Pagdating ng Panginoon|Magkasama Kaming Muli ng Panginoon

Tagalog Christian Testimony Video | “Magkasama Kaming Muli ng Panginoon”

The main character in this video has believed in the Lord for over two decades, and she’s been longing for the Lord Jesus to return. She’s always believed that the Bible represents God, that having faith in God means having faith in the Bible, and that there could be no more work or words of God outside the Bible. Because of her blind faith in and worship of the Bible, she allows God’s work of the last days to pass her by. That is, until one day when she mysteriously starts receiving YouTube recommendations for The Church of Almighty God’s channel. She realizes that this could possibly be God guiding her, so she starts watching The Church of Almighty God’s online movies and videos, and reading Almighty God’s words…. In the end, how is she able to leave behind her mistaken blind faith in the Bible and worship for the Bible and be raised up before the Lord to be reunited with Him? Watch I Am Reunited With the Lord to find out.


Ang mga kalamidad sa buong mundo ay madalas na nangyayari at ang mga propesiya ng Panginoon ay karaniwang natutupad. Maraming tao ang natanto na ang Panginoon ay dumating na, kaya paano natin sasalubungin ang Ikalawang Pagparito ni Jesucristo?

Ebangheliyong pelikula – The Lord Has Returned “Kumakatok sa Pintuan”(Tagalog Dubbed Movie Trailer)

The Lord Has Returned “Kumakatok sa Pintuan”(Tagalog Dubbed Movie Trailer)

Dalawang libong taon na ang nakararaan, iprinoposiya ng Panginoong Jesus, “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25:6). Magpatuloy magbasa “Ebangheliyong pelikula – The Lord Has Returned “Kumakatok sa Pintuan”(Tagalog Dubbed Movie Trailer)”

Tagalog Christian Movie – “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy” (Clip 1/2)

Tagalog Christian Movie – “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy” (Clip 1/2)

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit” (Mateo 7:21). Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie – “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy” (Clip 1/2)”

Tagalog Christian Movie | “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy” (Clip 2/2)

Tagalog Christian Movie | “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy” (Clip 2/2)

Sabi ng Panginoong Jesus, “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit” (Mateo 7:21). Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie | “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy” (Clip 2/2)”

Tagalog Christian Movie “Paghihintay” Clip tungkol sa Ebanghelyo (2)

Nahaharap sa ikalawang pagdating ng Panginoon, masyado ka bang matatakot sa mga bulaang Cristo na isasara mo ang pinto upang protektahan ang iyong sarili at maghintay para sa pagbubunyag ng Panginoon, o kikilos ka tulad ng matalinong birhen, at dinggin ang tinig ng Diyos at batiin ang pagbabalik ng Panginoon? Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie “Paghihintay” Clip tungkol sa Ebanghelyo (2)”

Mga Pagpapala ng Diyos: Hindi na Alipin ng Pera, Tunay na Ako’y Pinalaya

katotohanan, Pag-ibig ng Diyos, Ebanghelyo, Panginoon, pag-asa,

Mga Pagpapala ng Diyos: Hindi na Alipin ng Pera, Tunay na Ako’y Pinalaya

Ni Bong, Pilipinas

Gusto Kong Maging Mayaman

“Punong-guro, pakiusap bigyan ng isang pagkakataon ang aking anak at hayaan siyang makapagsulit!” Nakikiusap ang mga mata ng nanay ko sa punong-guro habang nagsasalita siya sa isang bahagyang nanginginig na tinig. Magpatuloy magbasa “Mga Pagpapala ng Diyos: Hindi na Alipin ng Pera, Tunay na Ako’y Pinalaya”

Tagalog Christian Movie Extract 1 From “Sino Siya na Nagbalik”

Tagalog Christian Movie Extract 1 From “Sino Siya na Nagbalik”

Narito tayo ngayon sa huling yugto ng mga huling araw at natupad na lahat ng hula hinggil sa pagbabalik ng Panginoon. Dahil sinasabi ng mga hula sa Biblia na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga huwad na Cristo, samakatuwid, maraming tao ang nagsara ng kanilang mga pinto at nagkulong. Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie Extract 1 From “Sino Siya na Nagbalik””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Bakit Gustong Iligtas ng Diyos ang Sangkatauhan?

Ebanghelyo, Panginoon, Diyos,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Bakit Gustong Iligtas ng Diyos ang Sangkatauhan?

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos:

Sa simula, ang Diyos ay nagpapahinga. Walang mga tao o anumang bagay sa lupa nang panahon na iyon, at wala pang nagagawa ang Diyos kahit anong gawain pa man. Sinimulan lang ng Diyos ang Kanyang gawaing pamamahala noong umiral ang sangkatauhan at noong ang sangkatauhan ay nagawang masama. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Bakit Gustong Iligtas ng Diyos ang Sangkatauhan?”

Mga Pagbigkas ni Cristo – Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan

Diyos, Panginoon, pananampalataya, katotohanan, kaligtasan,

Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan

Bawat isa sa inyo ay dapat magsuring muli ng inyong buhay-pananampalataya sa Diyos para makita kung, sa paghahabol sa Diyos, ay tunay na naunawaan mo, tunay na naintindihan, at tunay na nakilala mo ang Diyos, kung tunay na alam mo kung anong saloobin ang tinitiis ng Diyos sa iba’t ibang uri ng tao, at kung tunay na nauunawaan mo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo at ano ang pakahulugan ng Diyos sa bawat kilos mo. Magpatuloy magbasa “Mga Pagbigkas ni Cristo – Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan”

Tagalog Christian Crosstalk | “Isang Anticristo sa Iglesia”

Tagalog Christian Crosstalk | “Isang Anticristo sa Iglesia”

Si Brother Li ay isang mananampalatayang dumadalo sa isang bahay-iglesia. Habang sinisiyasat nila ng kanyang mga kapatid ang tunay na daan, sabi ng pastor nila, “Nasa Biblia ang lahat ng salita’t gawain ng Diyos, at maling pananampalataya ang anumang wala sa Biblia” at “mali ang sinumang nangangaral tungkol sa pagbabalik ng Panginoon bilang nagkatawang-taong laman” para hadlangan at pigilan ang mga mananampalataya na hanapin at siyasatin ang tunay na daan. Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Crosstalk | “Isang Anticristo sa Iglesia””