Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Song | “Ang Pag-ibig ng Diyos ang Nagbubuklod Sa Atin” | God With Us

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Song | “Ang Pag-ibig ng Diyos ang Nagbubuklod Sa Atin” | God With Us

Panimula

Kahit pinaghiwalay ng di-mabilang

na karagatan at kabundukan,

iisa tayong lahat, walang anumang hadlang sa atin,

iba’t iba man tayo ng kulay at iba’t iba ang ating wika.

Dahil sa tawag sa atin

ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos,

naitaas tayo sa harapan ng trono ng Diyos.

I

Kahit pinaghiwalay ng di-mabilang

na karagatan at kabundukan,

iisa tayong lahat, walang anumang hadlang sa atin,

iba’t iba man tayo ng kulay at iba’t iba’t ang ating wika.

Dahil sa tawag sa atin

ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos,

naitaas tayo sa harapan ng trono ng Diyos.

May isang matanda, kulay puti na ang buhok,

at isang batang, malakas at masigla.

Magkahawak-kamay, at magkaakbay,

magkasama nating sinusuong ang hangin at ulan,

pinalalakas ang loob ng isa’t isa sa gitna ng kahirapan.

Sa iisang isipan, matutupad natin ang ating tungkulin.

Konektado ang ating mga puso,

naging magkasangga tayo sa buhay,

Ang pag-ibig ng Diyos ang nagbubuklod sa atin.

II

Ang mga salita ng Diyos ang bukal ng buhay na tubig.

Tinatamasa ang mga salita ng Diyos,

napuno ng kaligayahan ang ating mga puso.

Ang pagkastigo at paghatol ng Kanyang salita,

ang nagdadalisay sa ating masasamang disposisyon.

Sa pagpupungos lamang

at pakikitungo tayo magiging kawangis ng tao.

Sa kahirapan at kahinaan, tayo ay nagtutulungan.

Magkakaramay tayo sa kahirapan.

Nagpapatotoo, matatalo natin si Satanas.

Kumawala tayo sa kadiliman at mabuhay sa liwanag.

Tapat at masunurin, tayo ang dangal ng Diyos na naihayag.

Alam natin ang katuwiran at kagandahan ng Diyos.

Nararanasan natin ang di-mabilang

na paraan na minamahal tayo ng Diyos.

Nakakalong sa dibdib ng Diyos,

ang ating mga buhay sa lupa ay gaya ng sa langit.

Tanging sa Diyos lamang may pag-ibig,

tanging sa pag-ibig lamang may pamilya.

Isang pamilya ang lahat ng nagmamahal sa Diyos.

Nagiging malapit tayo sa pagmamahal Niya.

Kapiling natin ang mga salita ng Diyos sa ating paglaki.

Nabubuhay sa magandang kaharian.

sinasamba natin

ang Makapangyarihang Diyos magpakailanman.

La la la … La la la … La la la …

La la la … La la la … La la la …

Tanging sa Diyos lamang may pag-ibig,

tanging sa pag-ibig lamang may pamilya.

Isang pamilya ang lahat ng nagmamahal sa Diyos.

Nagiging malapit tayo sa pagmamahal Niya.

Kapiling natin ang mga salita ng Diyos sa ating paglaki.

Nabubuhay sa magandang kaharian.

sinasamba natin

ang Makapangyarihang Diyos magpakailanman.

sinasamba natin

ang Makapangyarihang Diyos magpakailanman,

sinasamba natin

ang Makapangyarihang Diyos magpakailanman.

mula sa Sundin ang Cordero at Umawit ng mga Bagong Awitin

 

 

 

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.