Tagalog Dubbed Movie | “Pananampalataya sa Diyos 3 – Bangon, Kayong Hindi Maging mga Alipin”

Tagalog Dubbed Movie | “Pananampalataya sa Diyos 3 – Bangon, Kayong Hindi Maging mga Alipin”

Si Meng Changlin, isang kasamahan sa Three-Self Church, ay nag-akala noong una na ang pananampalataya niya sa Panginoon sa Three-Self Church ay magliligtas sa kanya mula sa pang-uusig ng CCP. Gayunpaman, pagkatapos malagay sa kapangyarihan si Xi Jinping, lalo pang pinatitindi ng CCP ang pang-uusig nito sa pananampalataya sa relihiyon, at maging ang Three-Self Church na pinatatakbo ng pamahalaan ay nagsisimulang dumanas ng pagsawata at pang-uusig; marami sa kanilang mga krus ang winawasak at mga iglesia ang ginigiba, at nagsisimula na rin ang CCP na pwersahin ang mga iglesia na magtaas ng pambansang bandila, kantahin ang pambansang awit, at magsabit ng larawan ni Chairman Xi…. Magpatuloy magbasa “Tagalog Dubbed Movie | “Pananampalataya sa Diyos 3 – Bangon, Kayong Hindi Maging mga Alipin””

Ebangheliyong pelikula – The Lord Has Returned “Kumakatok sa Pintuan”(Tagalog Dubbed Movie Trailer)

The Lord Has Returned “Kumakatok sa Pintuan”(Tagalog Dubbed Movie Trailer)

Dalawang libong taon na ang nakararaan, iprinoposiya ng Panginoong Jesus, “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25:6). Magpatuloy magbasa “Ebangheliyong pelikula – The Lord Has Returned “Kumakatok sa Pintuan”(Tagalog Dubbed Movie Trailer)”

Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra

Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra

Umaapaw sa kasamaan at pangangalunya, ginalit ng dalawang malalaking lungsod ng Sodoma at Gomorra ang disposisyon ng Diyos. Nagpaulan ang Diyos ng asupre at apoy mula sa kalangitan, tinupok ang mga lungsod at tao roon hanggang sa maging abo, at pinuksa sila dahil sa Kanyang galit …. Magpatuloy magbasa “Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Movie | “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Movie | “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan”

Mula nang maging makapangyarihan ang Chinese Communist Party, patuloy na nitong sinugpo at inusig ang Kristiyanismo at Katolisismo upang lubos na mapawi ang lahat ng paniniwala sa relihiyon at maitatag ang China bilang lugar ng ateismo. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Movie | “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang Pag-ibig ng Isang Ina” | The True Story of a Christian

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang Pag-ibig ng Isang Ina” | The True Story of a Christian

Ang Pagmamahal ng Isang Ina ay Isang pelikulang pampamilyang Kristiyano na sumusuri sa paksa kung paano magpalaki ng mga anak.

Ang “Mababago ng kaalaman ang iyong kapalaran” at “Naging dragon ang anak na lalaki, naging phoenix ang anak na babae” ay mga pag-asang taglay ng halos lahat ng magulang para sa kanilang mga anak. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang Pag-ibig ng Isang Ina” | The True Story of a Christian”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Trailer ng Kristiyanong Dokumentaryo “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | Paglalabas ng Kautusan

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Trailer ng Kristiyanong Dokumentaryo “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | Paglalabas ng Kautusan

Trailer ng Kristiyanong Dokumentaryo “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | Paglalabas ng Kautusan

Ang mga utos at kautusang inilabas ng Diyos na si Jehova sa mga Israelita ay hindi lang nagkaroon ng malaking epekto sa batas ng tao, kundi gumanap din ng mahalagang papel sa pagtatatag at pagbubuo ng moral na sibilisasyon at mga demokratikong institusyon sa mga lipunan ng tao. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Trailer ng Kristiyanong Dokumentaryo “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | Paglalabas ng Kautusan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-True Story “Mula sa mga Pangil ng Kamatayan” | Christian Experience of Wonderful Salvation of God

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-True Story “Mula sa mga Pangil ng Kamatayan” | Christian Experience of Wonderful Salvation of God

True Story “Mula sa mga Pangil ng Kamatayan” | Christian Experience of Wonderful Salvation of God

Si Liu Zhen, pitumpu’t walong taong gulang, ay isang karaniwang maybahay sa probinsya. Pagkatapos manalig sa Diyos, nakadama siya ng walang katumbas na kaligayahan mula sa pagbabasa ng Kanyang mga salita at pagkanta ng mga awit ng papuri sa Diyos araw-araw, at madalas na nakikipagtipon sa mga kapatid sa pananalig para magbahagi ng katotohanan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-True Story “Mula sa mga Pangil ng Kamatayan” | Christian Experience of Wonderful Salvation of God”