Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Clips | “Kinakatawan Ba ng Pagiging Ligtas ang Ganap na Kaligtasan?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Kinakatawan Ba ng Pagiging Ligtas ang Ganap na Kaligtasan?”

Panimula
   Tagalog Christian Movie Clips | Pagkamulat | “Kinakatawan Ba ng Pagiging Ligtas ang Ganap na Kaligtasan?”

Madalas na ipinangangaral ng mga pastor at elder ng mundo ng relihiyon sa mga

   mananampalataya na mawawala ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng paniniwala sa Panginoong Jesus at ginawa silang karapat-dapat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, at kapag may isang naligtas, ligtas na rin sila habangbuhay. Dahil dito, maraming

   mananampalataya ang naniniwala na kapag nagbalik ang Panginoon, agad tayong madadala at makakapasok sa kaharian ng langit. Ngunit sinabi ng Panginoon, “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.” (Mateo 7:21). Bakit sinasabi ng Panginoon na hindi lahat ng mananampalataya ay makakapasok sa kaharian ng langit? Ano ba talaga ang kaugnayan ng maligtas at ng ganap ng kaligtasan?

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.