Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Crosstalk | “Paano ba Talaga Darating ang Panginoon” | Have You Welcomed the Lord?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Crosstalk | “Paano ba Talaga Darating ang Panginoon” | Have You Welcomed the Lord?

Tagalog Christian Crosstalk | “Paano ba Talaga Darating ang Panginoon” | Have You Welcomed the Lord?

Sa mga huling araw, lalong umiigting ang pakiramdam ng mga Kristiyanong naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, ngunit paano nga ba talaga magbabalik ang Panginoon? Sinasabi ng ilan, “Darating ang Panginoong Jesus kasama ng mga ulap”. Sinasabi naman ng iba, “Ang mga propesiyang humuhula sa Kaniyang pagbabalik ay sinasabi ring, “Narito, ako’y pumaparitong gaya ng magnanakaw” (Pahayag 16:15). “Datapuwa’t kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay, at itakuwil ng lahing ito” (Lucas 17:25). “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw,Narito, ang kasintahang lalake; magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25:6). Kung darating Siya na kasama ng mga ulap upang makita ng lahat, paano natin ipaliliwanag ang hiwaga ng pagdating Niya nang palihim, pagdurusa at pagtanggi sa Kaniya, pati na rin ang sinasabi na may mga magpapatotoo tungkol sa Kaniyang pagbalik?” Paano magpapakita sa atin ang Panginoon? Sa nakakatawang “crosstalk” na Paano Ba Talaga Darating ang Panginoon, susubukang alisin ang ating mga duda tungkol sa usaping ito.

Advertisement

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.