Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kapag ang Mga Dahong Nalalaglag ay Bumalik sa Mga Ugat nito Pagsisisihan Mo ang Lahat ng Kasamaang Iyong Nagawa

Panginoon, tinig, pag-asa, pag-ibig, tinig,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kapag ang Mga Dahong Nalalaglag ay Bumalik sa Mga Ugat nito Pagsisisihan Mo ang Lahat ng Kasamaang Iyong Nagawa

Kayong lahat ay personal na nakasaksi sa gawaing nagawa Ko sa kalagitnaan ninyo, kayo mismo ang nakarinig sa mga salitang Aking winika, at nalalaman ninyo ang Aking saloobin tungo sa inyo, kaya dapat ay nalalaman ninyo kung bakit Ko ginagawa ang gawaing ito sa inyo. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kapag ang Mga Dahong Nalalaglag ay Bumalik sa Mga Ugat nito Pagsisisihan Mo ang Lahat ng Kasamaang Iyong Nagawa”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Ang Tapat na Damdamin ng Manlilikha sa Sangkatauhan” (Mga Sipi, Entabladong Bersiyon)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Ang Tapat na Damdamin ng Manlilikha sa Sangkatauhan” (Mga Sipi, Entabladong Bersiyon)

Panimula
Salita ng Buhay | “Ang Tapat na Damdamin ng Manlilikha sa Sangkatauhan” (Mga Sipi, Entabladong Bersiyon)

   Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Ang Kanyang mga kamay ay mainit-init at malakas; ang Kanyang mga yapak ay magaan; ang Kanyang tinig ay mahina at malambing; ang Kanyang anyo ay nagbabago-bago, niyayakap ang buong sangkatauhan; ang Kanyang mukha ay maganda at mahinhin. Hindi Siya kailanman umalis ni naglaho man. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Ang Tapat na Damdamin ng Manlilikha sa Sangkatauhan” (Mga Sipi, Entabladong Bersiyon)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 11

tinig, Panginoong, Jesus, Panginoong Jesus, Iglesia,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 11

Ang bawa’t tao sa sangkatauhan ay dapat tumanggap sa pagmamasid ng Aking Espiritu, dapat siyasating mabuti ang kanilang bawa’t salita at gawa, at, higit pa rito, ay dapat tumingin sa Aking nakakamanghang mga gawa. Ano ang inyong pakiramdam sa panahon ng pagdating ng kaharian sa lupa? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 11”