Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra

Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra

Umaapaw sa kasamaan at pangangalunya, ginalit ng dalawang malalaking lungsod ng Sodoma at Gomorra ang disposisyon ng Diyos. Nagpaulan ang Diyos ng asupre at apoy mula sa kalangitan, tinupok ang mga lungsod at tao roon hanggang sa maging abo, at pinuksa sila dahil sa Kanyang galit …. Magpatuloy magbasa “Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 1/3)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 1/3)

Ilang libong taon nang hinahanap ng sangkatauhan ang mga sagot dito: Paano nakakapagpatuloy ang mga katawang selestiyal sa sansinukob sa napakaperpektong paraan? Bakit palaging gumagalaw nang paikot ang lahat ng bagay na nabubuhay na sumusunod sa mga di-nagbabagong patakaran? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 1/3)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China (Trailer)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China (Trailer)

Ang dokumentaryong Mga Salaysay tungkol sa Pagpapahirap sa mga Relihiyon sa China ay nagsasalaysay lalo na ng mga tunay na kuwento ng dalawang Kristiyanong taga-mainland China na kapwa pinahirapan ng gobyernong CCP hanggang sa mamatay dahil sa kanilang pananampalataya. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China (Trailer)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Trailer | “Mabuting Tao Ako!”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Trailer | “Mabuting Tao Ako!”

Tagalog Christian Movie Trailer | “Mabuting Tao Ako!” | What Is It to Be Truly Good People?

Nagustuhan na ni Yang Huixin, isang Kristiyano, na maging mabuting tao noong bata pa siya. Ayaw niyang makasakit ng iba. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Trailer | “Mabuting Tao Ako!””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Crosstalk | “Mga Mata sa Lahat ng Dako” | The Status Quo of Christians in China

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Crosstalk | “Mga Mata sa Lahat ng Dako” | The Status Quo of Christians in China

Tagalog Christian Crosstalk | “Mga Mata sa Lahat ng Dako” | The Status Quo of Christians in China

Inilalarawan ng crosstalk na Mga Mata Sa Lahat ng Dako kung paano tinatangka ng Partido Komunista ng Tsina na itaboy ang relihiyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng malawakang paghahanap sa buong bansa, pati na rin ang paggamit sa mga tao mula sa bawat uri at antas ng buhay bilang mga mata para mag-imbestiga, magbantay, at magmanman sa mga Kristiyano. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Crosstalk | “Mga Mata sa Lahat ng Dako” | The Status Quo of Christians in China”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Crosstalk “Paghihigpit sa mga Tao sa Nayon” | A Horrible Experience of Preaching the Gospel

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Crosstalk “Paghihigpit sa mga Tao sa Nayon” | A Horrible Experience of Preaching the Gospel

Tagalog Christian Crosstalk “Paghihigpit sa mga Tao sa Nayon” | A Horrible Experience of Preaching the Gospel

Ang salitang pag-uusap na Paghihigpit sa mga Tao sa Nayon ay isinalasaysay ang nakapanlulumong kuwento tungkol kay Christian Yang Ming na tiniktikan ng mga espiya ng CCP at muntik nang maaresto habang nagbabahagi ng ebanghelyo sa kanyang tita. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Crosstalk “Paghihigpit sa mga Tao sa Nayon” | A Horrible Experience of Preaching the Gospel”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Christian Variety Show | “Mga Kamera sa Buong Lungsod” (Tagalog Crosstalk 2018)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Kamera sa Buong Lungsod

Christian Variety Show | “Mga Kamera sa Buong Lungsod” (Tagalog Crosstalk 2018)

Sa ngalan ng kaligtasan ng publiko, nagkakabit ng mga kamera ang Chinese Communist Party sa buong paligid, na ang tunay na layunin ay gamitin ang mga high-tech na pamamaraan para batikusin ang pagtutol at pahirapan ang mga nananalig sa Diyos. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Christian Variety Show | “Mga Kamera sa Buong Lungsod” (Tagalog Crosstalk 2018)”

Tagalog Christian Movie Extract 6 From “Ang Pag-Uusap”: Paano Hinaharap ng Isang Kristiyano ang Pag-akit sa Kanya ng CCP sa Relasyon Niya sa Pamilya

Tagalog Christian Movie Extract 6 From “Ang Pag-Uusap”: Paano Hinaharap ng Isang Kristiyano ang Pag-akit sa Kanya ng CCP sa Relasyon Niya sa Pamilya

Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap (6) Paano Tumutugon ang mga Kristiyano sa “Pain na Pamilya” ng CCP

Kapag hindi nagtagumpay ang CCP sa tangka nitong pilitin ang mga Kristiyano na talikuran ang Diyos sa pamamagitan ng malupit nilang pagpapahirap at pag-brainwash at pangungumbinsi, ginagamit nila ang mga miyembro ng pamilya bilang pain para subukan sila. Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie Extract 6 From “Ang Pag-Uusap”: Paano Hinaharap ng Isang Kristiyano ang Pag-akit sa Kanya ng CCP sa Relasyon Niya sa Pamilya”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pag-Uusap “Ang Magandang Sagot ng Isang Kristiyano sa mga Pagkaunawa ng Isang Three-Self Pastor”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pag-Uusap “Ang Magandang Sagot ng Isang Kristiyano sa mga Pagkaunawa ng Isang Three-Self Pastor”

Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap (5) “Ang Magandang Sagot ng Isang Kristiyano sa mga Pagkaunawa ng Isang Three-Self Pastor”

Inanyayahan ng CCP ang isang pastor ng Three-Self Church para subukang i-brainwash at kumbinsihin ang isang Kristiyano. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pag-Uusap “Ang Magandang Sagot ng Isang Kristiyano sa mga Pagkaunawa ng Isang Three-Self Pastor””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Hindi Kapani-paniwalang mga Sagot ng mga Kristiyano sa mga Sabi-sabi at Paninira ng CCP

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Hindi Kapani-paniwalang mga Sagot ng mga Kristiyano sa mga Sabi-sabi at Paninira ng CCP

Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap (3) “Ang Hindi Kapani-paniwalang mga Sagot ng mga Kristiyano sa mga Sabi-sabi at Paninira ng CCP”

Para malinlang ang mga Kristiyano na magtaksil sa Diyos at talikuran ang kanilang pananampalataya, hayagang nilapastangan ng CCP kapwa si Cristo ng mga huling araw at ang Panginoong Jesus, na sinasabing kapwa Sila karaniwang tao at hindi Diyos na nagkatawang-tao. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Hindi Kapani-paniwalang mga Sagot ng mga Kristiyano sa mga Sabi-sabi at Paninira ng CCP”