Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Pagtalakay sa Buhay Iglesia at sa Totoong Buhay

buhay, totoong, Jesus, Iglesia, katotohanan,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Pagtalakay sa Buhay Iglesia at sa Totoong Buhay

Nadadama ng mga tao na nagagawa lamang nilang magbago sa loob ng kanilang buhay sa iglesia, at kung hindi sila nabubuhay sa loob ng iglesia, ang pagbabago ay hindi posible, na hindi nila magagawang matamo ang pagbabago sa kanilang totoong buhay. Makikilala ba ninyo kung ano ang usaping ito? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Pagtalakay sa Buhay Iglesia at sa Totoong Buhay”

Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I (Pagpapatuloy ng Ikaapat na bahagi)

KB069H-每日神話-ZB20200719-TL

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I (Pagpapatuloy ng Ikaapat na bahagi)

Panimula
Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I (Pagpapatuloy ng Ikaapat na bahagi)

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Bagama’t gumawa ang Diyos ng isang tipan sa sangkatauhan gamit ang bahaghari, hindi Niya kailanman sinabi sa kahit kanino kung bakit Niya ginawa ito, bakit Niya itinatag ang tipan na ito, nangangahulugang hindi Niya kailanman sinabi sa kahit kaninuman ang Kanyang totoong mga kaisipan. Magpatuloy magbasa “Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I (Pagpapatuloy ng Ikaapat na bahagi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Umaasa ang Diyos na Makamit ang Totoong Pananampalataya’t Pag-ibig ng Tao Para sa Kanya

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Umaasa ang Diyos na Makamit ang Totoong Pananampalataya’t Pag-ibig ng Tao Para sa Kanya

Umaasa ang Diyos na Makamit
ang Totoong Pananampalataya’t Pag-ibig ng Tao Para sa Kanya

I
Umaasa ang Diyos na kapag iyong nauunawaan
ang tunay na bahagi Niya,
sa Kanya’y ikaw ay lalong mapapalapit;
tunay mong mapapahalagahan ang pag-ibig Niya
at malasakit Niya sa sangkatauhan;
puso mo’y ibibigay sa Kanya,
wala nang mga alinlangan
at wala nang mga hinala sa Kanya. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Umaasa ang Diyos na Makamit ang Totoong Pananampalataya’t Pag-ibig ng Tao Para sa Kanya”