Tagalog Christian Song – “Ibang Panahon, Ibang Gawaing Banal”

Tagalog Christian Song – “Ibang Panahon, Ibang Gawaing Banal”

Sa mga huling araw, ito ang pangunahing katotohanan
na “Ang Salita ay magiging tao”
na isinakatuparan ng Diyos.
I
Sa pamamagitan ng Kanyang aktwal na gawain sa lupa,
pinangyayari ng Diyos na makilala Siya ng tao,
pinangyayari na ang tao ay makipag-ugnayan sa Kanya,
at ginagawang makita ng tao ang Kanyang aktwal na gawa.
Ginagawa Niyang makita nang malinaw ng tao
na kung minsan ay ginagawa Niya o hindi
na magpakita ng mga tanda at kababalaghan.
Ito ay batay sa kapanahunan.
Ipinakikita nito na kaya ng Diyos
na magpakita ng mga tanda at kababalaghan,
ngunit binabago Niya ang Kanyang paggawa
batay sa Kanyang gawain at sa panahon.
Dahil ito’y sa ibang kapanahunan
at ibang yugto ng gawain ng Diyos,
mga gawang ginagawang malinaw ng Diyos ay iba-iba.
Ang paniniwala ng tao sa Diyos ay hindi sa mga tanda,
kababalaghan o himala,
kundi sa Kanyang tunay na gawain sa bagong panahon,
sa bagong panahon.
II
Sa kasalukuyang yugto ng gawain,
Hindi Niya ipinakikita ang mga tanda o kababalaghang
ginawa Niya sa kapanahunan ni Jesus,
dahil iba ang Kanyang gawain sa panahong iyon.
Hindi ginagawa ngayon ng Diyos ang gawaing iyon.
At iniisip ng iba na hindi Niya kayang gawin iyon
o hindi Siya Diyos dahil hindi Niya ginagawa.
Hindi ba iyan kamalian?
Kaya ng Diyos na magpakita ng mga tanda’t kababalaghan,
ngunit gumagawa Siya sa ibang panahon
kaya’t hindi Niya ginagawa ang gayong gawain.
Dahil ito’y sa ibang kapanahunan
at ibang yugto ng gawain ng Diyos,
mga gawang ginagawang malinaw ng Diyos ay iba-iba.
Ang paniniwala ng tao sa Diyos ay hindi sa mga tanda,
kababalaghan o himala,
kundi sa Kanyang tunay na gawain sa bagong panahon,
sa bagong panahon.
III
Ah, nakikilala ng tao ang Diyos
sa paraan ng paggawa ng Diyos.
Nililikha ng kaalamang ito sa tao
ang paniniwala sa Diyos, sa Kanyang gawain at gawa.
Dahil ito’y sa ibang kapanahunan
at ibang yugto ng gawain ng Diyos,
mga gawang ginagawang malinaw ng Diyos ay iba-iba.
Ang paniniwala ng tao sa Diyos ay hindi sa mga tanda,
kababalaghan o himala,
kundi sa Kanyang tunay na gawain sa bagong panahon,
sa bagong panahon, sa bagong panahon.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.