Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Trailer ng Kristiyanong Dokumentaryo “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | Paglalabas ng Kautusan

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Trailer ng Kristiyanong Dokumentaryo “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | Paglalabas ng Kautusan

Trailer ng Kristiyanong Dokumentaryo “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | Paglalabas ng Kautusan

Ang mga utos at kautusang inilabas ng Diyos na si Jehova sa mga Israelita ay hindi lang nagkaroon ng malaking epekto sa batas ng tao, kundi gumanap din ng mahalagang papel sa pagtatatag at pagbubuo ng moral na sibilisasyon at mga demokratikong institusyon sa mga lipunan ng tao. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Trailer ng Kristiyanong Dokumentaryo “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | Paglalabas ng Kautusan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Gospel Movie “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” | Only the Honest Can Enter God’s Kingdom

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Gospel Movie “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” | Only the Honest Can Enter God’s Kingdom

Tagalog Gospel Movie 2019 | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” | Only the Honest Can Enter God’s Kingdom

Sabi ng Panginoong Jesus, “Truly I say to you, Except you be converted, and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven” (Matthew 18:3). Sinabi sa atin ng Panginoong Jesus na matatapat na tao lamang ang makakapasok sa kaharian ng langit; matatapat na tao lang ang maaaring maging mga tao ng kaharian. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Gospel Movie “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” | Only the Honest Can Enter God’s Kingdom”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Crosstalk | “Paano ba Talaga Darating ang Panginoon” | Have You Welcomed the Lord?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Crosstalk | “Paano ba Talaga Darating ang Panginoon” | Have You Welcomed the Lord?

Tagalog Christian Crosstalk | “Paano ba Talaga Darating ang Panginoon” | Have You Welcomed the Lord?

Sa mga huling araw, lalong umiigting ang pakiramdam ng mga Kristiyanong naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, ngunit paano nga ba talaga magbabalik ang Panginoon? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Crosstalk | “Paano ba Talaga Darating ang Panginoon” | Have You Welcomed the Lord?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Christian Variety Show | Isang Planong “Mangisda” (Crosstalk) True Story Behind Christians’ Release

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Christian Variety Show | Isang Planong “Mangisda” (Crosstalk) True Story Behind Christians’ Release

Tagalog Gospel Crosstalk | Isang Planong “Mangisda” | CCP’s Persecution of Christians by Evil Means

Si Zhou Zhiyong ay isang Kristiyanong inaresto ng pulisyang CCP dahil sa pangangaral ng ebanghelyo. Pagkaraan ng kalahating buwan ng malupit na pagpapahirap na walang ibinunga ang kanilang interogasyon, bigla siyang pinalaya ng gobyernong CCP. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Christian Variety Show | Isang Planong “Mangisda” (Crosstalk) True Story Behind Christians’ Release”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China | “Isang Kabataang Puno ng Pagdurusa”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China | “Isang Kabataang Puno ng Pagdurusa”

Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China | “Isang Kabataang Puno ng Pagdurusa”

   Mula noong naluklok sa kapangyarihan sa kalakhang China noong 1949, ang Chinese Communist Party ay walang humpay sa pag-uusig sa relihiyosong pananampalataya. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China | “Isang Kabataang Puno ng Pagdurusa””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ibigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Utos ng Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ibigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Utos ng Diyos”

Panimula

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Ibigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Utos ng Diyos

Bilang mga kasapi ng sangkatauhan at mga Kristiyanong tapat,

pananagutan at obligasyon nating lahat

na ialay ang ating katawa’t isipan

sa katuparan ng utos ng Diyos,

dahil buong pagkatao nati’y nagmula sa Diyos,

at umiiral salamat sa kapangyarihan ng Diyos.

Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ibigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Utos ng Diyos””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | Ang Pag-angat at Pagbagsak ng mga Bansa

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | Ang Pag-angat at Pagbagsak ng mga Bansa

Panimula

   Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | Ang Pag-angat at Pagbagsak ng mga Bansa

   Kagagawan ba ng tao ang pag-angat at pagbagsak ng isang bansa? Batas ba ito ng kalikasan? Anong hiwaga ang nakapaloob dito? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | Ang Pag-angat at Pagbagsak ng mga Bansa”