng Diyos sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos. Napagtanto niya na ang Makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Jesus at sumusunod sa mga yapak ng Cordero. Ano ang mga misteryong nakapalibot sa pagparito ng Panginoon sa mga huling araw? Ang video na ito ay may mga sagot para sa iyo.

Magrekomenda nang higit pa:

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.