Ang Patotoo ng isang Cristiano – Ginugol ang Kabataan Nang Walang Pagsisisi

Cordero, Pag-ibig, buhy, katotohanan, biyaya ng Diyos,

Ginugol ang Kabataan Nang Walang Pagsisisi

Xiaowen Lungsod ng Chongqing

“Ang ‘pag-ibig’ ay tumutukoy sa isang damdamin na dalisay at walang kapintasan, kung saan ginagamit mo ang iyong puso upang magmahal, makaramdam, at maging maalalahanin. Sa pag-ibig walang mga kundisyon, walang mga balakid, at walang agwat. Magpatuloy magbasa “Ang Patotoo ng isang Cristiano – Ginugol ang Kabataan Nang Walang Pagsisisi”

Tagalog Christian Song – “Ibang Panahon, Ibang Gawaing Banal”

Tagalog Christian Song – “Ibang Panahon, Ibang Gawaing Banal”

Sa mga huling araw, ito ang pangunahing katotohanan
na “Ang Salita ay magiging tao”
na isinakatuparan ng Diyos.
I
Sa pamamagitan ng Kanyang aktwal na gawain sa lupa,
pinangyayari ng Diyos na makilala Siya ng tao,
pinangyayari na ang tao ay makipag-ugnayan sa Kanya,
at ginagawang makita ng tao ang Kanyang aktwal na gawa. Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Song – “Ibang Panahon, Ibang Gawaing Banal””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Song | “Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Song | “Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo”

Tagalog Christian Praise Song | “Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo”
I
Marami akong nagawang di ko maaatim na gunitain.
Nasayang ko ang napakaraming oras.
Nag-uumapaw ang malaking pagsisisi
at utang na loob sa puso ko. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Song | “Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song With Lyrics | “Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song With Lyrics | “Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis”

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis”
I
Ang pag-ibig ay isang dalisay na damdamin,
dalisay na walang dungis.
Gamitin ang iyong puso,
sa pag-ibig at makaramdam at mangalaga. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song With Lyrics | “Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sa mga huling araw, isinasagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, na gumagawa ng isang grupo ng mga mananagumpay sa China.

Cordero, Ebanghelyo, Cristo, katotohanan, patotoo,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sa mga huling araw, isinasagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, na gumagawa ng isang grupo ng mga mananagumpay sa China.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

“Sapaqka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios” (1 Pedro 4:17).

“Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao” (Mateo 24:27). Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sa mga huling araw, isinasagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, na gumagawa ng isang grupo ng mga mananagumpay sa China.”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob”

Tagalog Christian Music Video | “Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob”
I
Tanaw ng Diyos ang lahat ng bagay mula sa taas,
at nangingibabaw sa lahat mula sa taas.
Kaligtasa’y ipinadala din ng Diyos sa mundo. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob””