Mga Video ng mga Himno – Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | “Kasama Ka Hanggang Wakas”

Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | “Kasama Ka Hanggang Wakas”

I
Nagpapaanod ako’t nilalakbay ang mundo,
pakiramdam ay wala sa sarili at sa loob ay walang-kakayanan.
Ginising ng Iyong mga malalambing na salita,
nakikita ko ang pagbanaag ng liwanag. Magpatuloy magbasa “Mga Video ng mga Himno – Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | “Kasama Ka Hanggang Wakas””

Tagalog Christian Music Video – “Purihin ang Diyos Nang Buo ang Puso”

Tagalog Christian Music Video – “Purihin ang Diyos Nang Buo ang Puso”


Nagdarasal-basa’t nakikisalamuha
nagninilay-nilay’t Diyos ay ating hanap.
Buhay sa Kan’yang salita, kitang S’ya’y kaibig-ibig. Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Music Video – “Purihin ang Diyos Nang Buo ang Puso””

Tagalog Christian Movie “Paghihintay” Clip tungkol sa Ebanghelyo (2)

Nahaharap sa ikalawang pagdating ng Panginoon, masyado ka bang matatakot sa mga bulaang Cristo na isasara mo ang pinto upang protektahan ang iyong sarili at maghintay para sa pagbubunyag ng Panginoon, o kikilos ka tulad ng matalinong birhen, at dinggin ang tinig ng Diyos at batiin ang pagbabalik ng Panginoon? Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie “Paghihintay” Clip tungkol sa Ebanghelyo (2)”

Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra

Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra

Umaapaw sa kasamaan at pangangalunya, ginalit ng dalawang malalaking lungsod ng Sodoma at Gomorra ang disposisyon ng Diyos. Nagpaulan ang Diyos ng asupre at apoy mula sa kalangitan, tinupok ang mga lungsod at tao roon hanggang sa maging abo, at pinuksa sila dahil sa Kanyang galit …. Magpatuloy magbasa “Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Trailer | “Mabuting Tao Ako!”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Trailer | “Mabuting Tao Ako!”

Tagalog Christian Movie Trailer | “Mabuting Tao Ako!” | What Is It to Be Truly Good People?

Nagustuhan na ni Yang Huixin, isang Kristiyano, na maging mabuting tao noong bata pa siya. Ayaw niyang makasakit ng iba. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Trailer | “Mabuting Tao Ako!””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!” (Clip 4/5) Kapareho ba ng Mapadalisay ang Maligtas?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!” (Clip 4/5) Kapareho ba ng Mapadalisay ang Maligtas?

Tagalog Christian Movie 2018 | “Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!” (Clip 4/5) Kapareho ba ng Mapadalisay ang Maligtas?

Yamang naligtas na yaong mga sumasampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus, bakit kailangang gawin ng Diyos ang gawain ng paghatol sa mga huling araw para dalisayin at iligtas ang sangkatauhan? Ipapakita sa inyo ng videong ito ang sagot. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!” (Clip 4/5) Kapareho ba ng Mapadalisay ang Maligtas?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song With Lyrics | “Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song With Lyrics | “Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat”

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat”
I
Pag ‘binibigay mo ‘yong puso sa Diyos lang
at ‘di magbulaan sa Kanya,
pag ‘di mo kailanman ginagawa ang panlilinlang
sa mga nasa itaas mo o sa ibaba,
kapag ikaw ay bukas sa Diyos sa lahat ng bagay,
kapag ‘di mo ginagawa ang mga bagay
para lang sarili’y magmagaling sa Diyos,
ito’y pagiging tapat. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song With Lyrics | “Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-True Story “Mula sa mga Pangil ng Kamatayan” | Christian Experience of Wonderful Salvation of God

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-True Story “Mula sa mga Pangil ng Kamatayan” | Christian Experience of Wonderful Salvation of God

True Story “Mula sa mga Pangil ng Kamatayan” | Christian Experience of Wonderful Salvation of God

Si Liu Zhen, pitumpu’t walong taong gulang, ay isang karaniwang maybahay sa probinsya. Pagkatapos manalig sa Diyos, nakadama siya ng walang katumbas na kaligayahan mula sa pagbabasa ng Kanyang mga salita at pagkanta ng mga awit ng papuri sa Diyos araw-araw, at madalas na nakikipagtipon sa mga kapatid sa pananalig para magbahagi ng katotohanan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-True Story “Mula sa mga Pangil ng Kamatayan” | Christian Experience of Wonderful Salvation of God”