Ang Patotoo ng isang Cristiano – Ginugol ang Kabataan Nang Walang Pagsisisi

Cordero, Pag-ibig, buhy, katotohanan, biyaya ng Diyos,

Ginugol ang Kabataan Nang Walang Pagsisisi

Xiaowen Lungsod ng Chongqing

“Ang ‘pag-ibig’ ay tumutukoy sa isang damdamin na dalisay at walang kapintasan, kung saan ginagamit mo ang iyong puso upang magmahal, makaramdam, at maging maalalahanin. Sa pag-ibig walang mga kundisyon, walang mga balakid, at walang agwat. Magpatuloy magbasa “Ang Patotoo ng isang Cristiano – Ginugol ang Kabataan Nang Walang Pagsisisi”

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 81

Iglesia, pag-ibig, buhay, Cristo, Ebanghelyo,

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 81

O, itong masama at mapangalunyang matandang kapanahunan! Lululunin kita! Bundok ng Sion! Bumangon at ipagbunyi Ako! Para sa kaganapan ng Aking planong pamamahala, para sa matagumpay na kaganapan ng Aking dakilang gawain, sinong nangangahas na hindi tumayo at magsaya! Sinong nangangahas na hindi tumayo at tumalon sa tuwa nang walang humpay! Magpatuloy magbasa “Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 81”

Ebanghelyo – Paano malalaman ng isang tao ang banal na diwa ni Cristo?

Salita ng Diyos, katotohanan, pag-ibig, Diyos, Jesus,

Ebanghelyo – Paano malalaman ng isang tao ang banal na diwa ni Cristo?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

“Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako’y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya’y inyong mangakikilala, at siya’y inyong nakita” (Juan 14:6–7). Magpatuloy magbasa “Ebanghelyo – Paano malalaman ng isang tao ang banal na diwa ni Cristo?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kapag ang Mga Dahong Nalalaglag ay Bumalik sa Mga Ugat nito Pagsisisihan Mo ang Lahat ng Kasamaang Iyong Nagawa

Panginoon, tinig, pag-asa, pag-ibig, tinig,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kapag ang Mga Dahong Nalalaglag ay Bumalik sa Mga Ugat nito Pagsisisihan Mo ang Lahat ng Kasamaang Iyong Nagawa

Kayong lahat ay personal na nakasaksi sa gawaing nagawa Ko sa kalagitnaan ninyo, kayo mismo ang nakarinig sa mga salitang Aking winika, at nalalaman ninyo ang Aking saloobin tungo sa inyo, kaya dapat ay nalalaman ninyo kung bakit Ko ginagawa ang gawaing ito sa inyo. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kapag ang Mga Dahong Nalalaglag ay Bumalik sa Mga Ugat nito Pagsisisihan Mo ang Lahat ng Kasamaang Iyong Nagawa”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song | “Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song | “Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan”

Tagalog Christian Song | “Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan”
I
Maging sa pagpapakita ng pagkamatuwid N’ya,
kamahalan N’ya o poot,
isinasagawa ng D’yos ang pamamahala N’ya’t
inililigtas ang tao dahil sa pag-ibig N’ya. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song | “Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang Pag-ibig ng Isang Ina” | The True Story of a Christian

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang Pag-ibig ng Isang Ina” | The True Story of a Christian

Ang Pagmamahal ng Isang Ina ay Isang pelikulang pampamilyang Kristiyano na sumusuri sa paksa kung paano magpalaki ng mga anak.

Ang “Mababago ng kaalaman ang iyong kapalaran” at “Naging dragon ang anak na lalaki, naging phoenix ang anak na babae” ay mga pag-asang taglay ng halos lahat ng magulang para sa kanilang mga anak. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang Pag-ibig ng Isang Ina” | The True Story of a Christian”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Song | “Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Song | “Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo”

Tagalog Christian Praise Song | “Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo”
I
Marami akong nagawang di ko maaatim na gunitain.
Nasayang ko ang napakaraming oras.
Nag-uumapaw ang malaking pagsisisi
at utang na loob sa puso ko. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Praise Song | “Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo””