2019 Pagpuri at Pagsamba Ang Pinakamamagandang Awit

  2019 Pagpuri at Pagsamba Ang Pinakamamagandang Awit

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Magpatuloy magbasa “2019 Pagpuri at Pagsamba Ang Pinakamamagandang Awit”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Dapat Mong Malaman Kung Paanong Sumulong ang Buong Sangkatauhan Hanggang sa Kasalukuyang Araw

KB001H-B-話在肉身顯現-ZB20200208-TL

Dapat Mong Malaman Kung Paanong Sumulong ang Buong Sangkatauhan Hanggang sa Kasalukuyang Araw (Unang bahagi)

Sabi ng Makapangyarihang Diyos : “Ang kabuuang gawain sa loob ng 6,000 taon ay unti-unting nagbago kasabay ng panahon. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Dapat Mong Malaman Kung Paanong Sumulong ang Buong Sangkatauhan Hanggang sa Kasalukuyang Araw”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!” (Clip 4/5) Kapareho ba ng Mapadalisay ang Maligtas?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!” (Clip 4/5) Kapareho ba ng Mapadalisay ang Maligtas?

Tagalog Christian Movie 2018 | “Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!” (Clip 4/5) Kapareho ba ng Mapadalisay ang Maligtas?

Yamang naligtas na yaong mga sumasampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus, bakit kailangang gawin ng Diyos ang gawain ng paghatol sa mga huling araw para dalisayin at iligtas ang sangkatauhan? Ipapakita sa inyo ng videong ito ang sagot. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!” (Clip 4/5) Kapareho ba ng Mapadalisay ang Maligtas?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang (4) “Bakit Sinusuway ng Tao ang Diyos?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang (4) “Bakit Sinusuway ng Tao ang Diyos?”

Clip ng Pelikulang Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit (4) “Bakit Sinusuway ng Tao ang Diyos?”

Dalawang libong taon na ang nakararaan, nang magkatawang-tao ang Diyos bilang Panginoong Jesus at makihalubilo sa mga tao para tubusin ang sangkatauhan, hindi Siya tinanggap noong panahon ng kadiliman, at kalaunan ay ipinako Siya sa krus ng masasama at tiwaling sangkatauhan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang (4) “Bakit Sinusuway ng Tao ang Diyos?””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | The Great Power of God

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | The Great Power of God

Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | The Great Power of God

Sa buong kalawakan ng sansinukob, lahat ng bagay sa kalawakan ay gumagalaw nang eksakto sa sarili nilang orbit. Sa ilalim ng kalangitan, mga bundok, mga ilog, at mga lawa, lahat ay may hangganan, at lahat ng nilalang ay nabubuhay at nagpaparami sa loob ng apat na panahon alinsunod sa mga batas ng buhay …. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | The Great Power of God”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Salita ng Buhay | “Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao” (Ikalawang Bahagi)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Salita ng Buhay | “Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao” (Ikalawang Bahagi)

Salita ng Buhay | “Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao” (Ikalawang Bahagi)

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Sa bawa’t pagkakataon ng gawain ng Diyos ay naroon ang mga pangitain na kailangang malaman ng tao, mga pangitain na sinusundan ng mga angkop na kinakailangan ng Diyos sa tao. Kung wala ang mga pangitaing ito bilang saligan, hindi kayang magsagawa ng tao, o makakayang lubos na sumunod sa Diyos. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Salita ng Buhay | “Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao” (Ikalawang Bahagi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tanging Yaong Nakararanas ng Gawain ng Diyos ang Tunay na Naniniwala sa Diyos (Sipi)

KB001H-B-話在肉身顯現-ZB20200208-TL

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tanging Yaong Nakararanas ng Gawain ng Diyos ang Tunay na Naniniwala sa Diyos (Sipi)

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Ang pag-aralan ang ganoong bagay ay hindi mahirap, nguni’t nangangailangan sa bawa’t isa sa atin na alamin ang katotohanang ito: Siya na pagkakatawang-tao ng Diyos ang magtataglay ng substansya ng Diyos, at Siya na pagkakatawang-tao ng Diyos ang magtataglay ng pagpapahayag ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tanging Yaong Nakararanas ng Gawain ng Diyos ang Tunay na Naniniwala sa Diyos (Sipi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob Ang Ikalabing-apat na Pagbigkas

KB001H-B-話在肉身顯現-ZB20200208-TL

Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob Ang Ikalabing-apat na Pagbigkas

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Tumatayo Ako sa ibabaw ng sansinukob sa bawa’t araw, nagmamasid, at mapagpakumbabang itinatago ang Aking Sarili sa Aking dakong tahanan upang maranasan ang pantaong buhay, maiging pinag-aaralan ang bawat gawa ng tao. Kailanma’y walang sinumang tunay na naghandog ng kanyang sarili sa Akin. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob Ang Ikalabing-apat na Pagbigkas”