Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo” (Clips 2/6)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo” (Clips 2/6)

Tagalog Christian Movie | “Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo” (Clips 2/6) Naging Isa Bang Biyaya o Sumpa ang Siyensiya sa Sangkatauhan?

Sa paggamit ng mga argumentong gaya ng materyalismo at ng teorya ng ebolusyon, hindi nag-aksaya ng lakas ang Patido Komunista ng Tsina sa pagkontra sa pag-iral ng Diyos at sa pamumuno Niya. Naniniwala rin sila na kayang magdala ng kaunlaran ang syensya at ng kaligayahan sa sangkatauhan. Totoo ba talaga ito? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo” (Clips 2/6)”