Ang Patotoo ng isang Cristiano – Ang Paghihirap ay Biyaya ng Diyos

biyaya ng Diyos, Bibliya, relasyon sa Diyos, pananampalataya, Pedro,

Ang Paghihirap ay Biyaya ng Diyos

Ni Xiang Yang

Isang araw, nagbasa ako ng pabula. Mayroong isang magsasakang umasang hindi maaapektuhan ng masamang lagay ng panahon ang kanyang trigo habang tumutubo ito, at sa halip ay tumubo ito nang mataas at matatag sa banayad na amihan at sikat ng araw. Magpatuloy magbasa “Ang Patotoo ng isang Cristiano – Ang Paghihirap ay Biyaya ng Diyos”

Paano Ka Kailangang Manalig sa Diyos upang Maligtas at Magawang Perpekto?

Salita ng Diyos, Pedro, katotohanan, Diyos, biyaya ng Diyos,

Paano Ka Kailangang Manalig sa Diyos upang Maligtas at Magawang Perpekto?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Upang ibuod ang pagtahak sa landas ni Pedro sa paniniwala sa Diyos, ito ay ang pagtahak sa landas ng paghahabol sa katotohanan, na siya ring landas ng tunay na pagkilala sa sarili at pagbabago sa disposisyon ng isa. Sa pamamagitan lamang ng pagtahak sa daan ni Pedro matatahak ng isa ang landas ng pagiging ginawang perpekto ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Paano Ka Kailangang Manalig sa Diyos upang Maligtas at Magawang Perpekto?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 32

Salita ng Diyos, Pedro, patotoo, Job, ang kalooban ng Diyos,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 32

Iniiwan ng mga salita ng Diyos ang mga tao na nagkakamot ng kanilang mga ulo; ito ay para bang, kapag Siya ay nagsasalita, iniiwasan ng Diyos ang tao at nagsasalita sa hangin, na parang wala Siyang kahit anong iniisip na pag-ukulan ng anumang pansin ang mga gawa ng tao, at ganap na walang pakialam sa tayog ng mga tao, na para bang ang mga salitang Kanyang sinasalita ay hindi nakatuon sa mga pagkaintindi ng mga tao, kundi umiiwas sa tao, gaya ng orihinal na hangarin ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 32”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos- Ano ang ibig sabihin ng maligtas? Ano ang pagliligtas?

Biyaya, katotohanan, Pedro, Kapanahunan, Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang ibig sabihin ng maligtas? Ano ang pagliligtas?

VI. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao ang Aspeto ng Katotohanan tungkol sa Kaibhan sa pagitan ng Maligtas sa Kapanahunan ng Biyaya at ng Pagliligtas sa Kapanahunan ng Kaharian

1. Ano ang ibig sabihin ng maligtas? Ano ang pagliligtas? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos- Ano ang ibig sabihin ng maligtas? Ano ang pagliligtas?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Lihim na Katotohanan sa Mapanlupig na Gawa (2)

Jehovah, Job, katotohanan, Pedro, patotoo,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Lihim na Katotohanan sa Mapanlupig na Gawa (2)

Dati kayong naghangad na maghari bilang mga hari, at ngayon hindi pa rin ninyo ganap itong isinasantabi; nais pa rin ninyong mamahala bilang hari, upang hawakan ang langit at tumulong sa lupa. Ngayon, pag-isipan ito: Iyo bang taglay ang mga nasabing kwalipikasyon? Hindi ka ba nawawalan ng pakiramdam? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Lihim na Katotohanan sa Mapanlupig na Gawa (2)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Hinggil sa mga Pangalan at Pagkakakilanlan” (Unang Bahagi)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Hinggil sa mga Pangalan at Pagkakakilanlan” (Unang Bahagi)

Panimula
Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Hinggil sa mga Pangalan at Pagkakakilanlan” (Unang Bahagi)

   Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Kinatawan ni Jesus ang Espiritu ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos na direktang gumagawa. Ginawa Niya ang gawain sa bagong panahon, ang gawain na walang pang nakagagawa. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Hinggil sa mga Pangalan at Pagkakakilanlan” (Unang Bahagi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit sa pamamagitan lamang ng pagdanas at pagsunod sa gawain ng Diyos na nagkatawang-tao makikilala ng isang tao ang Diyos?

Pedro, katotohanan, Diyos, Jesus, Banal na Espiritu,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit sa pamamagitan lamang ng pagdanas at pagsunod sa gawain ng Diyos na nagkatawang-tao makikilala ng isang tao ang Diyos?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

“At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan” (Juan 1:14). Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit sa pamamagitan lamang ng pagdanas at pagsunod sa gawain ng Diyos na nagkatawang-tao makikilala ng isang tao ang Diyos?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagbabasa ng mga salita ng Diyos | “Paano Nakilala ni Pedro si Jesus” (Tagalog Dubbed)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagbabasa ng mga salita ng Diyos | “Paano Nakilala ni Pedro si Jesus” (Tagalog Dubbed)

Panimula
Pagbabasa ng mga salita ng Diyos | “Paano Nakilala ni Pedro si Jesus” (Tagalog Dubbed)

   Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Sa loob ng panahong sinundan niya si Jesus, pinagmasdan at isinapuso ni Pedro ang lahat ng bagay tungkol sa Kanyang buhay: Ang Kanyang mga kilos, mga salita, mga galaw, at mga pagpapahayag. Natamo niya ang isang malalim na pagkaunawa na si Jesus ay hindi katulad ng mga karaniwang tao. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagbabasa ng mga salita ng Diyos | “Paano Nakilala ni Pedro si Jesus” (Tagalog Dubbed)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Lahat ay Nakakamit sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos

 

Cristo, Jesus, naniniwala, Pedro, realidad,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Lahat ay Nakakamit sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos

 Binibigkas ng Diyos ang Kanyang mga salita at ginagawa ang Kanyang gawain ayon sa iba’t-ibang mga kapanahunan, at sa iba’t-ibang kapanahunan, bumibigkas Siya ng iba’t-ibang mga salita. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Lahat ay Nakakamit sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Maglingkod Nang Kaayon sa Kalooban ng Diyos

Biblia, buhay, Iglesia, pananampalataya, Pedro,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Maglingkod Nang Kaayon sa Kalooban ng Diyos

Ngayon, pangunahin nating tatalakayin kung paano dapat maglingkod ang mga tao sa Diyos sa kanilang paniniwala sa Diyos, ano ang mga kundisyon na dapat matupad at kung ano ang dapat maunawaan ng mga naglilingkod sa Diyos, at ano ang mga paglihis sa inyong serbisyo. Dapat ninyong maunawaan ang lahat ng ito. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Maglingkod Nang Kaayon sa Kalooban ng Diyos”