Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Skit “Ang Aking Ama, ang Pastor” A Debate on the Bible Between Father and Daughter

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Skit “Ang Aking Ama, ang Pastor” A Debate on the Bible Between Father and Daughter

Panimula
  Tagalog Christian Skit “Ang Aking Ama, ang Pastor” A Debate on the Bible Between Father and Daughter

   Si Chi Shou, isang relihiyosong pastor na apatnapu’t taon nang nananampalataya sa Panginoon, ay palaging nanghawak sa pananaw na “lahat ng salita at gawain ng Panginoon ay nasa Biblia,” at “ang paniniwala sa Panginoon ay hindi maaaring lumihis mula sa Biblia, at ang paniniwala sa Biblia ay nangangahulugang paniniwala sa Panginoon.” Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Skit “Ang Aking Ama, ang Pastor” A Debate on the Bible Between Father and Daughter”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Kumawala sa Bitag” | Attending the Wedding Feast With the Lord

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Kumawala sa Bitag” | Attending the Wedding Feast With the Lord

Panimula
   Tagalog Christian Movie | “Kumawala sa Bitag” | Attending the Wedding Feast With the Lord

   2,000 taon na ang nakararaan, nang gawin ng Panginoong Jesus ang pagtubos, siniraan at tinuligsa siya ng mga relihiyosong Judio. Nakipagtulungan ang mga pinunong Judio sa gobyernong Romano at ipinako Siya sa krus. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Kumawala sa Bitag” | Attending the Wedding Feast With the Lord”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – “Tanging ang mga Nakaaalam ng Gawain ng Diyos Ngayon ang Makapaglilingkod sa Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – “Tanging ang mga Nakaaalam ng Gawain ng Diyos Ngayon ang Makapaglilingkod sa Diyos” 

 Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Sa iyong paniniwala sa Diyos, paano mo Siya makikilala? Dapat mong makilala ang Diyos sa pamamagitan ng mga salita at mga gawain ng Diyos sa ngayon, nang walang paglihis o kamalian, at bago ang lahat ng iyan, dapat mong malaman ang gawain ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – “Tanging ang mga Nakaaalam ng Gawain ng Diyos Ngayon ang Makapaglilingkod sa Diyos””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod”

KB001H-B-話在肉身顯現-ZB20200208-TL

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod”

Panimula
Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod”

   Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Sa ngayon, pormal na gagawing perpekto ng Diyos yaong mga walang relihiyosong paniwala, na handang isantabi ang kanilang dating mga sarili, at sumusunod sa Diyos sa matapat na paraan, at Kanyang gagawing perpekto yaong mga nananabik sa salita ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Crosstalk | “Paggising” | Wise Virgins Hear the Voice of God and Welcome the Lord

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Crosstalk | “Paggising” | Wise Virgins Hear the Voice of God and Welcome the Lord

Panimula
Sina Kagigising at Gigising ay mga mangangaral ng isang sektang Kristiyano na kapwa taimtim na naniniwala sa Panginoon, at sabik na naghihintay sa Kanyang pagbabalik. Pero palagi silang naguguluhan at nalilito tungkol sa kung paano kakatok sa pinto ang Panginoon sa Kanyang pagbabalik, at ano ang dapat nilang gawin para salubungin Siya. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Crosstalk | “Paggising” | Wise Virgins Hear the Voice of God and Welcome the Lord”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Maikling Dula “Baka Nananaginip Tayo” (Tagalog Dubbed)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Maikling Dula “Baka Nananaginip Tayo” (Tagalog Dubbed)

Panimula
Isang pastor ng relihiyosong mundo na may jacket na gawa sa balat ng tupa, isang mabait at matapat na asawa, at isang tapat na Kristiyanong may pagkaunawa na nagmamahal sa katotohanan ang nagsasama-sama sa isang nakakatawang maikling dula na sumisiyasat sa tanong na, “Makakapasok ba ang isang tao sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng pagsisikap?” Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Maikling Dula “Baka Nananaginip Tayo” (Tagalog Dubbed)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Makikilala ang mga Modernong Fariseo?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Makikilala ang mga Modernong Fariseo?

Panimula
Tagalog Christian Movie | Clip ng Pelikulang Awit ng Tagumpay – “Paano Makikilala ang mga Modernong Fariseo”

   Nang dumating ang Panginoong Jesus upang gawin ang Kanyang gawain, siniraang-puri at hinatulan Siya ng pinuno ng relihiyosong mundo, at sa huli ay sumanib sila sa pamahalaang Romano upang ipako Siya sa krus. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Makikilala ang mga Modernong Fariseo?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod

Iglesia, Cristo, Banal na Espiritu, buhay., Diyos,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod

   Mula pa sa simula ng Kanyang gawain sa buong sansinukob, ang Diyos ay nagtalaga na ng maraming tao upang paglingkuran Siya, kabilang ang mga tao mula sa iba’t ibang uri ng pamumuhay. Ang Kanyang layunin ay tuparin ang Kanyang sariling kalooban at tiyaking ang Kanyang gawain sa daigdig ay nadadala sa maayos na kaganapan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Dapat na Nakatuon sa Katotohanan ang Pananampalataya sa Diyos, Hindi sa mga Relihiyosong Ritwal

KB001H-B-話在肉身顯現-ZB20200208-TL

Panimula
Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “May ugali ang ilang mga tao sa pag-akit ng atensyon para sa kanilang mga sarili. Sa harapan ng kanyang mga kapatid, sasabihin niyang may utang na loob siya sa Diyos, ngunit sa likuran nila, hindi niya isinasagawa ang katotohanan at kabaligtaran ang lahat ng ginagawa. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Dapat na Nakatuon sa Katotohanan ang Pananampalataya sa Diyos, Hindi sa mga Relihiyosong Ritwal”

Tagalog Christian Movie Extract 6 From “Basagin Ang Sumpa”: Ang Pagsunod ba sa mga Pastor at Elder ay Tulad ng Pagsunod sa Diyos

Tagalog Christian Movie Extract 6 From “Basagin Ang Sumpa”: Ang Pagsunod ba sa mga Pastor at Elder ay Tulad ng Pagsunod sa Diyos

   Naniniwala ang ilang mga mananampalataya na pinili at hinirang ng Panginoon ang mga pastor at elder ng relihiyosong mundo, at lahat sila’y mga taong naninilbihan sa Panginoon. Kaya naniniwala sila na ang pagsunod lamang sa mga pastor at elder ay pagsunod sa Panginoon, at ang pagsalungat o paghatol sa mga pastor at elder ay pagsalungat sa Panginoon. Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie Extract 6 From “Basagin Ang Sumpa”: Ang Pagsunod ba sa mga Pastor at Elder ay Tulad ng Pagsunod sa Diyos”