Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Awit ng pagsamba-Ang Tinig ng Puso ng Isang Nilalang

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Awit ng pagsamba-Ang Tinig ng Puso ng Isang Nilalang

Ang Tinig ng Puso ng Isang Nilalang

Nais kong umiyak nguni’t walang maiyakan.
Nais kong umawit nguni’t walang maawit.
Nais kong ipahayag pag-ibig ng isang nilalang.
Naghahanap saan-saan, ngunit nadarama’y di masabi.
Praktikal at tunay na Diyos, pag-ibig sa puso ko.
Kamay ‘tinataas sa pagpupuri’t galak, naparito Ka sa mundo.

Tao’y mula sa alabok, binuhay ng Diyos.
Bumaba si Satanas upang tao’y tiwalihin.
Nawala pagkatao nila’t katwiran.
Isa’t isang nahulog mga henerasyon mula araw na ‘yon.
Nguni’t Ika’y … ang praktikal at tunay na Diyos, pag-ibig sa puso ko.
Ako’y alabok nguni’t mukha Mo’y kita ko. Pa’nong ‘di ‘ko sasamba?
Ang praktikal at tunay na D’yos, pag-ibig sa puso ko.
Ako ma’y alabok, mukha Mo’y kita ko. Pa’nong di Kita sasambahin?

D’yos nilalang ang tao’t labis na mahal, kaya’t muli S’yang naging tao,
tiniis mabuti’t masama, kahirapa’t lungkot,
inililigtas, dinadala tayo sa magandang lugar.
Lagi Ka naming pasasalamatan.
Ang praktikal at tunay na Diyos, pag-ibig sa puso ko.
Tiwali, nguni’t iniligtas Mo ako! Pa’nong ‘di ‘ko sasamba?
Ang praktikal at tunay na Diyos, pag-ibig sa puso ko.
Tiwali, nguni’t iniligtas Mo ako! Pa’nong ‘di ‘ko sasamba?
Pa’nong di Kita sasambahin? Pa’nong di Kita sasambahin?

Ang nilalang ay dapat sumamba sa D’yos, pagka’t ito’y tungkulin niya,
Pinagpapala ako ni Satanas ng aliw, ngunit kinamuhian ko.
‘Buti pang mamuhay sa pagkastigo’t paghatol ng D’yos nang S’ya’y mahalin,
di na ninanasà kasiyahan ng laman, di na namumuhay sa impluwensya ni Satanas.
Praktikal tunay na Diyos, pag-ibig sa puso ko,
Ako’y mula alabok, mahalin Ka’y pinakadakilang pagpapala ko.
Praktikal tunay na Diyos, pag-ibig sa puso ko,
Ako’y mula alabok, mahalin Ka’y pinakadakilang pagpapala ko.

    Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.