Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 82

 

Diyos, Ebanghelyo, itsura, Totoo,

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 82

Lahat ay takot na takot kapag naririnig nila ang Aking salita. Lahat ay puno ng panginginig. Ano ang inyong ikinatatakot? Hindi Ko kayo papatayin! Ito ay dahil nakokonsensya kayo at takot na takot na mabisto. Ang ginagawa ninyo sa Aking likuran ay masyadong hindi-seryoso at walang-kabuluhan. Magpatuloy magbasa “Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 82”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Song “Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Song “Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian”

Tagalog Christian Song 2019 | “Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian
I
Sa panahong ito, matutupad ng Diyos sa inyo:
na lahat isinasagawa ang katotohanan N’ya,
na ang lahat ay isasabuhay ang Kanyang salita
at iibigin Siya sa kanilang mga puso. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Song “Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng Realidad”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng Realidad”

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Ang mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng Realidad
I
Ang Diyos ay praktikal na Diyos.
Lahat ng Kanyang gawain, Kanyang bawat salita,
mga katotohanang Kanyang ipinahayag ay praktikal. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng Realidad””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos
I
Kung hindi mo kayang sundan ang liwanag ngayon,
kung gayon may agwat sa pagitan mo at ng Diyos,
ang ugnayang iyon ay maaaring naputol na,
ikaw ay walang normal na espirituwal na buhay. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Pagpapatuloy ng Unang Bahagi)

KB069H-每日神話-ZB20200719-TL

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Pagpapatuloy ng Unang Bahagi)

Ang mga salita ng Diyos sa video na ito ay mula sa librong “Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao” Ang nilalaman ng video na ito:

Ang Gawain ng Pamamahala ng Diyos at Pagliligtas ng Sangkatauhan ay Nagsisimula sa Pagsakripisyo ni Abraham kay Isaac Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II (Pagpapatuloy ng Unang Bahagi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II Ang Matuwid na Disposisyon ng Diyos (Ikatlong Bahagi)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II Ang Matuwid na Disposisyon ng Diyos (Ikatlong Bahagi)

Ang mga salita ng Diyos sa video na ito ay mula sa librong “Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao” Ang nilalaman ng video na ito:

(II) Nakakamit ng Tao ang Awa at Pagpaparaya ng Diyos sa pamamagitan ng Tapat na Pagsisisi Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II Ang Matuwid na Disposisyon ng Diyos (Ikatlong Bahagi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos | Umiiral ba ang Trinidad? (Unang Bahagi)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos | Umiiral ba ang Trinidad? (Unang Bahagi)

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Ang konseptong ito ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu ay masyadong katawa-tawa! Pinagpira-piraso nito ang Diyos at pinagbaha-bahagi sa tatlong persona, bawat isa ay may kalagayan at Espiritu; paano kung gayon na Siya ay isang Diyos at isang Espiritu pa rin? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos | Umiiral ba ang Trinidad? (Unang Bahagi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Tunay na Pag-ibig sa Diyos ay Kusa

Diyos, buhay, panalangin, Pag-ibig, Iglesia,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos -Ang Tunay na Pag-ibig sa Diyos ay Kusa

       Ang lahat ng mga tao ay isinailalim sa pagpipino dahil sa mga salita ng Diyos. Kung hindi dahil sa Diyos na nagkatawang-tao ang sangkatauhan ay tiyak na hindi mabibiyayaan na magdanas sa gayong paraan. Maaari rin itong sabihin nang ganito—yaong mga nakatatanggap sa mga pagsubok ng mga salita ng Diyos ay mga taong pinagpala. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Tunay na Pag-ibig sa Diyos ay Kusa”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 8

pag-asa, pananampalataya, karunungan, pag-ibig, Ebanghelyo,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 8

   Dahil ang Makapangyarihang Diyos—ang Hari ng kaharian—ay nasaksihan, ang sakop ng pamamahala ng Diyos ay ganap na nabunyag sa buong sansinukob. Hindi lamang sa nasaksihan ang pagpapakita ng Diyos sa Tsina, kundi nasaksihan ang pangalan ng Makapangyarihang Diyos sa lahat ng bansa at lahat ng lupain. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 8”